Pravastatin

Tehokas lääke korkean kolesterolin hoitoon netistä

 • Vähentää sydänsairauksien riskiä
 • Helppo ja nopea tilausprosessi
 • Resepti ja toimitus sisältyvät hintaan

Pravastatin on kolesterolilääke, jonka vaikuttava aine on pravastatiini. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin alentamiseen veressä. Pravastatiinin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Lääkärin kirjallinen konsultaatio on ilmainen ja nopea täyttää. EU-alueella rekisteröidyt lääkärimme tarkistavat antamasi tiedot ja varmistavat Pravastatiinin sopivuuden sinulle.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:

 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Korkean kolesterolin hoidossa tärkeää on oikeanlaisen ruokavalion noudattaminen sekä liikunta. Mikäli niillä ei saada aikaan toivottuja tuloksia, niiden rinnalla voidaan käyttää kolesterolin alentamiseen kehitettyjä lääkkeitä. Yksi kolesterolilääkkeistä on Pravastatin, jonka vaikuttava aine pravastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi.

Pravastatinin vaikutus, annostus ja käyttö

Pravastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi pravastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä.

Pravastatiinin rakennekaavio pravastatiinin rakenne

Pravastatinia käytetään sekä korkean kolesterolitason ja rasva-arvojen alentamiseksi, verisuonitautien ehkäisemiseksi että elinsiirtojen jälkeen. Pravastatin pienentää huonon ja suurentaa hyvän kolesterolin määrää veressä, kun liikunta ja ruokavalion muutokset eivät yksinään riitä. Kolesteroliarvojen pieneneminen auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonisairauksia. Pravastatinilla voidaan pienentää riskiä sydänkohtauksen uusiutumiseen niillä potilailla, joilla on ollut normaaleista kolesteroliarvoista huolimatta sydänkohtaus. Elinsiirron jälkeisen hylkimisreaktion estoon käytettävät lääkkeet nostavat usein kolesteroliarvoja, ja Pravastatinin kolesterolia alentavalla vaikutuksella pyritään tasaamaan kolesteroliarvot.

Ennen Pravastatinin käytön aloittamista lääkäri laatii potilaalle vähärasvaisen ruokavalion, jota tulee noudattaa koko lääkehoidon ajan. Pravastatinia käytettäessä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Pravastatinin aloitusannos on tavallisesti kymmenen milligrammaa. Kolesterolitason ja rasva-arvojen alentamiseksi suositeltu annos on 10–40 milligrammaa, sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn puolestaan aina 40 milligrammaa. Korkein sallittu vuorokausiannos on 40 milligrammaa. Elinsiirtojen jälkeen Pravastatinin suositeltu annos on kymmenen milligrammaa.

Pravastatinia ei suositella alle 8-vuotiaille lapsille. Yli 8-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka kärsivät synnynnäisestä alttiudesta korkeaan kolesteroliin, voivat käyttää Pravastatinia lääkärin ohjeiden mukaan 10–40 milligrammaa vuorokaudessa.

Pravastatin-tabletit niellään kokonaisina veden kera. Ne voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit voidaan ottaa periaatteessa mihin aikaan päivästä tahansa, mutta parhaiten ne vaikuttavat illalla tai juuri ennen nukkumaanmenoa otettuina.

Mahdolliset haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Pravastatinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Pravastatinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi elimistön tottuessa lääkkeeseen. Pravastatinin yleisimmät mutta kuitenkin melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla sadasta) ovat erilaiset ihoreaktiot, huimaus, päänsärky sekä näköhäiriöt. Pravastatin voi aiheuttaa myös ruoansulatushäiriöitä, kuten pahoinvointia, oksentelua, ummetusta ja vatsakipuja. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat tihentynyt virtsaamistarve, kirvely tai kipu virtsatessa sekä seksuaalitoimintojen häiriöt.

Hyvin harvinaisiin haittavaikutuksiin (enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta) kuuluvat tuntoaistihäiriöt, raajojen kutina ja puutuminen, lihaskipu ja -heikkous, jännetulehdus sekä epänormaalit maksa-arvot (transaminaasiarvot). Pravastatin voi aiheuttaa myös haimatulehduksen, erilaisia maksan toimintahäiriöitä ja vakavia yliherkkyysreaktioita. Muiden statiinien tavoin pravastatiini voi aiheuttaa niin ikään hengitysvaikeuksia, masennusta, painajaisia ja muistihäiriöitä sekä altistaa diabeteksen puhkeamiselle.

Pravastatin voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jotka edellyttävät sen käytön lopettamista ja välitöntä hakeutumista sairaalahoitoon. Tällaisia haittavaikutuksia ovat selittämättömät ja jatkuvat lihaskivut sekä vaikeat allergiset reaktiot. Poikkeuksellinen lihaskipu, -arkuus, -heikkous tai -kouristus voi vakavimmassa tapauksessa kehittyä hengenvaaralliseksi lihassairaudeksi (rabdomyolyysi) ja siitä edelleen vaikeaksi munuaissairaudeksi. Vakavat allergiset reaktiot oireilevat usein verenpaineen laskuna, hengitysvaikeuksina, nokkosihottumana sekä kasvojen, huulien, nielun ja kielen turpoamisena. Hoitamattomana allerginen reaktio voi johtaa anafylaktiseen sokkiin tai vaikeaan ihosairauteen.

Yhteisvaikutukset

Pravastatinilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Pravastatinin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa lihasvaurioiden riskiä. Lisäksi Pravastatin voi muuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutusta ja tietyt lääkkeet voivat muuttaa pravastatiinin vaikutusta tai sen hajoamista elimistössä. Haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä ovat muun muassa muut veren kolesterolipitoisuutta alentavat lääkkeet sekä elinsiirtojen jälkeen käytettävä hylkimisreaktion estolääke siklosporiini.

Pravastatinin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • veren kolesterolipitoisuutta alentavat lääkkeet, kuten fibraatit (gemfibrotsiili ja fenofibraatti) ja niasiini (nikotiinihappo)
 • immuunipuolustusta heikentävä siklosporiini
 • antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini

Bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä fusidiinihappo edellyttää Pravastatinin käytön lopettamista tilapäisesti. Pravastatiinin ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa lihasheikkouteen, lihasten arkuuteen ja lihaskipuun (rabdomyolyysi), jolla voi olla vakavia seurauksia.

Pravastatinin vasta-aiheet

Allergia pravastatiinille tai jollekin muulle Pravastatinin ainesosalle on luonnollisesti este lääkkeen käytölle. Maksa- ja munuaissairaudet, kilpirauhasen vajaatoiminta sekä toistuvat ja selittämättömät lihaskivut ja -säryt muodostavat vasta-aiheen Pravastatinin käytölle. Aiemmin muiden kolesteroliarvoja alentavien lääkkeiden käytön aikana esiintyneet lihaskivut, jo diagnosoitu lihassairaus sekä perinnölliset lihassairaudet estävät Pravastatinin käytön.

Jotkin lääkkeet voivat Pravastatinin kanssa samanaikaisesti käytettynä aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti lihaksiin. Ne voivat myös lisätä haittavaikutusten määrää ja vakavuutta. Näiden syiden takia niiden samanaikainen käyttö Pravastatinin kanssa on kielletty. Myös runsas alkoholin juominen Pravastatinin käytön aikana voi lisätä ja pahentaa haittavaikutuksia.

Pravastatinin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Pravastatinin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Pravastatinin käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Pravastatinin käytön aikana. Monet lääkeaineet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Pravastatiinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Voinko ostaa Pravastatiinia netistä?

Miten tilaan kolesterolilääkettä netistä?

Pravastatiini on reseptilääke, joten sinun täytyy ensin suorittaa lääkärin kirjallinen hoitokonsultaatio. Konsultaatio on sinulle ilmainen ja pääset suorittamaan sen, kun klikkaat esimerkiksi sivun alalaidasta "Aloita konsulaatio". Kun olet suorittanut konsultaation, vastauksesi lähetetään tiimimme lääkärille, joka tarkistaa vastauksesi ja varmistaa, että tilaamasi lääke on sinulle sopiva ja turvallinen vaihtoehto. Kun resepti on hyväksytty, saat siitä tiedon sähköpostiisi ja voit tehdä tilauksen.

Miten on mahdollista tilata lääkkeitä korkean kolesterolin hoitoon netistä?

Lääkkeiden tilaaminen onnistuu ja on laillista myös internetin kautta, kunhan lääkkeet tilataan Euroopan talousalueella rekisteröidystä verkkoapteekista, joka on paikallisen terveysviranomaisen hyväksymä ja valvoma. Tästä osoituksena jokaisella laillisella verkkoapteekilla pitää olla sivuillaan sertifikaatti, jota klikkaamalla pääsee valvovan viranomaisen sivuille tarkistamaan sivuston laillisuuden. Nämä sertifikaatit löydät jokaisen sivun alalaidasta.

Mitä maksuvaihtoehtoja on tarjolla?

Tällä hetkellä HealthExpressillä voit maksaa vain kortilla. Hyväksytyt maksukortit ovat Visa ja MasterCard.

Lähteet:

 1. Kolesteroli. sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Pravastatin Orion, pravastatiininatrium. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 3. Pravastatin ratiopharm. Pakkausseloste. Fimea: laakeohje.fi
 4. Statiini. Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 10.8.2017