Lipostat

Osta Lipostat korkean kolesterolin hoitoon

 • Alentaa tehokkaasti korkeaa kolesterolia
 • Vähentää veren rasva-arvoja
 • Matala riski saada sivuvaikutuksia

Yksi käytetyimmistä kolesterolilääkkeistä on Lipostat, jonka vaikuttava aine pravastatiini kuuluu lääkeaineryhmään joita kutsutaan statiineiksi. Statiinit vaikuttavat säätelemällä veren rasva-aineiden, mukaan lukien kolesterolin, määrää.

Lipostat kolesterolilääke on saatavilla HealthExpressiltä. Täyttämällä ilmaisen terveyskyselyn sivustollamme, lääkärimme katsoo sen läpi ja kirjoittaa siitä reseptin, jos hän katsoo lääkkeen olevan sopiva. Saat lääkkeesi suoraan kotiovellesi 3-5 arkipäivässä.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:


 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Korkean kolesterolin hoidossa tärkeää on oikeanlaisen ruokavalion noudattaminen sekä liikunta. Mikäli niillä ei saada aikaan toivottuja tuloksia, niiden rinnalla voidaan käyttää kolesterolin alentamiseen kehitettyjä lääkkeitä.

Lipostatin vaikutus, annostus ja käyttö

Lipostatin sisältämä pravastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi pravastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Lipostatin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Pravastatiinin rakennekaavio pravastatiinin rakennekaavio

Lipostatia käytetään sekä korkean kolesterolitason ja rasva-arvojen alentamiseksi, verisuonitautien ehkäisemiseksi että elinsiirtojen jälkeen. Lipostat pienentää huonon ja suurentaa hyvän kolesterolin määrää veressä, kun liikunta ja ruokavalion muutokset eivät yksinään riitä. Kolesteroliarvojen pieneneminen auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonisairauksia. Lipostatilla voidaan pienentää riskiä sydänkohtauksen uusiutumiseen niillä potilailla, joilla on ollut normaaleista kolesteroliarvoista huolimatta sydänkohtaus. Elinsiirron jälkeisen hylkimisreaktion estoon käytettävät lääkkeet nostavat usein kolesteroliarvoja, ja Lipostatin kolesterolia alentavalla vaikutuksella pyritään tasaamaan kolesteroliarvot.

Ennen Lipostatin käytön aloittamista lääkäri laatii potilaalle vähärasvaisen ruokavalion, jota tulee noudattaa koko lääkehoidon ajan. Lipostatia käytettäessä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Lipostatin aloitusannos on tavallisesti kymmenen milligrammaa. Kolesterolitason ja rasva-arvojen alentamiseksi suositeltu annos on 10–40 milligrammaa, sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn puolestaan aina 40 milligrammaa. Korkein sallittu vuorokausiannos on 40 milligrammaa. Elinsiirtojen jälkeen Lipostatin suositeltu annos on kymmenen milligrammaa.

Lipostatia ei suositella alle 8-vuotiaille lapsille. Yli 8-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka kärsivät synnynnäisestä alttiudesta korkeaan kolesteroliin, voivat käyttää Lipostatia lääkärin ohjeiden mukaan 10–40 milligrammaa vuorokaudessa.

Lipostat-tabletit niellään kokonaisina veden kera. Ne voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit voidaan ottaa periaatteessa mihin aikaan päivästä tahansa, mutta parhaiten ne vaikuttavat illalla tai juuri ennen nukkumaanmenoa otettuina.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Lipostatkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lipostatin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi elimistön tottuessa lääkkeeseen. Yleisimmät mutta kuitenkin melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla sadasta) ovat erilaiset ihoreaktiot, huimaus, päänsärky sekä näköhäiriöt. Lipostat voi aiheuttaa myös ruoansulatushäiriöitä, kuten pahoinvointia, oksentelua, ummetusta ja vatsakipuja. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat tihentynyt virtsaamistarve, kirvely tai kipu virtsatessa sekä seksuaalitoimintojen häiriöt.

Hyvin harvinaisiin haittavaikutuksiin (enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta) kuuluvat tuntoaistihäiriöt, raajojen kutina ja puutuminen, lihaskipu ja -heikkous, jännetulehdus sekä epänormaalit maksa-arvot (transaminaasiarvot). Lipostat voi aiheuttaa myös haimatulehduksen, erilaisia maksan toimintahäiriöitä ja vakavia yliherkkyysreaktioita. Muiden statiinien tavoin pravastatiini voi aiheuttaa myös hengitysvaikeuksia, masennusta, painajaisia ja muistihäiriöitä sekä altistaa diabeteksen puhkeamiselle.

Lipostat voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jotka edellyttävät sen käytön lopettamista ja välitöntä hakeutumista sairaalahoitoon. Tällaisia haittavaikutuksia ovat selittämättömät ja jatkuvat lihaskivut sekä vaikeat allergiset reaktiot. Poikkeuksellinen lihaskipu, -arkuus, -heikkous tai -kouristus voi vakavimmassa tapauksessa kehittyä hengenvaaralliseksi lihassairaudeksi (rabdomyolyysi) ja siitä edelleen vaikeaksi munuaissairaudeksi. Vakavat allergiset reaktiot oireilevat usein verenpaineen laskuna, hengitysvaikeuksina, nokkosihottumana sekä kasvojen, huulien, nielun tai kielen turpoamisena. Hoitamattomana allerginen reaktio voi johtaa anafylaktiseen sokkiin tai vaikeaan ihosairauteen.

Mahdollisia haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset:
Lihaskouristuksia ja lihaskipua Nivelkipu
Melko harvinaiset haittavaikutukset:
Närästys Unettomuus
Päänsärkyä Väsymys
Huimaus Vatsavaivat (dyspepsia)
Virtsaamis ongelmia Huimaus
Pahoinvointi ja oksentelu Turvotus
Hiustenlähtö Kutina ja ihottuma

Yhteisvaikutukset

Lipostatilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Lipostatin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa lihasvaurioiden riskiä. Lisäksi Lipostat voi muuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutusta ja tietyt lääkkeet voivat muuttaa Lipostatin vaikutusta tai pravastatiinin hajoamista elimistössä. Haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä ovat muun muassa muut veren kolesterolipitoisuutta alentavat lääkkeet sekä elinsiirtojen jälkeen käytettävä hylkimisreaktion estolääke siklosporiini.

Lipostatin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • veren kolesterolipitoisuutta alentavat lääkkeet, kuten fibraatit (gemfibrotsiili ja fenofibraatti) ja niasiini (nikotiinihappo)
 • immuunipuolustusta heikentävä siklosporiini
 • antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini

Bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä fusidiinihappo edellyttää Lipostatin käytön lopettamista tilapäisesti. Pravastatiinin ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa lihasheikkouteen, lihasten arkuuteen ja lihaskipuun (rabdomyolyysi), joilla voi olla vakavia seurauksia.

Vasta-aiheet

Allergia pravastatiinille tai jollekin muulle Lipostatin ainesosalle on luonnollisesti vasta-aihe sen käytölle. Maksa- ja munuaissairaudet, kilpirauhasen vajaatoiminta sekä toistuvat ja selittämättömät lihaskivut ja -säryt muodostavat vasta-aiheen Lipostatin käytölle. Aiemmin muiden kolesteroliarvoja alentavien lääkkeiden käytön aikana esiintyneet lihaskivut, jo diagnosoitu lihassairaus sekä perinnölliset lihassairaudet estävät Lipostatin käytön.

Lipostatin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Lipostatin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Lipostatin käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Lipostatin käytön aikana. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Lipostatin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Jotkin lääkkeet voivat Lipostatin kanssa samanaikaisesti käytettynä aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti lihaksiin. Ne voivat myös lisätä haittavaikutusten määrää ja vakavuutta. Näiden syiden takia niiden samanaikainen käyttö Lipostatin kanssa on kielletty. Myös runsas alkoholin juominen Lipostatin käytön aikana voi lisätä ja pahentaa haittavaikutuksia.

Lähteet:

 1. Kolesteroli, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Pravastatin Orion. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 3. Pravastatin ratiopharm. Pakkausseloste. Fimea: laakeohje.fi
 4. Statiini. Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 26.7.2017