COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Erektiohäiriöstä / Viagra / Kuinka tunnistat ja vältät Viagran sivuvaikutukset

Kuinka tunnistat ja vältät Viagran sivuvaikutukset

Tietoa Viagran sivuvaikutuksista

Viagra on erektiohäiriön hoidossa käytettävä lääke, jonka vaikuttava aine on sildenafiili. Vaikka Viagra on yleisesti hyvin siedetty, voi se aiheuttaa joillekin käyttäjille haittavaikutuksia. Tästä artikkelista saat lisää tietoa Viagran mahdollisista sivuvaikutuksista, niiden tunnistamisesta sekä siitä miten niiltä voidaan välttyä.

Mitä tarkoitetaan haittavaikutuksilla?

Kaikki lääkeaineet voivat aiheuttaa käyttäjilleen sivuvaikutuksia. Tämä pätee niin yleisiin käsikauppalääkkeisiin, kuten aspiriiniin, kuin lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiinkin. Läheskään kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan haittavaikutuksia koe, tai ne voivat olla niin lieviä, että valmisteen käyttöä voidaan jatkaa niistä huolimatta.

Useimmiten haittavaikutuksia esiintyy käytön alussa, mutta ne lievittyvät tai häviävät kokonaan hoidon jatkuessa. Joissain tapauksissa haittavaikutukset voivat olla niin epämukavia, että on harkittava vaihtoehtoisia lääkkeitä tai hoitomuotoja, ja joissain tapauksissa ne voivat olla terveydelle vaarallisia, mutta tämä on erittäin harvinaista.

Myös haittavaikutusten esiintymistiheys voi vaihdella. Haittavaikutukset voivat olla hyvin yleisiä, yleisiä, satunnaisia, melko harvinaisia tai harvinaisia. Hyvin yleisiksi haittavaikutuksiksi luokitellaan reaktiot, joita esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä. Yleisiksi luokitellaan haittavaikutukset, joita esiintyy noin 1-10%:lla lääkkeen käyttäjistä, ja satunnaisesti esiintyviksi haittavaikutuksiksi oireet, joita esiintyy käyttäjistä noin 0,1-1%:lla.

Haittavaikutusten synty

Monet haittavaikutukset johtuvat lääkkeen toimintatavasta elimistössä, ja tällaiset reaktiot ovat helposti ennakoitavissa. Joskus haittavaikutukset voivat olla seurauksia lääkkeen liian voimakkaasta vaikutuksesta. Viagran kohdalla näihin voi lukeutua mm. pitkäkestoiset erektiot, joka voivat olla kivuliaita. Tällaisissa tapauksissa annoksen pienentämisestä saattaa olla apua.

Osa haitoista voi johtua lääkkeen vaikutuksista muualla kuin toivotussa paikoissa. Esimerkiksi yksi mahdollisista Viagran sivuvaikutuksista on kaiken näkeminen sinisenä. Tämä johtuu siitä, että Viagran vaikuttava aine sildenafiili toimii pääasiassa estämällä fosfodiesteraasi 5 (PDE5) –nimisen entsyymin toiminnan, mutta sen sivuvaikutuksena myös verkkokalvojen sauvasoluihin vaikuttavan fosfodiesteraasi 6 -entsyymin toiminta voi estyä, mikä saattaa ilmetä värinäön herkistymisenä. Näköhäiriöt menevät kuitenkin yleensä itsestään ohi kun Viagran vaikutus lakkaa.

Tunnista Viagran sivuvaikutukset

Suurin osa Viagran haittavaikutuksista on lieviä, eikä vaadi lääkärin hoitoa. Haittavaikutukset myös yleensä häviävät ajan myötä elimistön tottuessa lääkkeeseen. Mikäli oireet kuitenkin jatkuvat pitkään tai olet niistä huolissasi, käänny lääkärin puoleen.

Yleiset sivuvaikutukset (esiintyy noin 10%:lla käyttäjistä)
päänsärky kasvojen/ylävartalon punoitus
ruoansulatuskanavan häiriöt näköhäiriöt
Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy enintään 1%:lla käyttäjistä)
silmien verestys tai punoitus silmänärsytys
nuha, aivastelu tai nenän tukkoisuus poskionteloiden tukkoisuus
nenäverenvuoto kuumuuden tunne
unettomuus väsymys
kipua jaloissa tai käsissä korvien soiminen
migreeni heitehuimaus
heikentynyt tuntoaisti ihottuma
vatsan turvotus, närästys korkea verenpaine
lihassärky matala verenpaine
Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy enintään 0,1%:lla käyttäjistä)
epäsäännöllinen sydämensyke pyörtyminen
tunnoton suu pisteet näkökentässä
silmän tai silmäluomen turpoaminen pupillin laajentuminen
silmänvalkuaisen värimuutos verinen siemenneste
verenvuoto siittimestä äkillinen kuulon heikkeneminen tai kuulonmenetys

Kerro aina lääkärillesi mikäli käytät muita lääkkeitä, olivat ne sitten resepti- tai käsikauppalääkkeitä - mukaan lukien rohdosvalmisteet ja ravintolisät – sillä nämä saattavat aiheuttaa yhteisvaikutuksia Viagran kanssa.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Viagraa ei tule käyttää nitraatteihin tai typpioksidin luovuttajiin kuuluvien lääkkeiden kuten amyylinitriitin kanssa, koska näiden valmisteiden yhteiskäyttö saattaa alentaa verenpainetta vaarallisen paljon. Myös keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa käytetyn riosiguaatin yhteiskäyttö Viagran kanssa on kielletty samasta syystä.

Jotkut HIV:n hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat lisätä Viagran vaikuttavan aineen, sildenafiilin, pitoisuuksia veressä ja näin ollen pahentaa sen haittavaikutuksia. Tällaisessa tapauksessa lääkärisi saattaa suositella Viagran käytön aloittamista pienimmällä mahdollisella annoksella.

Viagraa ei myöskään suositella käytettäväksi samanaikaisesti seuraavien lääkevalmisteiden kanssa:

 • simetidiini
 • bosentaani
 • imatinibi
 • nefatsodoni
 • mäkikuisma
 • jotkut antibiootit, kuten klaritromysiini ja erytromysiini
 • sienilääkkeet, kuten flukonatsoli ja itrakonatsoli
 • sydän- ja verenpainelääkkeet: amlodipiini, amiodaroni
 • HIV-lääkkeet: ritonaviiri, amprenaviiri, atatsanaviiri
 • kouristuslääkkeet: karbamatsepiini, fosfenytoiini
 • tubekuloosilääkkeet: isoniatsidi

Viagra ja greippimehu

Viagran ottaminen yhdessä greippimehun kanssa voi nostaa sildenafiilin pitoisuuksia veressä ja pahentaa sen haittavaikutuksia. Tästä syystä Viagran ja greippimehun yhteiskäyttöä tulisi välttää.

Viagra ruoan tai alkoholin kanssa

Viagra voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ennen sitä. Rasvainen ruoka saattaa kuitenkin hidastaa valmisteen imeytymistä ja siten saattaa kestää pidempään ennen kuin sen vaikutus alkaa.

Kohtuullinen alkoholin käyttö Viagran kanssa on sallittua. Liian suuri määrä alkoholia saattaa kuitenkin heikentää erektiokykyä hetkellisesti, joten tätä kannattaa välttää mikäli haluaa saada parhaan mahdollisen hyödyn valmisteesta.

Usein Viagran sivuvaikutukset ovat ohimeneviä

Suurin osa Viagran sivuvaikutuksista menee ohi itsestään lääkkeen pitoisuuden vähentyessä elimistössä, viimeistään muutaman tunnin sisällä. Tarvittaessa yleisimpiä oireita, kuten ruoansulatushäiriöitä tai päänsärkyä, voidaan lievittää apteekista saatavilla käsikauppalääkkeillä.

Mikäli valmiste aiheuttaa huimausta tai näköongelmia kannattaa käydä makuulle kunnes oireet väistyvät ja välttää autolla ajamista tai koneiden käyttöä.

Joidenkin tutkimusten mukaan Viagran pitkäaikainen käyttö saattaa lisätä kuulohäiriöiden sekä näköhäiriöiden, kuten kaiken näkemisen kahtena ja tilapäisen näön menetyksen, riskiä. Tästä syystä on tärkeää, että Viagraa käytetään aina niin kuin lääkäri on määrännyt, ja että sallittua annostusta ei ylitetä.

Sildenafiilin rakenne

Voiko Viagra aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia?

Harvinaisissa tapauksissa Viagra voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia. Näihin saattaa lukeutua pyörtyminen, aivohalvaus, sydänkohtaus tai kuulon menetys. Vakavien haittavaikutusten välttämiseksi on tärkeää keskustella lääkärin kanssa ennen valmisteen käyttöä ja varmistaa, että potilaan yleisterveys kestää seksuaalisen kanssakäymisen aiheuttaman ylimääräisen rasituksen.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, mikäli sinulla esiintyy jotain seuraavista:

 • Sirppisoluanemia
 • Peniksen epämuotoisuus
 • Sydänvaivoja, kuten sydänkohtaus, rintakipu, angina pectoris, epäsäännöllinen syke tai sydämen toimintahäiriö
 • Mahahaava tai verenvuoto-ongelmia (kuten hemofilia)
 • Perinnöllinen silmäsairaus nimeltä retinitis pigmentosa
 • liian matala tai liian korkea verenpaine
 • Maksan toimintahäiriö
 • Munuaisten toimintahäiriö
 • Aiempi, yli 4 tuntia kestänyt erektio
 • Mahahaava

Yllä mainituissa tapauksissa Viagran käyttö voi olla mahdollista, mutta lääkäri saattaa suositella käyttöä pienimmällä mahdollisella annostuksella.

Viagraa ei tule käyttää samanaikaisesti muiden PDE5-estäjälääkkeiden tai kohonnutta keuhkovaltimopainetta hoitavien lääkkeiden kanssa. Valmiste on tarkoitettu ainoastaan erektiohäiriön hoitoon, joten sitä ei tule käyttää viihdetarkoituksessa.

Viagran yliannostus

Viagran yliannostus johtuu usein käyttövirheestä, kun valmistetta on käytetty joko tahallisesti tai tahattomasti suurempia määriä kuin mitä lääkäri on määrännyt. Tyypillisiä yliannostuksesta johtuvia haittavaikutuksia ovat:

 • Näön sumentuminen
 • Pitkäkestoinen, kivulias erektio
 • Hikoilu
 • Pahoinvointi
 • Rintakipu
 • Epäsäännöllinen sydämen syke

Viagran suurin mahdollinen annoskoko on 100 mg vuorokaudessa. Tätä suuremmilla annoksilla ei ole erektiokykyyn huomattavasti suurempaa vaikutusta, mutta riski saada haittavaikutuksia voi kasvaa moninkertaiseksi.

Viagran vaikutus elimistössä voi kestää jopa 24 tuntia. Tämän vuoksi valmistetta ei koskaan tule käyttää useammin kuin kerran päivässä.

Lähteet :