Simvastatin

Osta reseptilääke korkean kolesterolin hoitoon netistä

 • Helppo ja kätevä tilausprosessi
 • Resepti ja toimitus sisältyvät hintaan
 • Alentaa kolesterolia tehokkaasti

Simvastatin on yksi käytetyimmistä kolesterolilääkkeistä, jonka vaikuttava aine simvastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi. Simvastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä ja alentaa rasva-aineiden pitoisuutta veressä.

Voit ostaa Simvastatin kuurisi netistä täyttämällä ensin lyhyen ja ilmaisen verkkokonsultaatiomme. Rekisteröity lääkärimme varmistaa lääkkeen turvallisuuden sinulle käymällä läpi antamasi terveystiedot, ja saat vahvistuksen reseptin myöntämisestä sähköpostiisi. Tämän jälkeen voit tilata tuotteen, ja saada sen jo seuraavana arkipäivänä valitsemastasi toimitustavasta riippuen.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:

 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Korkean kolesterolin hoidossa tärkeää on oikeanlaisen ruokavalion noudattaminen sekä liikunta. Mikäli niillä ei saada aikaan toivottuja tuloksia, niiden rinnalla voidaan käyttää kolesterolin alentamiseen kehitettyjä lääkkeitä. Yksi käytetyimmistä kolesterolilääkkeistä on Simvastatin, jonka vaikuttava aine simvastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi.

Simvastatinin vaikutus, annostus ja käyttö

Simvastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi simvastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Simvastatiinin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Simvastatiinin rakennekaava simvastatiinin-rakenne-kaava

Simvastatinia käytetään alentamaan veren kolesteroli- ja triglyseridipitoisuutta silloin, kun vähärasvainen ruokavalio, liikunta ja painonpudotus eivät ole saaneet aikaan riittävän hyvää hoitotulosta. Simvastatin soveltuu myös ruokavalion ja muiden hoitomuotojen kanssa alentamaan perinnöllisesti korkeaa kolesterolia veressä, kun kyseessä on niin sanottu homotsygoottinen familiaarinen hyperkolesterolemia. Simvastatinilla voidaan alentaa myös sepelvaltimotaudin riskiä yhdessä ruokavalion ja muiden hoitomuotojen kanssa, mikäli potilaalla on havaittu veren normaalista kolesterolipitoisuudesta huolimatta valtimoiden kovettumista (arterioskleroosi) tai diabetes.

Simvastatinin käytössä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Tavallinen aloitusannos korkean kolesterolin hoidossa on 10–20 milligrammaa ja sepelvaltimotaudin hoidossa 20–40 milligrammaa. Simvastatiinia voidaan käyttää myös viiden ja 80 milligramman annoksina. Suurin sallittu vuorokausiannos simvastatiinia on 80 milligrammaa. Sitä suositellaan ainoastaan niille potilaille, joiden kolesteroliarvot ovat poikkeuksellisen korkeat, joiden riski sairastua sydänsairauksiin on suuri tai jotka eivät ole saavuttaneet kolesterolitavoitettaan pienemmillä simvastatiiniannoksilla.

Simvastatin-tabletit tulee ottaa veden kanssa joko ennen tai jälkeen ruokailun. Tabletit otetaan muiden statiinien tavoin kerta-annoksena iltaisin tai nukkumaanmenon yhteydessä. Myöhäisellä ottoajankohdalla pyritään siihen, että simvastatiini vaikuttaisi juuri silloin, kun elimistössä muodostuu eniten kolesterolia.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Simvastatinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta ne ovat yleensä lieviä ja menevät nopeasti ohi. Kliinisten tutkimusten mukaan Simvastatin on oikein käytettynä turvallinen lääke. Sen yleisimpiä mutta silti harvinaisia haittavaikutuksia (yhdellä potilaalla tuhannesta) ovat päänsärky, huimaus, lievät lihas- ja nivelkivut, ihottuma, hiustenlähtö sekä raajojen puutuminen. Simvastatin voi aiheuttaa myös vatsan toimintahäiriöitä, kuten pahoinvointia, ummetusta, ripulia, oksentamista ja ilmavaivoja. Mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös veren punasolujen vähäisyys (anemia) sekä maksaentsyymien pitoisuuksien suureneminen veressä.

Simvastatinin hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (yhdellä potilaalla 10 000:sta) ovat univaikeudet ja huonomuistisuus. Simvastatinin sekä muiden statiinien käytön yhteydessä on toisinaan raportoitu myös masennuksesta, painajaisista, muistinmenetyksestä, hengitysvaikeuksista, jatkuvasta lihasheikkoudesta sekä seksuaalivaikeuksista, kuten erektiohäiriöistä.

Simvastatin voi aiheuttaa allergisen reaktion, jonka oireita ovat kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen, hengitysvaikeudet, ihottuma, lihas- ja nivelkipu, kuume, punastuminen sekä epätavallinen mustelmien syntyminen. Yliherkkyys simvastatiinille voi oireilla myös verisuonitulehduksena sekä verenkuvan muutoksina, kuten verihiutaleiden vähenemisenä. Allergisen reaktion ilmetessä Simvastatinin käyttö tulee lopettaa ja potilaan tulee hakeutua hoitoon.

Simvastatinin käyttö tulee lopettaa, mikäli lääkkeen käytön aikana ilmenee lihaskipuja, -arkuutta, -heikkoutta ja -kramppeja, koska ne voivat olla merkkejä lihasvaurioista ja vakavimmillaan munuaisvaurioihin johtavasta lihaskudoksen hajoamisesta. Tällaisten haittavaikutusten ilmetessä tulee hakeutua pikaisesti lääkäriin. Simvastatin voi aiheuttaa joskus myös keltaisuutena ilmenevän maksatulehduksen tai vatsakipuna ja pahoinvointina oireilevan haimatulehduksen.

Yhteisvaikutukset

Simvastatinilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Simvastatinin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö nostaa lihasvaurioiden riskiä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesteroliarvoja alentavat lääkkeet, kuten fibraatit, sekä siklosporiini, jota käytetään immuunivasteen heikentämiseen ja elinsiirtopotilailla hylkimisreaktion estämiseen. Myös suurina annoksina (vähintään 1 g/vrk) kolesterolin alentamiseen käytettävä B-vitamiineihin kuuluva niasiini eli nikotiinihappo voi vaikuttaa haitallisesti Simvastatinin tehokkuuteen.

Useat sieni-infektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat heikentää Simvastatinin vaikutusta. Myös erytromysiinin ja klaritromysiinin kaltaisia antibiootteja tulee välttää. HIV-infektion hoidossa käytettävät HIV-proteaasin estäjät voivat heikentää Simvastatinin tehoa, minkä takia niiden käyttöä on suositeltavaa välttää. Näiden lisäksi myös korkean verenpaineen, angina pectoriksen ja muiden sydänsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Simvastatinin kanssa.

Simvastatinin käyttöä seuraavien lääkkeiden kanssa tulee välttää:


 • kolesteroliarvoja alentavat lääkkeet, kuten fibraatit (gemfibrotsiili ja fenofibraatti) ja niasiini
 • sieni-infektiolääkkeet itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli ja vorikonatsoli
 • antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini
 • HIV-lääkkeet indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri
 • korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävät verapamiili, diltiatseemi ja amlodipiini
 • verenohennuslääke varfariini
 • endometrioosin ja rintakystien hoitoon käytettävä danatsoli
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • bakteeritulehduslääke fusidiinihappo
 • kihdin hoitoon käytettävä kolkisiini

Edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi greippimehulla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia Simvastatinin kanssa. Greippimehu sisältää useita ainesosia, jotka muuttavat simvastatiinin hajoamistapaa elimistössä ja lisäävät lihasvaurioiden riskiä. Myös alkoholia tulee välttää Simvastatinin käytön aikana.

Vasta-aiheet

Allergia simvastatiinille tai jollekin muulle Simvastatinin ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Maksasairaudet, kuten vajaatoiminta tai tiettyjen maksaentsyymien pysyvästi kohonnut pitoisuustaso (seerumin transaminaasitasot), toimivat vasta-aiheena Simvastatinin käytölle. Myopatia (lihassairaus), hoitamaton kilpirauhasen häiriö ja vakava hengitysvajaus estävät niin ikään Simvastatinin käytön.

Useat lääkkeet voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia Simvastatinin kanssa, minkä takia niiden samanaikainen käyttö Simvastatinin kanssa on kielletty. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesterolia alentavat lääkkeet, sieni-infektiolääkkeet, tietyt antibiootit sekä HIV-lääkkeet. Myös lukuisat korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet muodostavat vasta-aiheen Simvastatinille. Bakteeritulehdusten hoitoon käytettävä fusidiinihappo ja erityisesti sen käyttö viimeisen seitsemän päivän aikana estää Simvastatinin käytön.

Simvastatinin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Simvastatinin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Simvastatinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Lähteet:

 1. Kolesteroli, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki. Duodecim Terveyskirjasto: terveyskirjasto.fi
 2. Simvastatin Actavis. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fimea: spc.nam.fi
 3. Simvastatin ratiopharm. Pakkausseloste Lääkeohje: laakeohje.fi
 4. Statiini. Duodecim Terveyskirjasto: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 25.7.2017