COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Ehkäisystä / Estroni

Estroni

Elimistön luonnollinen estrogeeni

Estronia on elimistössä hyvin vähän, mutta se on siitä huolimatta tärkeä hormoni, jonka vaikutus näkyy erityisesti raskausaikana tai vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen. Estroni on luonnollinen osa elimistön hormonitoimintaa, mutta sitä käytetään myös ehkäisyvalmisteissa sekä menopaussin jälkeisessä hormonikorvaushoidossa. Lisäksi estronin johdannaisesta voidaan tuottaa synteettistä estradiolia, jota käytetään monissa ehkäisyvalmisteissa, kuten yhdistelmäehkäisypillereissä.

Mitä estroni on?

Estroni on estrogeenien ryhmään kuuluva sukupuoli- eli naishormoni, mutta elimistössä sen aktiivisuus on huomattavasti heikompi ja määrä pienempi kuin estradiolin. Elimistö tuottaa estronia munasarjoissa aromataasin avulla, jolloin androstenedionista valmistuu estronia. Androstenedioni on yksi elimistön steroidihormoneista, jota syntyy naisilla munasarjoissa ja lisämunuaisissa.

Miehillä sitä syntyy kiveksissä. Androstenedioni luokitellaan usein mieshormoniksi, minkä takia siitä syntyvä estroni ei ole läheskään yhtä merkittävä estrogeeni naisen hormonituotannossa ja hormonien toiminnassa kuin estradioli. Estronin esiasteen lisäksi androstenedioni voi toimia elimistössä estradiolin ja testosteronin esiasteena. Vaikka estroni on tehokkuudeltaan heikko estrogeeni, sen johdannaisesta estronisulfaatista voidaan tuottaa estradiolia, jota hyödynnetään useissa hormonaalisissa lääkevalmisteissa, kuten yhdistelmäehkäisypillereissä ja hormonikorvaushoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä.

Menopaussin eli niin kutsutut vaihdevuodet läpikäyneen naisen elimistöstä löytyy enemmän estronia kuin sellaisen naisen elimistöstä, jolla hormonitoiminta on vielä normaalia. Myös munasarjoihin tai lisämunuaisiin levinnyt syöpä nostaa elimistön estroniarvoja.

Miten estronia käytetään?

Aiemmin oli saatavilla lukuisia erilaisia estronia sisältäviä valmisteita, joita käytettiin lähinnä estrogeenin määrän vähenemisen aiheuttamien vaihdevuosioireiden hoitoon, mutta valmisteiden suosio jäi heikon tehokkuuden vuoksi alhaiseksi. Nykyisin estronia sisältävien valmisteiden sijaan vaihdevuosioireiden hoidossa ja ehkäisyssä käytetään muita estrogeeneja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaammiksi ja joiden vaikutus on pystytty osoittamaan farmakokineettisesti.

Estronin johdannaisesta estronisulfaatista valmistetaan synteettistä estradiolia, jota käytetään niin ehkäisypillereissä, hormonikorvaushoidossa kuin kuukautiskierron häiriöidenkin hoidossa. Lääkkeissä käytetään erilaisia synteettisiä estradioleita, joista suosituin on etinyylistradioli, jota löytyy lähes kaikista yhdistelmäehkäisypillereistä.

Estronin vaikutus naisen elimistöön

Niin sanotussa hedelmällisessä iässä olevilla naisilla veressä olevasta estronista vain 45 prosenttia on peräisin munasarjoista. Viisi prosenttia estronista tulee lisämunuaisista ja 50 prosenttia muista lähteistä, erityisesti ihonalaisesta rasvakudoksesta. Estronia syntyy ihonalaisessa rasvakudoksessa androstenedionista.

Koska elimistö tuottaa estronia aromataasin avulla mieshormoniksi luokitellusta androstenedioinista, estronilla ei ole kovin suurta vaikutusta naisen hormonitoiminnassa. Poikkeuksen muodostavat munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä (PCOS) ja/tai ylipainosta kärsivät naiset, joilla veren estronipitoisuus on tavallista korkeampi. Heillä estronivalmisteen käyttö todennäköisesti sekoittaisi koko hormonitoiminnan.

Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla munasarjojen estroni- ja estradiolituotanto on hyvin vähäistä. Alhaisesta veren estradiolipitoisuudesta huolimatta vaihdevuosien aikana estronipitoisuus voi kuitenkin olla veressä suhteellisen korkea, mikä voi luoda tarpeen hormonikorvaushoidolle. Korkea estronipitoisuus altistaa vuotohäiriöille ja rintakivuille. Tutkimuksissa on huomattu, että suun kautta otettavat estrogeenitabletit muuttuvat maksassa pääasiassa estroniksi, mikä luonnollisesti johtaa korkeisiin estroniarvoihin.

Koska synteettinen estradioli muuttuu maksassa usein estroniksi, hormonikorvaushoidossa käytettävät lääkkeet voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa jopa estronin yliannostuksen, joka oireilee rintakipuina ja nesteen kertymisenä elimistöön, tai vähentää liiaksi estradiolin pitoisuutta veressä. Ilman hormonikorvaushoitoa korkealle nousevat estroniarvot johtuvat yleensä aromataasi-entsyymin ylituotannosta, joka juontaa juurensa useimmiten runsaaseen alkoholin käyttöön, ylipainoon tai maksan rasvoittumiseen.

Estronin sivu- ja yhteisvaikutukset

Vaikka estroni on elimistön luonnollinen hormoni, sen käyttö ehkäisypillereissä tai hormonikorvaushoidossa voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Sivuvaikutuksia ilmenee erityisesti silloin, kun elimistön estronipitoisuus on liian korkea. Yleisiä estronin aiheuttamia sivuvaikutuksia ovat tavanomaisesta poikkeavat tai epäsäännölliset kohtu- ja emätinverenvuodot, päänsärky, vatsakivut, pahoinvointi, ihottuma sekä muutokset painossa. Tällaisia sivuvaikutuksia ilmenee 1–10 potilaalla sadasta.

Melko harvinaisia sivuvaikutuksia esiintyy 1–10 potilaalla 1 000:sta. Niitä ovat muun muassa allergiset reaktiot, huimaus, näköhäiriöt, sydämentykytys, migreeni tai sen paheneminen, selkäkivut, turvotus ja nokkosihottuma. Estroni voi aiheuttaa myös rintojen turvotusta ja aristusta. Sen on myös raportoitu aiheuttavan masentunutta mielialaa tai masennuksen pahenemista, karvoituksen lisääntymistä sekä aknea.

Estronin harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat vatsan turvotus, muutokset sukupuolivietissä, oksentelu, lihaskouristukset ja uupumus. Estroni voi aiheuttaa myös kuukautisia edeltävää oireyhtymää muistuttavan tilan, joka oireilee väsymyksenä, vatsakipuina, päänsärkynä, rintojen arkuutena sekä ärtyneisyytenä. Lisäksi se voi vaikeuttaa piilolinssien käyttämistä. Tällaisia sivuvaikutuksia ilmenee 1–10 potilaalla 10 000:sta.

Estronilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia lääkärille tulee kertoa ennen estronia sisältävän valmisteen käytön aloittamista, mikäli käyttää jotakin lääkettä. Epilepsian hoitoon käytettävät karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini ja primidoni voivat heikentää estronivalmisteen tehoa. Myös tuberkuloosilääkkeet rifampisiini ja rifabutiini sekä HIV-infektion hoidossa käytettävät ritonaviiri, nelfinaviiri ja telapreviini voivat heikentää sen tehoa.

Lisäksi mäkikuismaa sisältävät luontaistuotteet voivat laskea estronin vaikutusta. Estronivalmisteet voivat heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa. Tällaisia lääkkeitä ovat siklosporiini, jota käytetään esimerkiksi elinsiirteen hylkimisen estoon ja nivelreuman hoitoon, sekä epilepsialääke lamotrigiini.

Estronin vasta-aiheet

Yliherkkyys estronille tai jollekin muulle estronivalmisteen ainesosalle on luonnollisesti este estronin käyttämiselle. Maksasairaudet, veren hyytymishäiriö, perinnöllinen porfyria, kohdun limakalvon liikakasvu sekä estrogeeniriippuvainen syöpä (esimerkiksi rintasyöpä) ovat vasta-aiheita estronin käytölle. Myös emätinverenvuoto, jonka syytä ei ole selvitetty, estää estronin käytön.

Parhaillaan oleva tai aiemmin ollut laskimoveritulppa jalassa tai keuhkoissa sekä valtimoveritulppa sydämessä, aivoissa tai jossakin muussa elimessä muodostavat vasta-aiheen estronin käytölle. Myös sydäninfarkti ja aivohalvaus sekä epäilys rintasyövästä estävät estronivalmisteiden käytön.

Estroni voi altistaa laskimo- ja valtimoveritulpille. Laskimoveritulpan todennäköisyys estronia käyttävällä on 1–1,4 kertaa korkeampi kuin sellaisella, joka ei käytä sitä. Erityisesti tupakoivien ja ylipainoisten estronivalmisteita käyttävien tulee olla varovaisia, sillä tupakointi ja ylipaino lisäävät entisestään veritulppariskiä.

Lähteet:

  1. Encyclopædia Britannica 2017. Estrone: britannica.com
  2. WebMD 2017. Estrogens: webmd.com

Sivu julkaistu: 21.12.2017