Zocor

Reseptilääke hoitamaan korkeaa kolesterolia - tilaa verkosta

 • Alentaa kolesterolia tehokkaasti
 • Kuuluu statiinien ryhmään
 • Vähentää rasvan määrää verenkierossa

Kolesterolilääke Zocor, jonka vaikuttava aine simvastatiini on todettu kliinisissä testeissä tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeaineeksi. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä.

Kaikkien kolesterolilääkkeiden ostaminen netistä laillisesti edellyttää lääkärin myöntämää reseptiä. Luottamuksellisen verkkolääkäripalvelumme avulla voit suorittaa hoitokonsultaation kirjallisesti tältä istumalta. Rekisteröity lääkärimme käy läpi kaavakkeessa antamasi terveystiedot ja saat tiedon reseptin myöntämisestä nopeasti. Tämän jälkeen voit tilata lääkkeen helposti, luotettavasti ja laillisesti.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on kolesteroli?

Kolesteroli on eläinkudoksille ominainen rasvaliukoinen steroli, jota tarvitaan elimistössä solukalvojen liukoisuuden ylläpitoon. Se on lisämunuaisten ja sukurauhasten tuottamien steroidihormonien (kortisoli, estrogeeni ja testosteroni) raaka-aine, ja siitä muodostuvat myös rasvojen imeytymiselle välttämättömät sappihapot. Elimistö tuottaa kolesterolia erityisesti maksassa. Sitä saadaan myös eläinperäisestä ravinnosta, jonka sisältämästä kolesterolista vajaa puolet imeytyy elimistöön.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä yhdiste. Sen riittävä saanti kudoksille on taattu kuljetusjärjestelmällä, jossa rasvaliukoinen kolesteroli paketoidaan vesiliukoiseksi lipoproteiinien sisään. Lipoproteiineja on kahdenlaisia: LDL:t kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin ja HDL:t pois kudoksista. LDL-kolesterolin liian suuri määrä voi ahtauttaa valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Koska suurentunut LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, kun taas hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.

Veren kolesterolipitoisuus riippuu sekä ympäristötekijöistä (ravinto ja liikunta) että perimästä. Pitoisuus mitataan millimooleina litraa kohti. Suositeltavina tavoitearvoina pidetään:

 • kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
 • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l
 • triglyseridit alle 2,0 mmol/l

Korkean kolesterolin hoidossa tärkeää on oikeanlaisen ruokavalion noudattaminen sekä liikunta. Mikäli niillä ei saada aikaan toivottuja tuloksia, niiden rinnalla voidaan käyttää kolesterolin alentamiseen kehitettyjä lääkkeitä. Yksi käytetyimmistä kolesterolilääkkeistä on Zocor.

Zocorin vaikutus, annostus ja käyttö

Zocorin sisältämä simvastatiini kuuluu statiinien eli HMG-CoA-reduktaasin estäjien lääkeaineryhmään. Sen toiminta perustuu kokonaiskolesterolin, pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin ja triglyseridien eli rasva-aineiden pitoisuuden alentamiseen veressä. Lisäksi simvastatiini nostaa hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin pitoisuutta veressä. Simvastatiinin tehokkuuden varmistamiseksi sen ohella tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Simvastatiinin rakennekaavio simvastatiinin-rakenne-kaavio

Zocoria käytetään alentamaan veren kolesteroli- ja triglyseridipitoisuutta silloin, kun vähärasvainen ruokavalio, liikunta ja painonpudotus eivät ole saaneet aikaan riittävän hyvää hoitotulosta. Zocor soveltuu myös ruokavalion ja muiden hoitomuotojen kanssa alentamaan perinnöllisesti korkeita kolesterolipitoisuuksia veressä, kun kyseessä on niin sanottu homotsygoottinen familiaarinen hyperkolesterolemia. Zocorilla voidaan alentaa myös sepelvaltimotaudin riskiä yhdessä ruokavalion ja muiden hoitomuotojen kanssa, mikäli potilaalla on havaittu veren normaalista kolesterolipitoisuudesta huolimatta valtimoiden kovettumista (arterioskleroosi) tai diabetes.

Zocorin käytössä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Tavallinen aloitusannos on 10–20 milligrammaa, ja sitä voidaan tarvittaessa nostaa. Suurin sallittu vuorokausiannos simvastatiinia on 80 milligrammaa. Sitä suositellaan ainoastaan niille potilaille, joiden kolesteroliarvot ovat poikkeuksellisen korkeat, joiden riski sairastua sydänsairauksiin on suuri tai jotka eivät ole saavuttaneet kolesterolitavoitettaan pienemmillä simvastatiiniannoksilla.

Zocor-tabletit tulee ottaa veden kanssa joko ennen tai jälkeen ruokailun. Tabletit otetaan muiden statiinien tavoin kerta-annoksena iltaisin tai nukkumaanmenon yhteydessä. Mikäli Zocoria käytetään samanaikaisesti toisen kolesterolia alentavan lääkkeen kanssa, joka sitoo sappihappoja, Zocor-tabletti tulee ottaa viimeistään kaksi tuntia ennen toisen lääkkeen ottamista tai neljä tuntia sen jälkeen.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Zocorkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta ne ovat yleensä lieviä ja menevät nopeasti ohi. Kliinisten tutkimusten mukaan Zocor on oikein käytettynä turvallinen lääke. Sen yleisimpiä mutta silti harvinaisia haittavaikutuksia (yhdellä potilaalla tuhannesta) ovat päänsärky, huimaus, lievät lihas- ja nivelkivut, ihottuma, hiustenlähtö sekä raajojen puutuminen. Zocor voi aiheuttaa myös vatsan toimintahäiriöitä, kuten pahoinvointia, ummetusta, ripulia, oksentamista ja ilmavaivoja. Mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös veren punasolujen vähäisyys (anemia) sekä maksaentsyymien pitoisuuksien suureneminen veressä.

Zocorin hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (yhdellä potilaalla 10 000:sta) ovat univaikeudet ja huonomuistisuus. Zocorin sekä muiden statiinien käytön yhteydessä on toisinaan raportoitu myös masennuksesta, painajaisista, muistinmenetyksestä, hengitysvaikeuksista, jatkuvasta lihasheikkoudesta sekä seksuaalivaikeuksista, kuten erektiohäiriöistä.

Zocor voi aiheuttaa allergisen reaktion, jonka oireita ovat kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen, hengitysvaikeudet, ihottuma, lihas- ja nivelkipu, kuume, punastuminen sekä epätavallinen mustelmien syntyminen. Yliherkkyys simvastatiinille voi oireilla myös verisuonitulehduksena (vaskuliitti) sekä verenkuvan muutoksina. Allergisen reaktion ilmetessä Zocorin käyttö tulee lopettaa ja potilaan tulee hakeutua hoitoon.

Zocorin käyttö tulee lopettaa, mikäli lääkkeen käytön aikana ilmenee lihaskipuja, -arkuutta, -heikkoutta tai -kramppeja, koska ne voivat olla merkkejä lihasvaurioista ja vakavimmillaan munuaisvaurioihin johtavasta lihaskudoksen hajoamisesta. Tällaisten haittavaikutusten ilmetessä tulee hakeutua pikaisesti lääkäriin. Zocor voi aiheuttaa joskus myös keltaisuutena ilmenevän maksatulehduksen tai vatsakipuina ja pahoinvointina oireilevan haimatulehduksen.

Yhteisvaikutukset

Zocorilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Zocorin ja tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö nostaa lihasvaurioiden riskiä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesteroliarvoja alentavat lääkkeet, kuten fibraatit, sekä siklosporiini, jota käytetään immuunivasteen heikentämiseen ja elinsiirtopotilailla hylkimisreaktion estämiseen.

Useat sieni-infektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat heikentää Zocorin vaikutusta. Myös erytromysiinin ja klaritromysiinin kaltaisia antibiootteja tulee välttää. HIV-infektion hoidossa käytettävät proteaasin estäjät voivat heikentää Zocorin tehoa, minkä takia niiden käyttöä on suositeltavaa välttää. Myöskään korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Zocorin kanssa.

Zocorin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • kolesteroliarvoja alentavat fibraatit, kuten gemfibrotsiili ja betsafibraatti
 • sieni-infektiolääkkeet itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli ja vorikonatsoli
 • antibiootit erytromysiini, klaritromysiini ja telitromysiini
 • HIV-lääkkeet indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri
 • korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävät verapamiili, diltiatseemi ja amlodipiini
 • verenohennuslääkkeet varfariini ja fenprokumoni
 • endometrioosin ja rintakystien hoitoon käytettävä danatsoli
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • bakteeritulehduslääke fusidiinihappo
 • kihdin hoitoon käytettävä kolkisiini
 • hepatiitti C:n hoidossa käytettävät viruslääkkeet, kuten bosepreviiri ja telapreviiri
 • masennuslääke nefatsodoni

Edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi greippimehulla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia Zocorin kanssa. Greippimehu sisältää useita ainesosia, jotka muuttavat simvastatiinin hajoamistapaa elimistössä ja lisäävät lihasvaurioiden riskiä. Myös alkoholia tulee välttää Zocorin käytön aikana.

Vasta-aiheet

Allergia simvastatiinille tai jollekin muulle Zocorin ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Maksasairaudet, kuten vajaatoiminta ja tiettyjen maksaentsyymien pysyvästi kohonnut pitoisuustaso (seerumin transaminaasitasot), toimivat vasta-aiheena Zocorin käytölle.

Useat lääkkeet voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia Zocorin kanssa, minkä takia niiden samanaikainen käyttö Zocorin kanssa on kielletty. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa muut kolesterolia alentavat lääkkeet, sieni-infektiolääkkeet, tietyt antibiootit sekä HIV-lääkkeet. Myös lukuisat korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet muodostavat vasta-aiheen Zocorille. Bakteeritulehdusten hoitoon käytettävä fusidiinihappo ja erityisesti sen käyttö viimeisen seitsemän päivän aikana estää Zocorin käytön.

Zocorin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Zocorin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Zocorin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Lähteet:

 1. Kolesteroli, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Statiini, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 3. Zocor, Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi

Sivu päivitetty: 26.7.2017