Crestor

Reseptilääke hoitamaan korkeaa kolesterolia - tilaa verkosta

 • Resepti ja toimitus sisältyvät hintaan
 • Helppo ja nopea tilausprosessi
 • Alentaa tutkitusti kolesterolia

Crestor kolesterolilääke, jonka aktiivinen ainesosa rosuvastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi, kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään ja sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin alentamiseen veressä.

Nopean ja kätevän palvelumme avulla voit ostaa Crestor kolesterolilääkkeet itsellesi netin kautta. Täytä ilmainen verkkokonsultaatiomme. Rekisteröity lääkärimme tarkistaa vastauksesi ja varmistaa, että Crestor on sinulle turvallinen lääke. Toimitusaikamme on normaalisti 3-5 arkipäivää.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:

 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Crestorin vaikutus, annostus ja käyttö

Crestorin sisältämä rosuvastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi rosuvastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Rosuvastatiinin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Rosuvastatiinin rakennekaavio rosuvastatiinin rakenne

Crestoria käytetään alentamaan veren rasvojen eli kolesterolin ja triglyseridien tasoja silloin, kun muutosta ei ole tapahtunut vähärasvaisella ruokavaliolla, liikunnalla eikä elintapamuutoksilla. Crestoria voidaan käyttää myös silloin, kun sydänsairaus- tai aivohalvausriski on suurentunut normaaleista kolesterolitasoista huolimatta.

Ennen Crestorin käytön aloittamista lääkäri laatii potilaalle kolesterolia alentavan ruokavalion. Crestoria käytettäessä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Crestorin tavallisin aloitusannos on joko viisi tai kymmenen milligrammaa. Aloitusannoksen suuruus riippuu potilaan kolesterolipitoisuudesta, sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskialttiudesta sekä tekijöistä, jotka saattavat suurentaa alttiutta saada haittavaikutuksia rosuvastatiinista.

Lääkeannosta voidaan tarvittaessa nostaa neljän viikon välein. Suositeltavin vuorokausiannos on 20 milligrammaa ja korkein mahdollinen vuorokausiannos 40 milligrammaa. Crestorin käyttö on kielletty alle 6-vuotiailta lapsilta. 6–17-vuotiaat lapset ja nuoret voivat käyttää lääkärin ohjeiden mukaan 5–20 milligrammaa Crestoria vuorokaudessa.

Crestor-tabletit tulee niellä kokonaisina veden kera. Tabletit voidaan ottaa mihin aikaan päivästä tahansa joko aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Vaikka tabletit voidaan ottaa milloin vain, ne on suositeltavaa ottaa päivittäin aina samaan aikaan.

Mahdolliset haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Crestorkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Crestorin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi elimistön tottuessa lääkkeeseen. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, vatsakivut, ummetus, pahoinvointi, lihaskipu, heikotus ja huimaus. Crestor voi aiheuttaa myös virtsan proteiinimäärän nousua, joka kuitenkin yleensä normalisoituu itsestään. Crestor voi altistaa myös diabeteksen puhkeamiselle. Tämä koskee erityisesti niitä potilaita, jotka ovat ylipainoisia, joiden verensokeri- ja rasva-arvot ovat huomattavasti kohonneet ja joilla on korkea verenpaine.

Crestorin melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat ihottuma, kutina ja muut ihoreaktiot. Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat vakavat allergiset reaktiot, vaikeana vatsakipuna oireileva haimatulehdus sekä kohonneet veren maksaentsyymiarvot. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, hepatiitti eli maksatulehdus, muistihäiriöt sekä miehillä rintarauhasten suurentuminen eli gynekomastia. Crestorin on ilmoitettu aiheuttaneen muiden statiinien tavoin myös unihäiriöitä, painajaisia, masennusta, hengitysvaikeuksia sekä seksuaalisia toimintahäiriöitä, kuten erektiovaikeuksia ja impotenssia.

Jotkin Crestorin aiheuttamat haittavaikutukset voivat edellyttää lääkkeen käytön lopettamista välittömästi ja hakeutumista lääkäriin. Tällaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat vakavat allergiset reaktiot, jotka ilmenevät hengitysvaikeuksina, ihon voimakkaana kutinana (nokkosihottuma) sekä kasvojen, huulten, kielen ja kurkun turvotuksena. Lisäksi epätavalliset ja jatkuvat lihaskivut ja -säryt edellyttävät Crestorin käytön lopettamista ja hoitoon hakeutumista, koska ne voivat vakavimmillaan johtaa hengenvaaralliseen lihasvaurioon (rabdomyolyysi).

Crestorin ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutukset

Crestorilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Crestorin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa lihasvaurioiden riskiä. Lisäksi Crestor voi muuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutusta ja tietyt lääkkeet voivat muuttaa Crestorin vaikutusta tai rosuvastatiinin hajoamista elimistössä. Haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesteroliarvoja laskevat lääkkeet, kuten fibraatit, sekä HIV-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet.

Crestorin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • immuunipuolustusta heikentävä siklosporiini
 • verenohennuslääkkeet varfariini ja klopidogreeli
 • kolesterolia alentavat fibraatit (gemfibrotsiili ja fenofibraatti) sekä etsetimibi
 • vatsahappoja neutraloivat valmisteet, kuten simetidiini
 • nesteenpoistolääke spironolaktoni
 • antibiootit erytromysiini ja fusidiinihappo
 • suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet
 • hormonikorvaushoito
 • HIV-infektion hoidossa käytettävät ritonaviiri, lopinaviiri ja atatsanaviiri

Bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä fusidiinihappo edellyttää Crestorin käytön lopettamista tilapäisesti. Rosuvastatiinin ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa lihasheikkouteen, lihasten arkuuteen ja lihaskipuun (rabdomyolyysi), millä voi olla vakavia seurauksia.

Vasta-aiheet

Allergia rosuvastatiinille tai jollekin muulle Crestorin ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Maksa- ja munuaissairaudet, kilpirauhasen toimintahäiriöt sekä toistuvat ja selittämättömät lihaskivut ja -säryt muodostavat vasta-aiheen Crestorin käytölle. Aiemmin muiden kolesteroliarvoja alentavien lääkkeiden käytön aikana esiintyneet lihaskivut tai perinnölliset lihaskivut estävät Crestorin käytön.

Crestorin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Crestorin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Sen käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Crestorin käytön aikana. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Crestorin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Crestorin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa haitallisia ja vakavimmillaan jopa hengenvaarallisia yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi fibraattien, verenohennuslääkkeiden ja HIV-infektiolääkkeiden käyttö yhtä aikaa Crestorin kanssa on kielletty. Runsas alkoholin käyttö muodostaa niin ikään vasta-aiheen Crestorin käytölle, koska alkoholi voi heikentää huomattavasti rosuvastatiinin vaikutusta ja voimistaa haittavaikutuksia.

Miten tilaat Crestor -lääkettä korkean kolesterolin hoitoon

Miten kolesterolilääkkeen tilausprosessi toimii

Kolesteroli lääke Crestor on reseptilääke, joten tarvitset lääkkeen hankkimiseen aina reseptin. Saadaksesi reseptin, tulee sinun täyttää lääkärin kirjallinen konsultaatio. Konsultaatio on ilmainen ja pääset aloittamaan sen klikkaamalla 'Aloita konsultaatio'. Kun konsultaatio on valmis, lähetämme sen lääkärillemme, joka varmistaa että Crestor on sinulle turvallinen käyttää. Kun resepti on hyväksytty, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Miten on mahdollista tilata Crestoria korkean kolesterolin hoitoon netistä?

Lääkkeiden tilaaminen onnistuu ja on laillista myös internetin kautta, kunhan lääkkeet tilataan Euroopan talousalueella rekisteröidystä verkkoapteekista, joka on paikallisen terveysviranomaisen hyväksymä ja valvoma. Tästä osoituksena jokaisella laillisella verkkoapteekilla pitää olla sivuillaan sertifikaatti, jota klikkaamalla pääsee valvovan viranomaisen sivuille tarkistamaan sivuston laillisuuden. Nämä sertifikaatit löydät jokaisen sivun alalaidasta.

Oston maksaminen ja toimitus

Tällä hetkellä maksuvaihtoehtona on vain korttimaksu. Hyväksytyt maksukortit ovat Visa ja MasterCard. Kun lääkärimme on määrännyt reseptin sinulle, lääke toimitetaan haluamaasi osoitteeseen. Voit tilata lääkkeet kotiisi, työpaikallesi tai esimerkiksi Postin toimipisteeseen.

Lähteet:

 1. Crestor tabletti. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 2. Crestor, rosuvastatiini. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fimea: spc.nam.fi
 3. Kolesteroli, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 4. Statiini, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 19.9.2017