COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Erektiohäiriöstä / Levitra / Levitran haittavaikutukset

Levitran haittavaikutukset

Levitran haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja nopeasti ohimeneviä

Levitra on yksi uusimmista erektiohäiriöiden ja impotenssiin hoitoon kehitetyistä lääkevalmisteista, ja sen vaikuttavana aineena toimii vardenafiili. Levitran vaikutus näkyy erektiokyvyssä jo 15 minuutin kuluttua tabletin ottamisen jälkeen, mikä tekee siitä markkinoiden nopeimmin vaikuttavan erektiolääkkeen. Sen vaikutus kestää noin viisi tuntia. Muiden erektiolääkkeiden tavoin senkin ostaminen edellyttää aina reseptiä.

Levitra on pääasiassa hyvin siedetty, mutta joillekin se voi kuitenkin aiheuttaa haittavaikutuksia. Levitran aiheuttamat haittavaikutukset häviävät yleensä lyhyessä ajassa. Tutkimusten mukaan Levitra aiheuttaa muita erektiolääkkeitä vähemmän haittavaikutuksia, ja tämä on yksi syy siihen, miksi se on erityisesti yli 50-vuotiaiden miesten suosiossa. Jotta erektiohäiriöiden hoito Levitralla onnistuu mahdollisimman hyvin, potilaan on suositeltavaa tutustua jo ennen lääkkeen käytön aloittamista sen mahdollisesti aiheuttamiin haittavaikutuksiin sekä vasta-aiheisiin.

Mitä haittavaikutuksia Levitralla voi olla?

Muiden lääkkeiden tavoin Levitrakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmiten Levitran aiheuttamat haittavaikutukset ovat lyhytkestoisia sekä lieviä tai kohtalaisia. Riskitekijöitä, jotka altistavat haittavaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, sydänsairaudet sekä tupakointi.

Levitran yleiset ja hyvin yleiset haittavaikutukset

Yleisin Levitran käytön aikana ilmenevä haittavaikutus on päänsärky, jota ilmenee useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä. Päänsärky onkin Levitran ainoa haittavaikutus, joka kliinisten tutkimusten mukaan on hyvin yleinen. Yleisesti (korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestä) esiintyy seuraavia haittavaikutuksia:

  • Huimaus
  • Punoitus
  • Nenän tukkoisuus
  • Dyspepsia
 

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Melko harvinaiset haittavaikutukset ovat haittavaikutuksia, joita esiintyy korkeintaan yhdellä käyttäjällä sadasta, mutta vähintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta. Levitran melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi ihon ja limakalvojen turvotus. Levitra voi vaikuttaa myös näkökykyyn ja aiheuttaa muun muassa silmien punoitusta.

Levitra voi toisinaan aiheuttaa sykkeen ja verenpaineen muutoksia, jotka ilmenevät tavallista voimakkaampana sydämentykytyksenä, verenpaineen laskuna tai nousuna ja huimauksena. Melko harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös ruoansulatushäiriöt, kuten mahalaukun happojen nouseminen ruokatorveen, huonovointisuus ja mahatulehdus. Levitra voi myös nostaa tiettyjen maksaentsyymien pitoisuutta veressä. Levitran melko harvinaisia haittavaikutuksia on listattu alla:

Melko harvinaiset haittavaikutukset
Allerginen edeema tai angioedeema Unihäiriö Uneliaisuus
Näköhäiriöt Silmien verestys Värinäön vääristymät
Silmäkipu Silmien valonarkuus Tinnitus
Kiertohuimaus Sydämentykytys Takykardia
Hengenahdistus Ripuli Oksentelu
Suun kuivuminen Selkäkipu Sairauden tunne

Harvinaiset haittavaikutukset

Levitran harvinaisia (korkeintaan yhdellä potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksia ovat vardenafiiliyliherkkyyden aiheuttama allerginen reaktio, nenäverenvuodot, ahdistuneisuus ja pyörtyminen. Levitran käytön aikainen pyörtyminen johtuu usein vardenafiilin aiheuttamasta verenpaineen äkillisestä laskusta.

Levitran harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös silmänpaineen kohoaminen (glaukooma) ja kyynelmuodostuksen lisääntyminen, mikä ilmenee usein silmien tavallista runsaampana vetisyytenä. Levitran käytön aikana on myös havaittu ihon herkistymistä auringonvalolle, mikä ilmenee yleensä ihottumana.

Verenpaineen muutosten lisäksi Levitra voi aiheuttaa myös rintakipua, sydänlihaksiston verenkiertohäiriöitä, sydäninfarktin tai angina pectoriksen. Mahdollisia mutta harvinaisia haittavaikutuksia ovat verensokeritason ja verenkuvan häiriöt. Harvoin havaittaviin haittavaikutuksiin kuuluvat niin ikään pitkittyneet ja kivuliaat erektiot. Mikäli Levitran käytön aikana ilmenee pitkittyneitä tai kivuliaita erektiota, Levitran käyttö tulee lopettaa tai sen annostusta tulee pienentää. Jos erektio kestää yli kolme tuntia, on syytä hakeutua lääkäriin.

Harvinaiset haittavaikutukset
Konjunktiviitti Allerginen reaktio Ahdistuneisuus
Kouristuskohtaus Muistinmenetys Silmänpaineen lisääntyminen
Kyynelmuodostuksen lisääntyminen Sydäninfarkti Kammioperäiset takyarytmiat
Angina pectoris Hypotensio Hypertensio
Nenäverenvuoto Gamma-GT:n kohoaminen Ihon valoherkkyysreaktiot
Priapismi Rintakipu Synkopee

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset ja poikkeustapaukset

Levitran hyvin harvinaisia (yhdellä potilaalla 10 000:sta) haittavaikutuksia ovat kuulohäiriöt, kouristuskohtaukset sekä lyhytaikainen tajuttomuus. Joskus Levitra voi aiheuttaa myös verivirtsaisuutta (hematuria), verenvuotoa siittimestä sekä siemennesteen verisyyttä (hematospermia).

Harvinaiset poikkeustapaukset

Levitran sisältämä vardenafiili voi harvinaisissa poikkeustapauksissa johtaa näköhermon neuropatiaan (NAION), joka aiheuttaa näön hetkellisen tai pysyvän heikkenemisen joko toisessa tai molemmissa silmissä. NAION eli non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia syntyy silmän verenkierron häiriöiden aiheuttamasta hapenpuutteesta. Levitran käyttö tulee lopettaa välittömästi näköhäiriöiden ilmetessä.

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä yhteisvaikutuksia?

Levitran sisältämä vardenafiili voi reagoida muiden lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai ainesosien kanssa. Eri lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla yhteisvaikutuksia, ja joissakin tapauksissa jotkin lääkeaineet voivat joko heikentää tai voimistaa toisten lääkeaineiden vaikutusta. Levitran tehokkuuteen vaikuttavia lääkeaineita ovat muun muassa antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini sekä sieni-infektiolääkkeet itrakonatsoli ja ketokonatsoli. Lisäksi korkean verenpaineen hoidossa käytettävän amyylinitriitin ja HIV:n hoidossa käytettävien ritonaviirin ja indinaviirin käyttö samanaikaisesti Levitran kanssa voi aiheuttaa ei-toivottuja yhteisvaikutuksia sekä voimistaa tai lisätä haittavaikutuksia.


Vardenafiilin kemiallinen rakenne Vardenafiilin kemiallainen rakenne


Alfasalpaajien ja Levitran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen voimakkaan laskun. Alfasalpaajia käytetään masennuksen ja korkean verenpaineen hoidossa. Levitra voi vaikuttaa myös elimistön impulssinjohtojärjestelmään eli sydämessä toimivaan erikoistuneiden lihassolujen muodostamaan järjestelmään, joka kuljettaa sydäntä tahdistavan sähköisen impulssin kaikkialle sydänlihakseen. Levitra voi pidentää impulssin etenemistä ja aiheuttaa rytmihäiriöitä, minkä takia rytmihäiriölääkkeiden (kinidiini, prokaiiniamidi, amiodaroni ja sotaloli) käyttöä tulee välttää Levitran käytön aikana.

Greippimehun juomista ja greippien syömistä tulee välttää Levitran käytön aikana, koska greipin sisältämät yhdisteet vaikeuttavat vardenafiilin hajoamista elimistössä. Vardenafiilin tavallista hitaampi hajoaminen nostaa mahdollisuutta haittavaikutusten ilmenemiseen ja niiden voimakkuuteen. Lisäksi greipin yhdisteet voivat potilaasta riippuen joko heikentää tai voimistaa Levitran vaikutusta.

Levitran vasta-aiheet

Levitra on kehitetty impotenssin ja erektiohäiriöiden hoitoon, ja sitä saavat käyttää pääsääntöisesti vain aikuiset miehet. Levitra ei sovellu lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille eikä naisille. Mikäli näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät Levitraa, haittavaikutukset voivat olla tavallista voimakkaampia ja aiheuttaa pahimmissa tapauksessa jopa sairaalahoitoa vaativia oireita tai reaktioita.

Tietyt krooniset sairaudet tai sairauskohtaukset voivat muodostaa vasta-aiheen Levitran käytölle, koska vardenafiili voi vaikeuttaa perussairauksien hoitoa tai pahentaa sairauskohtauksien mahdollisia jälkioireita. Levitran aiheuttamat haittavaikutukset voivat olla huomattavasti tavallista voimakkaampia, mikäli sitä käyttävä potilas kärsii esimerkiksi vakavasta maksan vajaatoiminnasta tai dialyysia edellyttävästä munuaisten toimintahäiriöstä. Niin ikään alhainen verenpaine (hypotensio), angina pectoris ja perinnölliset silmän värikalvon sairaudet ovat esteitä Levitran käytölle. Edellisten kuuden kuukauden aikana tapahtunut sydäninfarkti ja aivohalvaus estävät myös Levitran käytön, koska vardenafiili voi hidastaa sairauskohtauksesta toipumista.

Muuta huomioitavaa Levitran käytössä

Koneiden käyttö ja ajaminen

Levitran haittavaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiokyvyn alenemiseen tai reaktioiden hidastumiseen. Levitraa käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky esimerkiksi autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi.

Alkoholi ja allergiat

Lääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi heikentää entisestään reaktiokykyä. Lisäksi alkoholi voi heikentää Levitran vaikutusta ja itse asiassa jopa pahentaa erektiohäiriöitä.

Levitran vaikuttava aine voi laukaista myös allergisen reaktion. Ihon punoitus, kutina, nuha, limakalvojen turvotus, hengitysteiden supistuminen sekä silmien kutina ja punoitus voivat olla oireita vardenafiilin aiheuttamasta allergisesta reaktiosta. Joissakin tapauksissa voi aiheutua myös anafylaksia eli hengenvaarallinen allerginen reaktio, johon liittyy tajuttomuutta. Mikäli potilaalla on allergisen reaktion oireita, hänen tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin.

Lähteet :