COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Hiivatulehduksesta / Diflucan / Flukonatsoli – apu sieni-infektioihin ja hiivasienitulehdukseen

Flukonatsoli – apu sieni-infektioihin ja hiivasienitulehdukseen

Tietoa flukonatsolin käytöstä ja haittavaikutuksista

Flukonatsoli on tunnettu ja paljon käytetty lääkeaine, jolla sekä hoidetaan että estetään sienten aiheuttamia infektioita. Vuonna 1988 markkinoille tullut flukonatsoli on Maailman terveysjärjestön WHO:n laatimalla keskeisten lääkkeiden listalla (WHO Model Lists of Essential Medicines), mikä on osoitus sen tarpeellisuudesta sekä turvallisuudesta.

Flukonatsoli tehoaa useimpiin sieni-infektioita aiheuttaviin sieniin ja hiivoihin. Tavallisimmin ihmisellä sieni-infektion aiheuttaja on Candida-niminen hiiva. Flukonatsoli on nopeavaikutteinen lääke, joka alkaa lievittää oireita välittömästi. Osa sieni-infektioista, kuten sukupuolielinten hiivatulehdus, paranee usein flukonatsolin 150 milligramman kerta-annoksella. Suomessa flukonatsolia sisältäviä lääkkeitä myydään muun muassa kauppanimillä Canesoral ja Diflucan.

Tietoa meistä Flukonatsoli – apu sieni-infektioihin ja hiivasienitulehdukseen

Flukonatsolin käyttö

Flukonatsolia käytetään useiden erilaisten sieni-infektioiden hoitoon ja niiden ehkäisemiseen. Sen vaikutus perustuu sienten kasvun ehkäisemiseen. Flukonatsoli on tehokas Candida- ja Cryptococcus-hiivojen sekä muiden herkkien hiivojen aiheuttamien infektioiden hoidossa. Lisäksi sitä käytetään ehkäisemään sieni-infektioita sellaisilla potilailla, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt esimerkiksi elinsiirron tai neutropenian takia. Flukonatsolilla voidaan hoitaa:

 • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus (sieni-infektio aivoissa)
 • koksidioidomykoosi (sieni-infektio keuhkoputkissa ja keuhkoissa)
 • Candida-hiivan aiheuttama infektio, jossa sieniä esiintyy verenkierrossa, elimissä, ruoansulatuskanavassa tai virtsateissä
 • limakalvon sammas (suun ja kurkun limakalvoinfektio ja hammasproteeseihin liittyvät haavaumat)
 • sukupuolielinten hiivatulehdus (emättimen tai siittimen infektio)
 • ihoinfektiot, kuten jalkasilsa, nivustaipeen silsa ja kynsisilsaihoinfektiot, kuten jalkasilsa, nivustaipeen silsa ja kynsisilsa

Flukonatsolin käyttö vaihtelee huomattavasti hoidettavan sieni-infektion mukaan. Sukupuolielinten hiivatulehduksen hoidossa flukonatsolia otetaan yksi 150 milligramman annos, kun taas kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen hoidossa flukonatsolia käytetään 6–8 viikon ajan päivittäin 200–400 milligrammaa. Koksidioidomykoosin hoito flukonatsolilla voi puolestaan kestää jopa 24 kuukautta.

Miten flukonatsoli vaikuttaa?

Flukonatsoli kuuluu triatsolijohdoksien ryhmään. Se vaikuttaa estämällä sienten soluseinämien kasvun, mikä hillitsee sieni- ja hiivainfektioiden leviämistä elimistössä. Flukonatsolin ensisijainen vaikutustapa on sienen yhden ergosterolibiosynteesin olennaisen vaiheen estäminen. Tätä vaihetta kutsutaan sytokromi P450 -välitteiseksi 14-alfa-lanosterolidemetylaatioksi. Flukonatsoli on erittäin tehokas lääke sekä pinnallisten että syvien sieni-infektioiden hoitoon.

Muiden lääkkeiden tavoin flukonatsolinkin käytössä tulee noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Flukonatsolin yliannostus tai lääkkeen unohtaminen voivat häiritä sieni-infektion paranemista. Liian suuren flukonatsolimäärän ottaminen aiheuttaa tavallisesti huonovointisuutta. Yliannostus saattaa oireilla myös kuulo-, näkö-, tunto- tai ajatteluharhoina. Tällöin tulee ottaa yhteyttä lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen terveysriskien minimoimiseksi ja toimintaohjeiden saamiseksi. Mikäli lääkkeen ottaminen on unohtunut, unohtunutta lääkettä ei saa korvata ottamalla kaksinkertaisen annoksen. Unohtunut lääke tulee ottaa heti, kun unohdus huomataan.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin flukonatsolikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Se on kuitenkin yleensä hyvin siedetty lääkeaine. Flukonatsoli voi aiheuttaa allergisia reaktioita, jotka vaativat lääkärihoitoa. Lääkäriin on otettava yhteyttä, mikäli flukonatsolin käytön aikana ilmenee seuraavia oireita:

 • äkilliset hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa
 • silmäluomien, kasvojen tai huulten turpoaminen
 • koko kehon kutina, ihon punoitus tai kutisevat punoittavat laikut
 • ihottuma tai voimakas ihoreaktio

Flukonatsoli voi vaikuttaa myös maksan toimintaan. Maksavaivoihin viittaavia oireita ovat väsymys, ruokahaluttomuus, oksentelu sekä ihon tai silmien keltaisuus. Kyseisten oireiden ilmetessä flukonatsolin käyttö tulee lopettaa ja potilaan tulee hakeutua välittömästi lääkäriin.

Flukonatsolin yleisiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, vatsakivut, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintaa koskevien veriarvojen nousu sekä ihottuma. Näitä esiintyy enintään yhdellä potilaalla kymmenestä. Melko harvinaisiin (enintään yhdellä sadasta) haittavaikutuksiin kuuluvat:

 • alentunut ruokahalu
 • veren punasolujen määrän väheneminen, mikä ilmenee ihon kalpeutena, heikotuksena ja hengästyneisyytenä
 • unettomuus tai uneliaisuuden tunne
 • kouristuskohtaukset, huimaus tai puutuminen
 • nokkosihottuma, kutina ja lisääntynyt hikoilu
 • ruoansulatusvaivat, ummetus ja ilmavaivat
 • maksavaurio sekä ihon ja silmien keltaisuus

Flukonatsolin harvinaisia (enintään yhdellä tuhannesta) haittavaikutuksia ovat veren valkosolujen tavallista pienempi määrä, veren kemiallisten ominaisuuksien muutokset, sydämen syketaajuuden tai rytmin muutokset, maksan vajaatoiminta sekä allergiset reaktiot.

Yhteisvaikutukset

Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa flukonatsolin tehoon ja flukonatsoli voi heikentää tai voimistaa joidenkin lääkkeiden vaikutusta. Yhteisvaikutusten takia astemitsolin, terfenadiinin, sisapridin, pimotsidin, kinidiinin ja eritromysiinin samanaikainen käyttö flukonatsolin kanssa on kielletty.

Flukonatsolilla voi olla yhteisvaikutuksia lukuisten lääkkeiden kanssa, ja sen samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa tai voimistaa sen aiheuttamia haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia. Haittavaikutuksia flukonatsolin kanssa mahdollisesti aiheuttavia lääkkeitä ovat muun muassa:

 • amfoterisiini B ja vorikonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)
 • amitriptyliini ja nortriptyliini (masennuslääkkeitä)
 • amlodipiini, felodipiini, hydroklooritiatsidi, isradipiini, losartaani ja nifedipiini (verenpainetaudin eli korkean verenpaineen hoitoon)
 • bentsodiatsepiinit, kuten midatsolaami ja triatsolaami (univaikeuksien ja ahdistuksen hoitoon)
 • diklofenaakki, flurbiprofeeni, ibuprofeeni, lornoksikaami, meloksikaami, naprokseeni ja selekoksibi (tulehduskipulääkkeitä)
 • ehkäisypillerit
 • fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristuskohtausten hoitoon)
 • glibenklamidi, glipitsidi, klooripropamidi ja tolbutamidi (diabeteslääkkeitä)
 • indanedioni ja varfariini (verenohennuslääkkeitä)
 • rifampisiini ja rifabutiini (antibiootit infektioiden hoitoon)
 • A-vitamiini (ravintolisä)

Vasta-aiheet

Jotkin sairaudet tai lääkkeet voivat estää flukonatsolin käytön. Myös flukonatsoliallergia tai allergia jollekin muulle sieni-infektion hoitoon käytettävälle lääkkeelle estää flukonatsolin käytön. Flukonatsolin käyttöä pitää välttää myös, mikäli käyttää

 • astemitsolia tai terfenadiinia (antihistamiinit allergioiden hoitoon)
 • sisapridia (mahahaava)
 • pimotsidia (psyykkiset sairaudet)
 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöt)
 • eritromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon)

Flukonatsolin käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta, mikäli hiivasienitulehduksen oireita ilmenee ensimmäistä kertaa. Myös tietyt sairaudet edellyttävät varovaisuutta flukonatsolin käytössä. Tällaisia sairauksia ovat maksan ja munuaisten toimintahäiriöt sekä sydänsairaudet ja rytmihäiriöt. Huomiota tulee kiinnittää myös veren poikkeaviin kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuuksiin. Flukonatsoli voi aiheuttaa joissakin tapauksissa myös lisämunuaisten vajaatoimintaa, jonka oireita ovat jatkuva tai pitkäkestoinen väsymys, lihasheikkous, ruokahaluttomuus, painonlasku ja vatsakivut.

Lääkäriin tulee olla yhteydessä, mikäli flukonatsolin käytön aikana ilmenee vaikeita ihoreaktioita, kuumetta, alavatsakipuja, polttelua virtsatessa, epätavallista tai veristä vuotoa emättimestä tai haavaumia tai rakkuloita sukupuolielimissä. Lääkärin kanssa tulee keskustella myös silloin, jos sieni-infektio tai hiivasienitulehdus on uusiutunut useammin kuin kahdesti viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Flukonatsolin käyttöä raskauden aikana on tutkittu vain vähän, ja puutteellisten tutkimusten takia sen käyttöä kehotetaan välttämään raskauden aikana. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että suuret määrät flukonatsolia voivat nostaa riskiä keskenmenoon. Flukonatsolin käyttöä ei suositella myöskään imetyksen aikana, koska ei tiedetä, erittyykö sitä äidinmaitoon.

Lähteet :