COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Erektiohäiriöstä / Korkea verenpaine ja erektiohäiriöiden hoitaminen PDE5-estäjillä

Korkea verenpaine ja erektiohäiriöiden hoitaminen PDE5-estäjillä

Korkea verenpaine vaikuttaa supistavasti verisuoniin mikä johtaa usein erektiohäiriöihin

Impotenssin ja erektiohäiriöiden taustalla voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä syitä. Lisäksi jotkin lääkkeet voivat asianmukaisesti käytettyinäkin aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia. Yksi yleisimmistä erektiohäiriöitä aiheuttavista tekijöistä on korkea verenpaine eli hypertensio. Korkean verenpaineen lisäksi sen hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten ACE-estäjät ja beetasalpaajat, voivat aiheuttaa impotenssia ja erektiohäiriöitä.

Mitä on korkea verenpaine?

Korkea verenpaine tarkoittaa kudosjännityksen tai -paineen kohoamista fysiologisten normien yläpuolelle. Usein korkealla verenpaineella viitataan verisuonissa olevaan kohonneeseen paineeseen eli hypertensioon. Tällöin verenpaine on tavallista korkeampi ja sydän joutuu käyttämään tavallista enemmän energiaa. Korkea tai koholla oleva verenpaine rasittaa erityisesti sydäntä, koska sen on pumpattava verta normaalia suurempaan paineeseen. Korkea verenpaine onkin usein syynä sydämen vajaatoimintaan. Korkea verenpaine vaikuttaa myös supistavasti verisuoniin, mikä johtaa usein erektiohäiriöihin.

Korkea verenpaine altistaa monille sairauksille, kuten sepelvaltimotaudille ja munuaisten vajaatoiminnalle. Sen vakavampia seurauksia ovat aivohalvaus ja sydäninfarkti. Korkea verenpaine vaikuttaa myös silmiin ja verisuoniin. Verenpainetta voivat kohottaa jotkin sairaudet (munuais- ja verisuonisairaudet), runsas suolan käyttö, stressi, ylipaino, runsas alkoholin käyttö ja tupakointi.

Impotenssin määritelmä

Impotenssi johtuu erektiohäiriöstä ja tarkoittaa miehen kyvyttömyyttä saada erektio seksuaalisen stimulaation yhteydessä tai ylläpitää sitä tarpeeksi kauan. Erektiohäiriö ja impotenssi eivät ole suoranaisesti toistensa synonyymeja, sillä impotenssista kärsivä on erektiohäiriöinen, mutta kaikki erektiohäiriöistä kärsivät eivät ole impotentteja.

Erektion syntyminen edellyttää hermoston, verisuonien, lihasten ja hormonien monisyistä yhteistoimintaa. Elimistön eri osien yhteistoiminnan takia erektiohäiriöiden taustalta voi löytyä monia tekijöitä, kuten jännitys, stressi, jokin sairaus, masennus tai tietyt lääkkeet. Lue täältä, miten jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriön. Impotenssi, erityisesti pitkäaikainen, kehittyy pääasiassa niille miehille, joilla on jokin sille altistava riskitekijä. Tällaisia ovat muun muassa hyperlipidemia (veren tavallista suurempi rasva-ainepitoisuus), diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset häiriöt (MS-tauti) sekä hormonitoiminnan häiriöt. Tupakointi ja alkoholin käyttäminen lisäävät impotenssin riskiä ja saattavat pahentaa jo olemassa olevia erektiohäiriöitä. Tehokkaimmat ja käytetyimmät lääkkeet impotenssin hoidossa ovat niin kutsutut PDE5-estäjät, kuten sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili.

ACE-estäjät ja impotenssi

Sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettävät lääkkeet aiheuttavat usein erektiohäiriöitä ja joissakin tapauksissa jopa impotenssia. Korkeaa verenpainetta voidaan hoitaa monilla erilaisilla lääkkeillä, joiden verenpainetta alentava vaikutus saattaa aiheuttaa haittavaikutuksenaan erektiohäiriöitä. Lisäksi joissakin tapauksissa jo verenpaineen aleneminen normaalille tasolle voi johtaa erektiohäiriöihin. Verenpaineen laskiessa veri ei kierrä peniksessä yhtä voimakkaasti kuin aiemmin, mikä voi vaikeuttaa erektion saamista.

Korkeaa verenpainetta hoidetaan usein angiotensiinikonvertaasin estäjillä eli niin kutsuilla ACE-estäjillä. ACE-estäjillä estetään angiotensiinin muodostuminen. Angiotensiini on munuaisista vapautuva hormoni, joka supistaa erityisesti valtimoverisuonia ja aiheuttaa verenpaineen nousua. ACE-estäjät estävät angiotensiinin erittymisen, jolloin verisuonet laajenevat ja verenpaine laskee. Tämän myötä myös sydämeen kohdistuva rasitus pienenee. ACE-estäjät hidastavat myös verisuonia laajentavan bradykiniini-hormonin hajoamista.

Korkean verenpaineen hoidossa käytettäviä ACE-estäjiä ovat enalapriili, fosinopriili, kaptopriili, kinapriili, lisinopriili, perindopriili ja ramipriili. Näiden lääkeaineiden aiheuttama verenpaineen laskeminen voi aiheuttaa erektiohäiriöitä ja impotenssia. Korkean verenpaineen hoitoon käytettävistä lääkkeistä ACE-estäjiä todennäköisemmin impotenssia aiheuttavat diureetit sekä beetasalpaajat. ACE-estäjät laajentavat verisuonia, mikä pääsääntöisesti ehkäisee erektiohäiriöitä ja impotenssia, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä ne saattavat kuitenkin myös aiheuttaa impotenssia tai edistää sen puhkeamista.

Useimmiten lääkkeiden aiheuttamat erektiohäiriöt kehittyvät asteittain lääkkeiden käytön haittavaikutuksena. Näin on myös ACE-estäjien kohdalla. Useat lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset, kuten oksentaminen, päänsärky ja ihottuma, ilmenevät heti lääkehoidon alussa. Erektiohäiriöt ja impotenssi poikkeavat tällaisista haittavaikutuksista, sillä niitä esiintyy harvoin heti hoidon alussa.

Korkea verenpaine PDE5-estäjien vasta-aiheena

Impotenssia ja erektiohäiriöitä hoidetaan usein PDE5-estäjillä, kuten sildenafiililla, tadalafiililla ja vardenafiililla. Ensimmäinen PDE5-estäjälääke sildenafiili tunnetaan kauppanimellä Viagra. PDE5-estäjien toiminta perustuu siihen, että ne estävät tyypin 5 fosfodiesteraasin (PDE5) toiminnan elimistössä. PDE5 aiheuttaa syklisen guanosiinimonofosfaatin eli cGMP:n hajoamisen. cGMP on solujen toisiolähetti, joka välittää aivojen signaalit peniksen paisuvaiskudoksen soluihin, jotta ne täyttyisivät verellä. cGMP:n kasvava määrä rentouttaa paisuvaiskudoksen lihaksiston, minkä seurauksena verisuonet laajenevat ja veri virtaa aiempaa paremmin laajentuneisiin suoniin saaden aikaan erektion.

Tämän jälkeen tyypin 5 fosfodiesteraasientsyymi (PDE5) alkaa hajottaa cGMP:tä ja verisuonet supistuvat, mikä veltostuttaa peniksen. PDE5-estäjät tekevät PDE5-entsyymistä tehottoman ja tukevat näin erektion syntymistä ja säilymistä.

Joissakin tapauksissa PDE5-estäjiä ei voi käyttää samanaikaisesti verenpainelääkkeiden kanssa eikä korkeasta verenpaineesta kärsiessä. Verenpainelääkkeistä erityisesti alfasalpaajat ja nitraattipitoiset lääkkeet laskevat huomattavasti verenpainetta, mikä voi johtaa PDE5-estäjien kanssa vakaviin terveysriskeihin. Etenkin nitraattipohjaisten lääkkeiden verisuonia rentouttava vaikutus yhdistettynä PDE5-estäjien samanaikaiseen käyttöön voi johtaa voimakkaaseen, usein jopa hengenvaaralliseen, verenpaineen putoamiseen.

PDE5-estäjien käyttö on kielletty, jos potilaan korkea verenpaine on jäänyt hoitamatta tai sitä on hoidettu huonosti. Koska verenpaine vaikuttaa merkittävästi sekä erektiokykyyn että erektiohäiriöiden hoitoon kehitettyjen lääkkeiden käyttämiseen, lääkäri tutkii aina erektiohäiriöiden ilmetessä potilaan verenpaineen. Verenpaineen ollessa korkea tai koholla erektiohäiriöiden hoidoksi suositellaan PDE5-estäjien sijaan vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tutkimukset erektiohäiriöistä ja korkeasta verenpaineesta

Korkeaa verenpainetta tulisi hoitaa niin varhain kuin mahdollista, koska se on osoittautunut vakavaksi riskitekijäksi sydän- ja verisuonisairauksille. Korkea verenpaine aiheuttaa usein myös erektiohäiriöitä, samoin monet sen hoitoon käytettävät lääkkeet. Lisäksi verenpainelääkkeiden käyttö nostaa esiin kysymyksiä niiden ja PDE5-estäjien samanaikaisen käytön yhteis- ja haittavaikutuksista.

Journal of the American Geriatrics Societyn tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että 49 prosentilla korkeasta tai kohonneesta verenpaineesta kärsivillä 40–79-vuotiailla miehillä on ilmennyt erektiohäiriöitä. Journal of Urologyn tutkimuksen mukaan jopa 68 prosenttia miehistä, joilla on korkea verenpaine, on kokenut jonkinasteisia erektiohäiriöitä. Heistä noin 45 prosentilla erektiohäiriöt on diagnosoitu vakaviksi. Korkea tai kohonnut verenpaine aiheuttaa verisuonien supistumisen, mikä puolestaan saa aikaan sen, ettei veri virtaa suonissa tarpeeksi hyvin erektion synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Verenpainelääkkeiden ja PDE5-estäjien samanaikaista käyttöä on tutkittu monissa tutkimuksissa. Robert Klonerin vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan alfasalpaajia lukuun ottamatta verenpainelääkkeiden ja PDE5-estäjien samanaikainen käyttö ei aiheuta merkittäviä yhteisvaikutuksia. Myös Ajay Nehran tutkimus vuodelta 2009 osoitti, että verenpainelääkkeiden ja PDE5-estäjien käyttö yhtä aikaa on tavallisesti ongelmatonta. Korkein riski haitta- ja yhteisvaikutuksiin verenpainelääkkeiden ja PDE5-estäjien käytön aikana on niillä potilailla, jotka kärsivät korkea-asteisesta kardiovaskulaarisesta sairaudesta eli kohonneen verenpaineen lisäksi jostakin vakavasta sydän- tai verisuonitaudista. Tämä havaittiin muun muassa John Kostisin ja Graham Jacksonin tutkimuksessa vuonna 2005.

Lähteet :