COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Erektiohäiriöstä / Lääkitys erektiohäiriön syynä

Lääkitys erektiohäiriön syynä

Erektiohäiriö (impotenssi) on hyvin yleinen vaiva, jota voi esiintyä kaiken ikäisillä miehillä. Erektiohäiriössä mies ei kykene saavuttamaan tai ylläpitämään tarpeeksi vahvaa erektiota (siittimen kovettuminen) tyydyttävän seksuaalisen kanssakäymisen aikaansaamiseksi.

Erektiohäiriön syyt

Erektiohäiriön yleisyys lisääntyy ikääntymisen myötä. Tällöin ongelman taustalta löytyy usein verenkierto-, hormonitasapaino-, tai eturauhasperäiset syyt. Nuoremmilla miehillä ongelma on usein lievä ja ohimenevä, ja sen taustalta saattaa löytyä psykologisia tekijöitä kuten suorituspainetta tai epäonnistumisen pelkoa.

Erektiohäiriön hoidossa keskeistä on ymmärtää, että kyseessä on oire, jonka aiheuttaja on jossain muualla, ei itsenäinen sairaus. Hoitokeinoina käytetään esim. Viagraa ja Cialista. Erektiohäiriön syyt voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: elimistölliset, psykologiset ja lääkeperäiset syyt. Ongelman taustalta voi löytyä useita osatekijöitä, mikä voi hankaloittaa perimmäisen syyn selvittämistä ja hoitoa.

Elimistölliset syyt

Elimistölliset syyt voidaan jakaa neljään ryhmään. Näistä verenkiertoperäiset syyt ovat ehdottomasti yleisin erektiohäiriön aiheuttaja. Harvinaisemmissa tapauksissa erektio-ongelman syynä voi olla hermorataperäiset vauriot. Hormoniperäiset syyt, johtuen testosteronin puutteesta tai kilpirauhasen toimintahäiriöstä, ovat myös suhteellisen harvinaisia, mutta voivat monessa tapauksessa olla mukana osatekijöinä pahentamassa ongelmaa. Myös eturauhasen sairauksiin (eturauhastulehdus, eturauhasen syöpä tai liikakasvu) voi liittyä erektio-ongelmia.

Lääkkeet impotenssin syynä

Monien lääkevalmisteiden haittavaikutuksina voi esiintyä erektio-ongelmia. Usein tämä on mainittu haittavaikutusten joukossa lääkevalmisteen mukana tulevassa pakkausselosteessa.

Yleisimpiä erektiohäiriötä aiheuttavia lääkkeitä ovat sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettävät lääkkeet kuten nesteenpoistolääkkeet, beeta-salpaajat, ACE:n estäjät, digoksiini ja muut rytmihäiriölääkkeet. Erilaisilla rauhoittavilla lääkkeilla, kuten bentsodiatsepiinillä, on usein potenssia heikentävä vaikutus.

Ruokahalua hillitsevät lääkkeet kuten matsindoli, psykoosilääkkeet kuten fentiatsiinit, ja masennuslääkkeistä etenkin MAO-estäjät sekä trisykliset masennuslääkkeet voivat aiheuttaa sukupuolivietin alenemista ja johtaa erektio-ongelmiin.

Muita erektiota mahdollisesti heikentäviä lääkeaineita ovat esimerkiksi mahalääke simetidiini, erilaiset tulehduskipulääkeet, epilepsialääkkeet fenytoiini, karbamatsepiini, eturauhaslääke finasteridi ja pahoinvointilääke metoklopramidi.

Lääkeryhmä Vaikuttava aine Käyttö SIvuvaikutukset
Amiloridi Hydroklooritiatsidi Nesteenpoisto (diureetit) Impotenssi ja erektiohäiriö
ACE:n estäjät Ramipriili, kaptopriili, enalapriili, fosinopriili, lisinopriili Verenpainelääkkeet Satunnainen erektiohäiriö
Beetasalpaajat Atenololi, bisoporololi, karvediloli, nebivololi, pindololi, propranololi, metoprololi Verenpainelääkkeet Seksuaalisen halun väheneminen, erektiohäiriö
Kalsiuminestäjät Amlodipiini, verapamiili, diltiatseemi Verenpainelääkkeet Impotenssi
Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) Amitriptyliini, Amitriptyliinioksidi, klomipramiini, desipramiini, doksepiini, imipramiini, nortriptyliini Masennus Impotenssi, potenssiongelmat, siemensyöksyn häiriöt
Serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjä (SNRI) Venlafaksiini, duloksetiini Masennus Impotenssi, seksuaalisen halun väheneminen, erektiohäiriöt, siemensyöksyn häiriöt
Salisylaatit Diklofenaakki, acemetacine, indometasiini, asetyylisalisyylihappo Tulehduskipulääke Erektiohäiriöt
Statiinit Simvastatiini, fluvastatiini, serivastatiini, atorvastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini Kolesterolia alentavat lääkkeet Erektiohäiriöt
Fibraatit Betsafibraatti, fenofibraatti, gemfibrotsiili Kolesterolia alentavat lääkkeet Impotenssi, erektiohäiriöt
Kouristuslääkkeet Gababentin Karbamatsepiini Pregabaliini Epilepsia Impotenssi, seksuaalisen halun väheneminen
Bentsodiatsepiinit Loratsemaapi Epilepsia, Parkinsonin tauti Impotenssi
Rytmihäiriölääkkeet Ajamalin, amiodaroni, kinidiini, detajmium, dronedaroni, flekainidi Rytmihäiriöt Impotenssi (harvoissa tapauksissa)
Fenfluramiini Orlistaatti Painonhallinta Impotenssi
Stimulantit Matsindoli Ylipainon hoito Impotenssi
Neuroleptit Fentiatsiini Psykoosi Impotenssi
H2 antihistamiini Simetidiini Ruoansulatuskanavan häiriöt Impotenssi
Salisylaatit Acemetacine, aspiriini, diklofenaakki, indometasiini Reumalääkkeet Erektiohäiriö
Tulehduskipulääkkeet Ibuprofeeni, diklofenaakki, naprokseeni Särky Erektiohäiriö
Lihasrelaksantit Cyclobenzaprine, orfenadriini Lihaskouristukset Erektiohäiriö

Erektio-ongelman hoidossa kannattaakin käydä läpi kaikki käytössä olevat lääkkeet yhdessä lääkärin kanssa. Koska ongelman syyt ovat kuitenkin usein moninaisia, voi olla vaikeaa osoittaa tietyn lääkeaineen tai sairauden olevan erektiohäiriön aiheuttaja. Esimerkiksi monet verenpainelääkkeet heikentävät potenssia, mutta toisaalta korkea verenpaine jo sinänsä voi aiheuttaa erektio-ongelmia.

Tilapäiset haittavaikutukset

Mikäli tietyn lääkevalmisteen epäillään aiheuttavan erektio-ongelmia, kannattaa asiasta keskustella ensin lääkärin kanssa. Lääkäri voi mahdollisesti suositella annoksen pienentämistä tai käytön lopettamista asteittain. Mikäli kyseinen lääkeaine todellakin toimii erektiohäiriön laukaisijana, tulisi ongelman vähitellen poistua annoksen vähentämisen myötä.

Lääkityksen aiheuttama erektiohäiriö on kuitenkin yleensä vain tilapäinen ongelma, ja potenssin voidaan olettaa parantuvan ennalleen kuurin loputtua. Tärkeää kuitenkin on, että lääkehoitoa ei keskeytetä ilman lääkärin määräystä. Mikäli lääkkeen annostusta ei ole mahdollista pienentää, kannattaa keskustella lääkärin kanssa vaihtoehtoisista lääkevalmisteista tai hoitomuodoista.

Mistä ratkaisu ongelmaan?

Mikäli erektiohäiriö kehittyy pian uuden lääkehoidon aloittamisen jälkeen, on hyvin todennäköistä, että kyseinen lääke on ongelman syy. On hyvä pitää mielessä, että joissain tapauksissa erektiohäiriö kehittyy vasta, kun lääkettä on käytetty useita kuukausia.

Tupakoinnilla tai muiden päihteiden käytöllä saattaa myös olla potenssia heikentävä vaikutus, varsinkin yhteiskäytössä reseptilääkkeiden kanssa. Mikäli muut keinot on käytetty, päihdeaineiden käytön lopettaminen tai vähentäminen saattaakin yllättäen ratkaista erektio-ongelmat. Lopettaminen voi tunnetusti viedä aikaa, mutta tarpeen vaatiessa kannattaa asiasta neuvotella rohkeasti lääkärin kanssa. Mikäli tarvetta on, lääkäri voi ohjata potilaan asianmukaiseen hoitoon, varsinkin jos kyseessä on vaikea riippuvuus.

Kuten ylempänä jo mainittiin, joissain tapauksissa lääkäri voi määrätä vaihtoehtoisen lääkityksen tai pienentää lääkkeen annostusta. Esimerkiksi toisenlaiseen verenpainelääkitykseen siirtymisestä saattaa olla apua. Varsinkin vanhemmille miehille bentsodiatsepiineihin kuuluva kalsiumkanavan salpaaja on usein paras vaihtoehto, koska tähän luokkaan kuuluvien lääkkeiden on osoitettu aiheuttavan vähemmän erektiohäiriöitä kuin muut verenpainelääkkeet.

Lisävinkit:

  • Älä lopeta lääkitystä äkillisesti. Lopettaminen saattaa johtaa hoidettavan sairauden tai ongelman uusimiseen ja aiheuttaa jopa vakavia terveysongelmia.
  • Kun erektiohäiriön aiheuttavaa lääkitystä muutetaan, normaalin erektion pitäisi palata muutamassa viikossa. Mikäli ongelma silti jatkuu, on mahdollista, että sen aiheuttaja on muualla ja lääkäri saattaa haluta tehdä lisätestejä.
  • Vaikka seksuaalisista ongelmista puhuminen saattaa tuntua vaikealta, on hyvä muistaa, että lääkäri on koulutettu työskentelemään näiden asioiden parissa, ja hänen tehtävänään on auttaa sinua näissä, samoin kuin muissakin terveysongelmissa. Erektiohäiriö voi olla ahdistavaa sekä sinulle että kumppanillesi; lääkärillesi nämä asiat eivät kuitenkaan ole mitään uutta, ja hän voi auttaa.
Lähteet :