Oikean Cialis-annoksen määritteleminen

Cialisin vaikutusaika on jopa 36 tuntia, mikä annos sopii minulle?

Cialis on erektiohäiriöiden hoitoon kehitetty lääke, jonka vaikuttavana aineena on tadalafiili. Cialis on ollut Suomessa markkinoilla vuodesta 2002. Muiden erektiolääkkeiden tavoin senkin ostaminen edellyttää aina reseptiä. Cialis vaikuttaa nopeasti, sillä sen vaikutukset näkyvät elimistössä 30 minuuttia lääkkeen ottamisen jälkeen. Viagrasta ja Levitrasta poiketen Cialisin vaikutus kestää jopa 36 tuntia.

Cialisin kohderyhmään kuuluvat 18–60-vuotiaat erektiohäiriöistä tai impotenssista kärsivät miehet. Sitä käyttävien on kuitenkin huomioitava, ettei Cialis ole halukkuutta lisäävä lääke, joka automaattisesti takaa erektion. Sen sijaan Cialis parantaa seksuaalista kyvykkyyttä. Erektiohäiriöiden ja impotenssin onnistunut hoito edellyttää ennen kaikkea lääkkeen oikeanlaista annostusta, minkä takia Cialisia onkin saatavilla eri vahvuuksina.

Mitä annostuksia on saatavilla?

Cialisia on saatavilla 10 ja 20 milligramman vahvuuksina. Lisäksi on olemassa päivittäin käytettävä 2,5 ja 5 milligramman vahvuinen Cialis. Hoidon alussa suositellaan kymmenen milligramman annostusta, jota voidaan tarvittaessa nostaa tai laskea. Erityisesti hoidon alussa Cialisin vaikutusta tulee seurata huolellisesti. Lääkeannosta voidaan muuttaa ainoastaan lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Cialisia voidaan käyttää kahdella eri tavalla. Esimerkiksi kymmenen milligramman annos voidaan ottaa joko kahtena viiden milligramman tablettina tai yhtenä kymmenen milligramman tablettina. Cialis-tabletit ovat kalvopäällysteisiä. Cialisia saa ottaa päivittäin ainoastaan yhden annoksen. Lääkkeen oton ajankohdan voi jokainen päättää itse. Optimaalisinta on ottaa lääke noin puoli tuntia ennen suunniteltua yhdyntää. Mikäli kymmenen milligramman annos ei toimi toivotulla tavalla, annosvahvuus voidaan joko nostaa 20 milligrammaan tai laskea viiteen milligrammaan.

Kenelle 10 milligramman annos sopii?

Miehet, jotka ovat ensimmäisinä viikkoina tarkkailleet Cialisin vaikutusta ja havainneet sen hyväksi, ovat yleensä tyytyväisiä kymmenen milligramman annokseen. On kuitenkin huomioitava, ettei Cialisin päivittäinen käyttäminen pitkällä aikavälillä ole suotavaa. Kymmenen milligramman annos sopii satunnaiseen käyttöön, millä tarkoitetaan sitä, että lääkettä otetaan harvemmin kuin kaksi kertaa viikossa.

Kymmenen milligramman annosta suositellaan silloin, kun mies käyttää samanaikaisesti muita lääkkeitä. Lisäksi jotkin krooniset sairaudet, kuten maksan tai munuaisten vajaatoiminta, rajoittavat Cialis-annoksen kymmeneen milligrammaan. Cialis-hoito aloitetaan aina kymmenen milligramman annoksella, mikäli mies ei ole aiemmin kokeillut Cialisia eikä muita erektiolääkkeitä.

Kenelle 20 milligramman annos sopii?

Mikäli kymmenen milligramman annos ei ole riittävä erektiokyvyn kohenemiseen, lääkeannos voidaan nostaa 20 milligrammaan, mikä on samalla Cialisin maksimiannos. Annosta ei tule nostaa omavaltaisesti, vaan nostosta on keskusteltava hoitavan lääkärin kanssa. 20 milligramman annosta ei ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, koska se voi aiheuttaa pitkäkestoisia ei-toivottuja haittavaikutuksia.

20 milligramman annos sopii miehille, jotka ovat erektiohäiriöitä tai impotenssia lukuun ottamatta fyysisesti terveitä ja hyväkuntoisia. Mikäli mies on aiemmin käyttänyt vastaavanlaisia erektiolääkkeitä ilman haittavaikutuksia, hänelle voidaan kirjoittaa resepti 20 milligramman annokseen.

Kenelle 2,5 tai 5 milligramman annos sopii?

Cialisia on saatavilla myös 2,5 ja viiden milligramman vahvuisena, ja tällöin on kyse päivittäin käytettävästä erektiolääkkeestä. Päivittäin otettavalla tavallista pienemmällä annoksella voidaan varmistaa tadalafiilin jatkuva vaikutus. Säännöllisen seksuaalisen toiminnan mahdollistamiseksi 2,5 tai viiden milligramman vahvuisia Cialis-tabletteja tulisi ottaa päivittäin suurin piirtein samaan aikaan. Cialisin yhtäjaksoista käyttöä tulee kontrolloida säännöllisesti lääkärin vastaanotolla.

Cialisin haittavaikutusten yleisyys

Tutkimusten mukaan Cialis aiheuttaa oikein annosteltuna yleensä vain lieviä ja nopeasti ohi meneviä haittavaikutuksia. Cialisin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, kasvojen punoitus, nenän tukkoisuus, närästys sekä selkä- ja lihaskivut. Melko yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa huimaus, ihottuma, silmäkivut, nenäverenvuoto, hikoilu ja hengitysvaikeudet. Muiden erektiolääkkeiden tavoin Cialis voi aiheuttaa myös sydämen sykkeen kiihtymistä ja sydämen tykytystä sekä verenpaineen alentumista tai kohoamista.

Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat pyörtyminen, migreeni, lyhytkestoinen muistinmenetys sekä epileptiset kohtaukset. Cialis voi aiheuttaa joissakin tapauksissa myös allergisen reaktion, joka oireilee kasvojen, kurkun, suun tai käsien turvotuksena, punoituksena ja kihelmöintinä.

Mitä suurempi annos tadalafiilia otetaan, sitä korkeampi on riski saada haittavaikutuksia. 20 milligramman annos aiheuttaa käyttäjille herkemmin haittavaikutuksia kuin kymmenen milligramman annos. Annosten aiheuttamien haittavaikutuksen ero näkyy etenkin päänsäryn ja närästyksen määrässä.

Tarvittaessa käytetyn Cialisin haittavaikutusten yleisyys

Haittavaikutus 10 mg 20 mg
Päänsärky 11% 15%
Närästys 8% 10%
Selkäkivut 5% 6%
Lihaskivut 4% 3%
Nenän tukkoisuus 3% 3%
Kasvojen punoitus 3% 3%
Kipu raajoissa 3% 3%

Päivittäin käytetyn Cialisin haittavaikutusten yleisyys

Haittavaikutus 2,5 mg 5 mg
Päänsärky 3% 6%
Närästys 4% 5%
Nenän tukkoisuus 2% 2%
Selkäkipu 3% 3%
Hengitystieinfektio 3% 3%
Kasvojen punoitus 1% 3%
Lihaskivut 2% 2%
Yskä 4% 2%
Ripuli 1% 2%
Virtsatietulehdus 2% 1%
Refluksitauti 2% 1%
Vatsakivut 2% 1%

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa lääkkeen tehokkuuteen?

Greippimehua ja greippejä tulee välttää Cialisin käytön aikana. Ne estävät tadalafiilin hajoamisen elimistössä ja voivat näin vahvistaa haittavaikutuksia. Myös karbamatsepiinin, rifamysiinin, fenobarbitaalin ja fenytoiinin käyttöä tulee välttää Cialisin käytön aikana, koska kyseiset lääkeaineet voivat heikentää Cialisin vaikutusta.

Sieni- ja bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet voivat tehostaa Cialisin vaikutusta ja nostaa riskiä haittavaikutuksiin. Verisuonia laajentavat nitropohjaiset lääkkeet lisäävät Cialisin vaikutusta ja Cialis vastavuoroisesti niiden. Näiden lääkkeiden yhteisvaikutus voi johtaa verenpaineen äkilliseen laskemiseen, veren hyytymishäiriöihin tai sydämen sykkeen kohoamiseen. Tällaisten vaarallisten haittavaikutusten takia esimerkiksi alfasalpaajien käyttäminen yhtä aikaa Cialisin kanssa ei ole sallittua.

Ikääntyneet miehet saavat ottaa kerralla maksimissaan kymmenen milligrammaa Cialisia, eikä annoksen nostaminen ole lainkaan suositeltavaa. Myös munuaisten ja maksan toimintahäiriöistä kärsivillä potilailla kymmenen milligrammaa satunnaisesti otettuna on maksimiannos. Annoksen mukauttaminen on tarpeellista vain silloin, kun lääkkeen vaikutus ei riitä toivotulla tavalla erektiokyvyn paranemiseen tai lääke aiheuttaa huomattavasti haittavaikutuksia.

Näin käytät Cialisia oikein

Cialisia tulee käyttää lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Cialis on tarkoitettu ainoastaan miehille. Tabletti otetaan suun kautta, ja se niellään kokonaisena veden kanssa. Tabletti voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä, ennen sitä tai sen jälkeen. Cialis-tabletti on suositeltavaa ottaa puoli tuntia ennen seksuaalista kanssakäymistä, ja sen vaikutus kestää noin 36 tuntia.

Cialis-annoksen vahvuudesta riippumatta vuorokaudessa saa ottaa ainoastaan yhden tabletin. Lääkkeen käyttäjien on erittäin tärkeä ottaa huomioon se tosiseikka, ettei Cialis vaikuta ilman seksuaalista kiihottumista. Toisin sanoen Cialis ei automaattisesti synnytä erektiota, joten lääkkeestä huolimatta esileikki on tarpeellista ennen seksuaalista kanssakäymistä. Alkoholia tulee välttää Cialisia käytettäessä, sillä alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa negatiivisesti erektiokykyyn. Lisäksi se voi laskea tilapäisesti verenpainetta ja aiheuttaa yhdessä Cialisin kanssa huimausta erityisesti seisomaan noustessa.

Lähteet :