Lipitor

Lipitor-tabletit saatavilla kätevästi netistä

 • Tehokas lääke kolesterolin alentamiseen
 • Lääkärin konsultaatio ja resepti sisältyvät hintaan
 • Ilmainen toimitus

Yksi kolesterolin alentamiseen käytettävistä lääkkeistä on Pfizerin valmistama Lipitor, jonka vaikuttava aine atorvastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi.

Voit ostaa tätä kolesterolilääkettä netistä turvallisesti. Täytä ensin nopea, luottamuksellinen ja ilmainen verkkokonsultaatiomme. Koska panostamme asioinnin vaivattomuuteen ja asiakastyytyväisyyteen, voit saada lääkkeet kotiovellesi - ilman käyntiä lääkärin vastaanotolla.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:

 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Lipitorin vaikutus, annostus ja käyttö

Lipitorin sisältämä atorvastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi atorvastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Atorvastatiinin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Lipitoria käytetään alentamaan veren rasvojen eli kolesterolin ja triglyseridien tasoja silloin, kun muutosta ei ole tapahtunut vähärasvaisella ruokavaliolla, liikunnalla eikä elintapamuutoksilla. Lipitoria voidaan käyttää myös silloin, kun sydäntautiriski on suurentunut normaaleista kolesterolitasoista huolimatta.

Ennen Lipitorin käytön aloittamista lääkäri laatii potilaalle korkean kolesterolin alentamiseen tähtäävän ruokavalion. Lipitoria käytettäessä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Lipitorin suositeltu aloitusannos aikuisille ja yli 10-vuotiaille lapsille on kymmenen milligrammaa vuorokaudessa. Annostusta voidaan tarvittaessa nostaa neljän viikon välein. Enimmäisannos vuorokaudessa on 80 milligrammaa. Lipitor-tabletit tulee niellä kokonaisina veden kera. Tabletit voidaan ottaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Suositeltavaa on ottaa ne joka päivä samaan aikaan.

kolesteroli

Lipitorin mahdolliset haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Lipitorkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lipitorin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi elimistön tottuessa lääkkeeseen.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, nivel-, lihas- ja selkäkivut, nenäverenvuoto, nenäkäytävien tulehdus, kurkkukipu sekä allergiset reaktiot. Lipitor voi aiheuttaa myös ruoansulatushäiriöitä, kuten pahoinvointia, ummetusta, ilmavaivoja ja ripulia, sekä verensokeriarvojen kohoamista. Yleisimpiä haittavaikutuksia ilmenee enintään yhdellä potilaalla kymmenestä.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (enintään yhdellä potilaalla sadasta) ovat ruokahaluttomuus, painon nousu, unettomuus, huimaus, sormien ja varpaiden puutuminen tai pistely, näön hämärtyminen, väsymys, huonovointisuus sekä korvien soiminen. Lipitor voi aiheuttaa myös röyhtäilyä, verensokeriarvojen alenemista, makuaistin muutoksia, ihottumaa ja lihasväsymystä. Vakavimpia melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat pankreatiitti eli haimatulehdus ja hepatiitti eli maksatulehdus.

Harvinaisia haittavaikutuksia (enintään yhdellä potilaalla tuhannesta) ovat näköhäiriöt, odottamaton verenvuoto ja mustelmat sekä sappiteiden tukos. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat vakavat allergiset reaktiot, kuulon heikkeneminen ja miehillä gynekomastia eli rintarauhasen suureneminen. Lipitor kuuluu statiineihin, joten muiden statiinien tavoin se voi joissakin tapauksissa aiheuttaa myös masennusta, hengitysvaikeuksia sekä seksuaalisia toimintahäiriöitä.

Lipitorin käyttö tulee lopettaa välittömästi, jos lääkkeen käytön aikana ilmaantuu vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen ja kurkun turvotusta tai hengitysvaikeuksia. Ihon kuoriutuminen ja turvotus sekä suun, ihon, silmänympärysten ja sukuelinten rakkulat ovat niin ikään syitä lopettaa Lipitorin käyttö välittömästi.

Ihottuma, johon liittyy vaaleanpunertavia ja rakkulaisia läiskiä erityisesti kämmenissä ja jalkapohjissa, edellyttää Lipitorin käytön lopettamista. Lihasheikkous ja -kipu sekä lihasten arkuus voivat olla oireita epänormaalista lihasten hajoamisesta, joka voi vakavimmillaan johtaa munuaisvaurioon. Edellä kuvattujen oireiden ilmetessä Lipitorin käytön lopettamisen lisäksi tulee hakeutua pikaisesti lääkärin vastaanotolle.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Lipitorilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Lipitorin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa lihasvaurioiden riskiä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesteroliarvoja alentavat lääkkeet, kuten fibraatit, sekä siklosporiini, jota käytetään immuunivasteen heikentämiseen ja elinsiirtopotilailla hylkimisreaktion estämiseen.

Useat sieni-infektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat heikentää Lipitorin vaikutusta. Myös erytromysiinin ja klaritromysiinin kaltaisia antibiootteja tulee välttää. HIV-infektion hoidossa käytettävät HIV-proteaasin estäjät voivat heikentää Lipitorin tehoa, minkä takia niiden käyttöä atorvastatiinia sisältävien lääkkeiden kanssa on suositeltavaa välttää. Näiden lisäksi myöskään korkean verenpaineen, angina pectoriksen ja muiden sydänsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Lipitorin kanssa.

Lipitorin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • kolesteroliarvoja alentavat fibraatit (esimerkiksi gemfibrotsiili) ja kolestipoli
 • immuunijärjestelmän toimintaa muuttava siklosporiini
 • sieni-infektiolääkkeet ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli ja flukonatsoli
 • antibiootit erytromysiini, klaritromysiini ja telitromysiini
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • kalsiumkanavan salpaajat amlodipiini ja diltiatseemi
 • sydämen sykettä säätelevät digoksiini, verapamiili ja amiodaroni
 • HIV-lääkkeet ritonaviiri, atatsanaviiri ja indinaviiri
 • verenohennuslääke varfariini
 • suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet
 • epilepsialääke stiripentoli
 • kihdin hoitoon käytettävä kolkisiini
 • ilman reseptiä saatava mäkikuisma

Bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä fusidiinihappo edellyttää Lipitorin käytön lopettamista tilapäisesti. Atorvastatiinin ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa lihasheikkouteen, lihasten arkuuteen ja lihaskipuun (rabdomyolyysi), jolla voi olla vakavia seurauksia.

Greippimehua ja alkoholia tulee välttää Lipitorin käytön aikana, koska ne voivat vaikuttaa haitallisesti atorvastatiinin tehokkuuteen. Ne voivat myös lisätä tai pahentaa haittavaikutuksia.

Vasta-aiheet

Allergia atorvastatiinille tai jollekin muulle Lipitorin ainesosalle on luonnollisesti vasta-aihe sen käytölle. Maksan toimintaan vaikuttava sairaus tai epänormaalit tulokset maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa estävät Lipitorin käytön. Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi), munuaisvaivat ja vaikea keuhkosairaus muodostavat niin ikään vasta-aiheen Lipitorin käytölle.

Lipitorin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Lipitorin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Lipitorin käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Lipitorin käytön aikana. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Lipitorin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Lipitorin ja sen kanssa yhteisvaikutuksia aiheuttavien lääkkeiden samanaikainen käyttö on kielletty. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesteroliarvoja alentavat lääkkeet, sieni-infektiolääkkeet, erytromysiinin ja klaritromysiinin kaltaiset antibiootit, kalsiumkanavan salpaajat, verenpaine- ja sydänlääkkeet sekä bakteeri-infektioiden hoidossa käytettävä fusidiinihappo.

Lipitorin käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jos on aiemmin saanut aivohalvauksen, johon on liittynyt aivoverenvuotoa. Lisäksi selittämättömät ja toistuvat lihassäryt ja -kivut sekä perinnölliset lihassairaudet edellyttävät erityistä varovaisuutta Lipitorin käytössä.

Miten voin ostaa reseptilääke Lipitorin verkosta?

Lipitor on reseptilääke, ja sitä saa käyttää vain lääkärin määräyksestä. Siksi Suomessa ja koko EU: ssa ei ole mahdollista ostaa Lipitoria ilman lääkärin kirjoittamaa reseptiä.

HealthExpressin sivuilta voit tilata Lipitoria kätevästi verkosta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden täyttää terveyskyselyn netin kautta ja lääkärimme päättävät kyselyn perusteella hoidon tarpeesta. Kun lääkäri on antanut lääkemääräyksen, saat sähköpostitse siitä vahvistuksen.

Voit tilata lääkettä suoraan meiltä. Kaikki lääkkeemme lähetetään omasta apteekistamme neutraalissa pakkauksessa, eikä HealthExpressin logoa tai nimeä ole näkyvillä. Lähetyksen toimittamiseen menee noin 3-5 arkipäivää.

HealthExpress on sertifioitu verkkoklinikka, jonka lääkärit ovat rekisteröityneet Isossa-Britanniassa, ja siksi se pystyy tarjoamaan reseptilääkkeitä korkean kolesteroolin hoitoon internetin kautta. Jos sinulla on vaikeuksia täyttää terveyskysely, potilastukemme on käytettävissänne.

Lähteet:

 1. Kolesteroli, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Lipitor purutabletti, Lääkeinfo, Lääketietokeskus. laakeinfo.fi
 3. Lipitor tabletti, Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 4. Statiini, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 1.9.2017