Pääsivu / Ehkäisystä / Desogestreeli

Desogestreeli

Synteettinen progestiini ehkäisyyn

Naisen elimistössä on useita hormoneja, jotka vaikuttavat esimerkiksi kuukautiskiertoon, hedelmällisyyteen ja vaihdevuosioireisiin. Nämä naishormoneiksi kutsutut hormonit voidaan jakaa kahteen luokkaan, estrogeeneihin ja progestiineihin eli keltarauhashormoneihin. Estrogeenit säätelevät naiselle ominaisia sukupuoliominaisuuksia sekä muun muassa kohdun toimintaa. Progestiinit puolestaan muokkaavat estrogeenien myötävaikutuksella kohdun limakalvoa kuukautiskierron lopussa ja raskauden aikana. Ovulaation jälkeen, eli sitten kun munasolu on irronnut munarakkulasta, rakkula kutistuu kokoon ja muodostaa keltarauhasen, joka alkaa erittää estrogeenien lisäksi progestiineihin kuuluvaa progesteronia.

Progesteronia kutsutaan luonnolliseksi progestiiniksi ja esimerkiksi ehkäisyvalmisteissa käytettävää progesteronia synteettiseksi progestiiniksi. Synteettistä eli keinotekoista progestiinia käytetään sekä menopaussin jälkeisessä hormonikorvaushoidossa sekä lähes kaikissa ehkäisyvalmisteissa. Synteettisiä progestiineja ovat muun muassa desogestreeli, noretisteroni ja levonorgestreeli. Näistä desogestreeli löydettiin vuonna 1981, ja nykyisin sitä käytetään sekä yhdistelmäehkäisy- ja minipillereissä että ehkäisyrenkaassa.

Mikä desogestreeli on?

Synteettisesti valmistettu ja lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu desogestreeli kuuluu niin kutsuttuihin keinotekoisiin keltarauhashormoneihin. Se siis muistuttaa progesteronia, joka on elimistön tärkein keltarauhashormoni, ja sen vaikutus perustuu luonnollisen progesteronin toimintaan. Progestiinit toimivat yhdessä estrogeenien kanssa, ja yhteistoimintansa takia niiden kulloinenkin pitoisuus vaikuttaa ratkaisevasti lukuisiin elimistön hormonaalisiin toimintoihin, kuten raskauden alkamiseen tai sen ehkäisemiseen. Desogestreelin ja muiden synteettisten progestiinien tavoitteena on yleensä raskauden ehkäiseminen. Osa synteettisistä progestiineista, desogestreeli mukaan luettuna, ehkäisee raskauden estämällä ovulaation ja sitkistämällä kohdunkaulan limaa.

desogestreeli kaavio

Progestiinit ovat omalta osaltaan vastuussa myös kuukautisvuotojen säännöllisyydestä. Säännöllisen kuukautiskierron häiriöt juontavat juurensa yleensä progesteronin puutteeseen. Keltarauhashormonivalmisteilla luonnollisen progesteronin vaje saadaan tasapainotettua, jolloin kuukautisvuotojen rytmi tasaantuu. Desogestreeliä kuitenkin harvemmin käytetään luonnollisen progesteronin vajeen tasaamiseen, sillä yksi sen sivuvaikutuksista on kuukautisvuotojen epäsäännöllisyys tai jääminen kokonaan pois.

Miten desogestreeliä käytetään?

Monet yhdistelmäehkäisy- ja minipillerit sekä ehkäisyrengas sisältävät desogestreeliä. Sitä voidaan hyödyntää myös hormonikorvaushoidossa vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Desogestreeliä sisältäviä yhdistelmäehkäisypillereitä ovat muun muassa Marvelon sekä Mercilon ja minipillereitä Cerazette. Yhdistelmäehkäisypillereissä on desogestreelin lisäksi jotakin estrogeenia, pääasiassa etinyyliestradiolia. Sen sijaan minipillereissä desogestreeli on ainoa vaikuttava hormoni. Ehkäisyrenkaassa on yhdistelmäehkäisypillereiden tavoin sekä desogestreeliä että etinyyliestradiolia.

Desogestreeliä sisältävät yhdistelmäehkäisypillerit voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuva-annoksisia. Kiinteäannoksiset tabletit ovat kaikki samanvärisiä ja koostumukseltaan sekä hormonimäärältään samanlaisia. Vaihtuva-annoksisten pillereiden paketissa on erivärisiä pillereitä, joissa jokaisessa on sekä progestiinia että estrogeeniä, mutta niiden suhteet vaihtelevat kuukautiskierron mukaan. Tavallisesti yhdistelmäehkäisypillereitä syödään kolme viikkoa, minkä jälkeen pidetään viikon mittainen tauko.

Desogestreeliä sisältävissä minipillereissä on ainoastaan desogestreeliä eli ne eivät sisällä lainkaan estrogeeniä. Minipilleripakkauksen kaikki pillerit ovat koostumukseltaan samanlaisia, ja päivittäin otetaan yksi pilleri ilman taukoja. Muista minipillereiden progestiineista poiketen desogestreeli sekä estää munasolun irtoamisen eli ovulaation että aiheuttaa kohdunkaulan liman sitkistymisen. Muut minipillereiden sisältämät progestiinit eivät estä ovulaatiota. Minipillereiden käytössä tuleekin olla huolellinen, sillä minipilleri tulee ottaa joka päivä samaan aikaan, eikä sen ottoajassa voida sallia kuin kolmen tunnin viive. Desogestreeliä sisältävät minipillerit ovat kuitenkin poikkeus, sillä niiden käytössä sallitaan 12 tunnin viive, aivan kuten yhdistelmäehkäisypillereissäkin.

Desogestreeliä sisältävä ehkäisyrengas toimii yhdistelmäehkäisypillereiden tavoin. Emättimeen asetettava hormoneja tasaisesti vapauttava rengas sisältää desogestreelin lisäksi jotain estrogeeniä, useimmiten etinyyliestradiolia. Renkaan vaikutus perustuu ovulaation estoon. Renkaan käyttö on yksinkertaista, sillä sen olemassaolo täytyy muistaa vain kahdesti kuukaudessa eli asetettaessa ja poistettaessa. Asettamisen jälkeen rengas saa olla paikoillaan kolme viikkoa, minkä jälkeen se poistetaan ja pidetään viikon tauko ennen uuden renkaan asettamista. Desogestreeliä sisältävän ehkäisyrenkaan käytön rytmi on siis samanlainen kuin yhdistelmäehkäisypillereillä.

Desogestreelin vaikutus naisen elimistöön

Ehkäisypillereissä olevan desogestreelin pääasiallinen tehtävä on muuttaa kohdunkaulan lima epäsuotuisaksi siittiöitä varten ja näin estää niiden pääsy kohtuun. Tavallisesti minipillereiden vaikutus perustuu juuri kohdunkaulan liman muutoksiin. Markkinoilla on kuitenkin myös sellaisia desogestreeliä sisältäviä minipillereitä, jotka toimivat yhdistelmäehkäisypillereiden tavoin. Toisin sanoen niiden hormonipitoisuus riittää useimmissa tapauksissa estämään munasolun irtoamisen.

Koska tällaiset minipillerit aiheuttavat muutoksia kohdunkaulan limassa ja estävät munasolun irtoamisen, niiden ehkäisyteho on erittäin hyvä. Yhdistelmäehkäisypillereissä desogestreelin tarkoitus on toimia etinyyliestradiolin kanssa yhdessä ja yhteistoiminnalla ehkäistä raskaus. Pelkkä desogestreeli sopii ehkäisyksi erityisesti niille naisille, jotka eivät voi käyttää yhdistelmäehkäisypillereitä niiden sisältämän estrogeenin takia.

Desogestreeliä ei luonnollisestikaan voi käyttää raskauden aikana, mutta sen käyttö on sallittua imetyksen aikana. Desogestreeli vaikuttaa naisen kehoon ehkäisyn lisäksi aiheuttamalla usein vuotojen epäsäännöllisyyttä tai niiden jäämisen kokonaan pois. Muiden hormonivalmisteiden tapaan desogestreeli voi aiheuttaa niin kutsuttuja hormonaalisia sivuvaikutuksia, kuten mielialan vaihtelua, aknea ja seksuaalisen halukkuuden heikkenemistä.

Desogestreelin sivu- ja yhteisvaikutukset

Muiden hormonivalmisteiden tapaan desogestreeliä sisältävät valmisteet nostavat veritulppa- ja rintasyöpäriskiä. Desogestreeliä sisältävät yhdistelmäehkäisypillerit nostavat veritulppariskin 7,3-kertaiseksi verrattuna sellaiseen, joka ei käytä desogestreelisiä hormonivalmisteita.

Desogestreelin käytön aikana kuukautiset voivat muuttua epäsäännöllisiksi. Vuoto voi olla vähäistä tiputtelua tai runsaampaa vuotoa, joka muistuttaa niukkaa kuukautisvuotoa. Vuoto voi jäädä myös kokonaan tulematta. Vuotojen epäsäännöllisyys ei kuitenkaan tarkoita desogestreelin ehkäisyvarmuuden heikkenemistä. Vuotojen epäsäännöllisyyttä ilmenee erityisesti desogestreeliä sisältävien minipillereiden käytön aikana.

Desogestreelin yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat mielialan vaihtelut, sukupuolivietin heikkeneminen, päänsärky, pahoinvointi, akne, rintojen arkuus sekä painon nousu. Tällaisia sivuvaikutuksia ilmenee useammalla kuin yhdellä desogestreelin käyttäjällä sadasta.

Melko harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat oksentelu, hiustenlähtö, kuukautiskivut, emätintulehdus sekä väsymys. Desogestreeli voi aiheuttaa myös nestettä sisältävien rakkuloiden muodostumista munasarjoihin. On myös mahdollista, että piilolinssien käyttäminen vaikeutuu. Melko harvinaisia sivuvaikutuksia esiintyy 1–10 desogestreelin käyttäjällä 1 000:sta.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat erilaiset ihoreaktiot, kuten kutina, nokkosihottuma ja kyhmyruusu. Desogestreeli voi lisäksi altistaa kohdunulkoiselle raskaudelle.

Yleiset haittavaikutukset Satunnaiset haittavaikutukset Harvinaiset haittavaikutukset
mielialamuutokset emättimen infektiot ihovauriot
päänsärky hiustenlähtö punoittava iho
pahoinvointi väsymys munasarjakystat
akne oksentelu kehon karvojen lisääntyminen
epäsäännölliset kuukautiset tai ei vuotoa vaikeus käyttää piilolinssejä muutokset makuaistissa

Jotkin lääkkeet saattavat alentaa desogestreelin pitoisuutta veressä ja sen tehoa raskauden ehkäisyssä. Lisäksi desogestreeli voi heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa. Desogestreelin tehoa heikentäviä lääkkeitä ovat:


 • epilepsialääkkeet, kuten primidoni, fenytoiini, karbamatsepiini ja topiramaatti
 • tuberkuloosilääkkeet, kuten rifampisiini ja rifabutiini
 • HIV-lääkkeet, kuten ritonaviiri ja nelfinaviiri
 • C-hepatiittiviruksen hoitoon käytettävät lääkkeet
 • sieni-infektiolääkkeet, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja flukonatsoli
 • korkean verenpaineen, rintakivun ja sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet
 • tietyt bakteeri-infektiolääkkeet, kuten klaritromysiini ja erytromysiini

Myös lääkehiili ja mäkikuismaa sisältävät valmisteet voivat heikentää desogestreelin tehoa. Desogestreeli puolestaan voi lisätä esimerkiksi siklosporiinin vaikutusta ja alentaa epilepsialääke lamotrigiinin tehoa.

Desogestreelin vasta-aiheet

Desogestreeliä tulee välttää, mikäli on allerginen sille tai sitä sisältävien valmisteiden jollekin ainesosalle. Veritulppa eli verihyytymä, joka voi johtaa verisuonen tukkeutumiseen, estää desogestreelin käytön. Myös tavallista korkeampi riski veritulppaan voi estää desogestreelin käytön, koska desogestreeli jo itsessään nostaa riskiä veritulpan saamiseen. Keltatauti, vaikea maksasairaus ja tuntemattomasta syystä johtuva verenvuoto emättimestä ovat syitä välttää desogestreeliä. Syöpä, johon sukupuolihormonit vaikuttavat, tai epäilys sellaisesta estävät niin ikään desogestreelin käytön.

Desogestreeliä tulee välttää, mikäli on allerginen sille tai sitä sisältävien valmisteiden jollekin ainesosalle. Veritulppa eli verihyytymä, joka voi johtaa verisuonen tukkeutumiseen, estää desogestreelin käytön. Myös tavallista korkeampi riski veritulppaan voi estää desogestreelin käytön, koska desogestreeli jo itsessään nostaa riskiä veritulpan saamiseen. Keltatauti, vaikea maksasairaus ja tuntemattomasta syystä johtuva verenvuoto emättimestä ovat syitä välttää desogestreeliä. Syöpä, johon sukupuolihormonit vaikuttavat, tai epäilys sellaisesta estävät niin ikään desogestreelin käytön.

Desogestreelivalmisteiden käytössä on oltava varovainen, mikäli sairastaa rinta- tai maksasyöpää tai on aiemmin sairastanut niitä. Myös aiemmin ollut veritulppa edellyttää varovaisuutta desogestreelin käytössä. Muita varovaisuutta edellyttäviä sairauksia ovat:

 • diabetes
 • epilepsia
 • tuberkuloosi
 • kohonnut verenpaine
 • maksaläiskät

Lähteet:

 1. Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät – joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn. Oskari Heikinheimo, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta, Oskari Heikinheimo Duodecim: duodecimlehti.fi
 3. Progesterone, WebMd: webmd.com

Sivu julkaistu: 30.11.2017