Amlodipin

Osta Amlodipin korkean verenpaineen hoitoon verkosta

 • Turvallinen korkean verenpaineen hoitoon
 • Lääkärin konsultaatio ja toimitus sisältyvät hintaan
 • Luotettava toimitus koko Suomeen

Amlodipin on verenpainetta alentava lääke, jonka vaikutus perustuu verisuonien seinämien rentoutumiseen ja verenvirtauksen paranemiseen. Näin Amlodipiini parantaa myös sydänlihaksen verenkiertoa.

Voit tilata Amlodipin tabletit kohonneeseen verenpaineeseen verkkoklinikaltamme suoritettuasi lyhyen verkkokonsultaatiomme. Konsultaatio on ilmainen, eikä sido sinua mihinkään. Rekisteröity lääkärimme käy läpi terveystietosi ja varmistaa, että lääke on juuri sinulle sopiva vaihtoehto. Tuote toimitetaan kotiovellesi 3-5 arkipäivässä.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mikä on verenpaine?

Verenpaine tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Verenpaineen suhteellisen säännöllisesti jatkuva muutos saa veren pysymään liikkeessä. Verenpainetta ylläpitää sydän, ja sen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin. Tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi. Alimmillaan se on supistusten välissä, jolloin sydän lepää. Tätä pienintä arvoa kutsutaan alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi.

Verenpaine ilmoitetaan aina muodossa systolinen/diastolinen mmHg. mmHg-lyhenne eli millimetri elohopeaa on vanha paineen yksikkö, jota käytetään erityisesti verenpaineen ja elimistön muiden nesteiden mittauksessa. Suomalaisten keskimääräinen verenpaine on 135/85 mmHg. Verenpaine on normaali silloin, kun se on alle 130/85 mmHg. Mikäli verenpainetaso on välillä 130–139/85–89, se luokitellaan tyydyttäväksi. Koholla verenpaine on silloin, kun se on 140/90 tai enemmän.

Verenpaineen kohoaminen on hyvin yleistä etenkin keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla. Nuorilla ja keski-ikäisillä, joilla valtimoiden seinämät ovat kimmoisat, nousee yleensä ensimmäisenä alapaine. Iäkkäämmillä, joilla valtimoiden seinämät ovat jo jäykemmät, alapaine on usein normaali, mutta yläpaine kohoaa helposti liian korkeaksi. Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä käyttää verenpainelääkkeitä. Nuorilla kohonnut verenpaine on harvinainen, mutta riski siihen lisääntyy varsinkin 40 ikävuoden jälkeen.

Kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa useilla erilaisilla lääkkeillä, kuten diureeteilla, beetasalpaajilla ja ACE-estäjillä. Yksi verenpainetta alentavista lääkkeistä on Amlodipin, jonka vaikutus perustuu verisuonien seinämien rentoutumiseen ja verenvirtauksen paranemiseen.

Amlodipin vaikutus, annostus ja käyttö

Amlodipiini kuuluu kalsiumkanavan salpaajien lääkeryhmään, ja sillä hoidetaan sekä kohonnutta verenpainetta (hypertensiota) että rasitusrintakipua (angina pectoris). Kohonnutta verenpainetta sairastavilla amlodipiini rentouttaa verisuonien seinämiä, mikä edistää veren virtaamista suonissa. Rasitusrintakivusta kärsivillä amlodipiini parantaa sydänlihaksen verenkiertoa, minkä ansiosta hapensaanti paranee ja rintakipu estyy. Vaikka amlodipiini on tehokas lääke rasitusrintakivun hoitoon, se ei välittömästi helpota angina pectoriksesta johtuvaa rintakipua.

Amlodipinin rakenne Amlodipinin rakennekaavio

Amlodipinin käytössä tulee noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Tavanomainen aloitusannos on viisi milligrammaa vuorokaudessa. Mikäli aloitusannoksella ei saavuteta toivottuja tuloksia, vuorokausiannos voidaan nostaa kymmeneen milligrammaan. Myös lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat) voivat käyttää Amlodipinia hypertension hoitoon. Heillä aloitusannos on yleensä 2,5 milligrammaa vuorokaudessa. Korkein vuorokausittainen annos lapsilla ja nuorilla on viisi milligrammaa.

Amlodipin-tabletit voi ottaa ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen. Tabletit on suositeltavaa niellä veden kera ja ottaa päivittäin samaan aikaan, jotta niiden pitoisuus veressä säilyy vakaana. Amlodipinin käytön aikana tulee välttää greippimehun juomista, koska greippien sisältämät entsyymit voivat vaikuttaa haitallisesti lääkkeen tehoon.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Amlodipinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Amlodipinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat useimmiten lieviä ja menevät ohi lääkkeen käytön jatkuessa. Yleisimpiä haittavaikutuksia (1–10 potilaalla sadasta) ovat päänsärky, huimaus, uneliaisuus, vatsakipu, pahoinvointi sekä väsymys. Päänsärkyä, huimausta ja uneliaisuutta esiintyy erityisesti lääkkeen käytön alkuvaiheessa. Amlodipinin yleisiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös sydämentykytys, punastelu sekä nilkkojen turvotus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat mielialan muutokset, ahdistuneisuus ja masennus, vapina, makuhäiriöt, raajojen puutuminen tai pistely, näköhäiriöt, matala verenpaine sekä ruoansulatusvaivat, kuten ripuli, ummetus ja närästys. Amlodipin voi aiheuttaa myös hiustenlähtöä, ihon kutinaa, virtsaamishäiriöitä, nivel- ja lihaskipuja sekä erektiohäiriöitä . Myös nenän limakalvon tulehduksesta aiheutuva aivastelu ja nenän vuotaminen voivat olla Amlodipinin haittavaikutuksia. Melko harvinaisia haittavaikutuksia esiintyy enintään yhdellä potilaalla sadasta.

Amlodipinin harvinainen haittavaikutus on sekavuus, jota ilmenee alle yhdellä potilaalla tuhannesta. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia puolestaan ovat kohonnut verensokeri (hyperglykemia), vatsan turvotus (gastriitti), verisuonitulehdus ja valoyliherkkyys. Amlodipin voi aiheuttaa myös muutoksia maksan toiminnassa ja laskea esimerkiksi veren valkosolujen tai verihiutaleiden määrää.

Jotkin Amlodipinin aiheuttamista haittavaikutuksista voivat olla hyvin vakavia. Vakavien haittavaikutusten ilmetessä Amlodipinin käyttö tulee lopettaa ja potilaan tulee hakeutua välittömästi lääkäriin. Vakavia haittavaikutuksia ovat muun muassa äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus, hengitysvaikeudet sekä sydämen sykkeen muutokset. Amlodipin voi aiheuttaa myös vakavia allergisia reaktioita, jotka ilmenevät ihottumana, kielen ja kurkun turvotuksena, hengitysvaikeuksina sekä silmäluomien, kasvojen tai huulien turvotuksena. Myös voimakkaana vatsa- ja selkäkipuna ilmenevä haimatulehdus edellyttää Amlodipinin käytön lopettamista ja lääkäriin hakeutumista.

Yleiset haittavaikutukset:
nilkkojen turvotus säärien turvotus
Melko harvinaiset haittavaikutukset:
päänsärkyä huimaus
sydämentykytys sydämentykytys (takykardia)
väsymys uneliaisuus
Angina pectoris (sepelvaltimotauti) ihottuma
Harvinaiset haittavaikutukset:
pahoinvointi erektiohäiriö (impotenssi)
vatsakipu selkäkipu
rintarauhasten laajentuminen näköongelmia
mielialanmuutokset suun kuivuminen

Yhteisvaikutukset

Amlodipinilla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Amlodipinin verenpainetta alentava vaikutus voi voimistua, mikäli sen kanssa käytetään samanaikaisesti muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, kuten beetasalpaajia ja diureetteja. Greippi ja greippimehu voivat niin ikään vahvistaa Amlodipinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Niiden sisältämät entsyymit voivat suurentaa amlodipiinin pitoisuutta veressä, mikä voi johtaa amlodipiinin vaikutuksen arvaamattomaan voimistumiseen.

Useat antibiootit ja sieni-infektiolääkkeet voivat vaikuttaa joko heikentävästi tai voimistavasti Amlodipinin toimintaan. Esimerkiksi rifampisiini voi heikentää amlodipiinin vaikutusta, kun taas erytromysiini voi voimistaa amlodipiinin vaikutusta. Elinsiirron jälkeen käytettävä takrolimuusi voi niin ikään vaikuttaa amlodipiinin tehokkuuteen.

Amlodipinin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • sienilääkkeet ketokonatsoli ja itrakonatsoli
 • antibiootit erytromysiini, klaritromysiini ja rifampisiini
 • HIV-lääkkeet ritonaviiri, indinaviiri ja nelfinaviiri
 • sydänlääkkeet verapamiili ja diltiatseemi
 • korkean kolesterolin hoidossa käytettävä simvastatiini
 • rohdosvalmiste mäkikuisma
 • verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten beeta- ja alfasalpaajat sekä diureetit
 • elinsiirtojen jälkeen käytettävä takrolimuusi
 • vakavien kehon lämpötilapoikkeavuuksien hoitoon käytettävä dantroleeni-infuusio

Vasta-aiheet

Allergia amlodipiinille tai jollekin muulle Amlodipinin ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Allergia muille kalsiumkanavan salpaajille voi niin ikään estää Amlodipinin käytön. Hyvin matala verenpaine (hypotensio) muodostaa vasta-aiheen Amlodipinin käytölle, koska Amlodipin laskee verenpainetta. Matalan verenpaineen laskeminen voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin ja jälkiseuraamuksiin.

Sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma, jonka aiheuttaa sydänläpän vaikea ahtauma tai aortan ahtauma, estää Amlodipinin käytön. Myös sydänperäinen sokki, jossa sydän ei kykene pumppaamaan riittävästi verta elimistöön, on vasta-aihe Amlodipinille. Sydänperäinen sokki oireilee usein sairauden tunteena, voimakkaana hikoiluna, sekavuutena, huimauksena, sydämentykytyksenä ja hengitysvaikeuksina. Sydäninfarktin jälkeen ilmaantunut sydämen vajaatoiminta estää niin ikään Amlodipinin käytön.

Amlodipinin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Amlodipinin käyttö tulee lopettaa välittömästi raskauden tultua ilmi. Amlodipinin käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Amlodipiinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Amlodipinin käytössä tulee olla erityisen varovainen, jos kärsii maksan vajaatoiminnasta. Myös äskettäin sairastettu sydänkohtaus ja voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi) edellyttävät varovaisuutta Amlodipinin käytön aikana. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien tulee olla erityisen varovaisia Amlodipinin käytön aikana, koska amlodipiini ei poistu elimistöstä dialyysissä.

Lääke hypertension hoitoon: näin tilaat Amlodipiniä netistä

Voit tilata Amlodipin-lääkehoidon verkkoklinikaltamme vaivattomasti. Valitse ensimmäisenä haluamasi annoskoko ja paina Tilaa tuote -painiketta. Pyydämme tämän jälkeen sinua vastaamaan lyhyeen terveyskyselyyn, jonka avulla lääkärimme voi varmistua siitä, että Amlodipin on turvallinen verenpainelääke juuri sinulle.

Tarvitsenko reseptin ostaakseni Amlodipiniä verkosta?

Amlodipin on reseptilääke, joten sitä ei ole saatavilla ilman reseptiä. HealthExpress verkkoklinikaltamme voit vaivattomasti suorittaa virtuaalisen lääkärin konsultoinnin, jonka jälkeen lääkärimme arvioi tilanteesi ja määrää siitä reseptin, mikäli mikään terveystiedoissasi ei estä sitä. Amlodipiniä käyttäessäsi tulee noudattaa lääkärin antamia ohjeita ja annostuksia.

Onko turvallista ostaa Amlodipiniä netistä?

Kaikki lääkärimme ovat Iso-Britannian lääkeviranomaisen (GMC, General Medical Council) lisensoimia. 2015 otettiin käyttöön sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan kaikilla laillisesti toimivilla verkkoklinikoilla on oltava sivuillaan viranomaisen myöntämä sertifikaatti. HealthExpressillä nämä löytyvät jokaisen sivun alareunasta. Logoja klikkaamalla pääsee valvovan viranomaisen sivustolle, joka varmistaa sivustomme laillisuuden.

Miten verenpainelääke toimitetaan?

Kun lääkäri on määrännyt sinulle reseptin verenpainelääkkeeseen, tuote toimitetaan normaalisti 3-5 arkipäivässä haluamaasi osoitteeseen tai vaikka Postin toimipisteeseen, josta noudat lähetyksen. Tuotteen peruutus on mahdollista siihen asti, kunnes tämä prosessi on valmis. Kun lääkkeet on ehditty postittaa, tilauksen peruminen ei ole enää mahdollista.

Lähteet:

 1. Amlodipin Sandoz. Pakkausseloste, Lääkeohje : laakeohje.fi
 2. Amlodipin Orion. Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Fimea : spc.nam.fi

Sivu julkaistu: 17.8.2017