Ramipril

Osta verenpainelääke Ramipril netistä

 • Laajenta ääreisverisuonia ja näin laskee verenpainetta
 • Hintaan kuuluu resepti ja luotettava toimitus
 • Tilaa verenpainelääkkeesi suoraan kotiovellesi

Ramipril on tehokas verenpainelääke, jonka vaikutus perustuu verisuonien seinämien rentoutumiseen, ääreisverisuonien laajentamiseen ja verenvirtauksen paranemiseen. Lääke myös vähentää elimistösi tuottamia aineita, jotka voivat nostaa verenpainettasi.

Voit ostaa Ramipril verenpainelääkkeet netistä täyttämällä ensin lyhyen ja ilmaisen verkkokonsultaatiomme.Rekisteröity lääkärimme varmistaa lääkkeen turvallisuuden sinulle käymällä läpi antamasi terveystiedot,ja saat vahvistuksen reseptin myöntämisestä sähköpostiisi.

Arvostettu palvelu

3,987 arvostelua

4.8/5
Ilmainen konsultaatio

Resepti ja toimitus sisältyy hintaan

Luottamuksellinen palvelu

Suojattu maksu ja huomaamaton pakkaus

Reseptilääkkeet

Myöntää rekisteröity lääkäri ja apteekki

Mitä on verenpaine?

Verenpaine tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Verenpaineen suhteellisen säännöllisesti jatkuva muutos saa veren pysymään liikkeessä. Verenpainetta ylläpitää sydän, ja sen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin. Tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi. Alimmillaan se on supistusten välissä, jolloin sydän lepää. Tätä pienintä arvoa kutsutaan alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi.

Verenpaine ilmoitetaan aina muodossa systolinen/diastolinen mmHg. mmHg-lyhenne eli millimetri elohopeaa on vanha paineen yksikkö, jota käytetään erityisesti verenpaineen ja elimistön muiden nesteiden mittauksessa. Suomalaisten keskimääräinen verenpaine on 135/85 mmHg. Verenpaine on normaali silloin, kun se on alle 130/85 mmHg. Mikäli verenpainetaso on välillä 130–139/85–89, se luokitellaan tyydyttäväksi. Koholla verenpaine on silloin, kun se on 140/90 tai enemmän.

Verenpaineen kohoaminen on hyvin yleistä etenkin keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla. Nuorilla ja keski-ikäisillä, joilla valtimoiden seinämät ovat kimmoisat, nousee yleensä ensimmäisenä alapaine. Iäkkäämmillä, joilla valtimoiden seinämät ovat jo jäykemmät, alapaine on usein normaali, mutta yläpaine kohoaa helposti liian korkeaksi. Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä käyttää verenpainelääkkeitä. Nuorilla verenpainetauti on harvinainen, mutta riski siihen lisääntyy varsinkin 40 ikävuoden jälkeen.

Kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa useilla erilaisilla lääkkeillä, kuten diureeteilla, beetasalpaajilla ja ACE-estäjillä.

Ramiprilin vaikutus, annostus ja käyttö

Ramiprilin vaikuttava aine ramipriili kuuluu ACE-estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. ACE-estäjiä eli angiotensiinikonvertaasin estäjiä käytetään pääasiassa kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Niiden teho perustuu ääreisverisuonien laajentamiseen ja sydämeen kohdistuvan rasituksen pienentämiseen. Verisuonien laajeneminen laskee verenpainetta ja auttaa sydäntä pumppaamaan verta kaikkialle elimistöön. Näiden lisäksi ramipriili vähentää elimistön tuottamia aineita, jotka voivat nostaa verenpainetta.

Ramiprilin rakenne Ramiprilin rakennekaavio

Ramiprilia käytetään pääasiassa kohonneen verenpaineen eli hypertension hoidossa. Sillä voidaan hoitaa myös sydämen vajaatoimintaa. Ramiprililla voidaan lisäksi pienentää sydänkohtauksen, aivohalvauksen ja munuaisongelmien riskiä sekä hidastaa munuaisongelmien pahenemista. Sitä käytetään toisinaan myös sydäninfarktista toipumisen tukena.

Ramiprilin käytössä on erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Ramiprilin vuorokausiannoksen suuruus riippuu siitä, minkä sairauden hoitoon sitä käytetään. Verenpainetaudin hoidossa Ramiprilin tavallisin aloitusannos on 1,25 tai 2,5 milligrammaa vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa tarvittaessa, jotta verenpaine saadaan hallintaan. Maksimiannos Ramiprilia on kymmenen milligrammaa vuorokaudessa.

Ramipril-tabletit tulee niellä kokonaisina veden kanssa. Niitä ei saa murskata eikä pureskella. Tabletit voi ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Ramiprilin käytössä on suositeltavaa noudattaa säännöllisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että parhaan mahdollisen vaikutuksen takaamiseksi tabletit tulisi ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Ramiprilkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ramiprilin aiheuttamat haittavaikutukset ovat useimmiten lieviä ja menevät ohi lääkkeen käytön jatkuessa. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, väsymyksen tunne, huimaus, matala verenpaine (hypotensio), pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt sekä lihaskivut ja krampit. Ramipril voi myös nostaa elimistön kaliumpitoisuutta. Yleisimpiä haittavaikutuksia esiintyy korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestä.

Melko harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat muun muassa tasapainohäiriöt, kutina ja epätavalliset ihotuntemukset, makuaistin muutokset, univaikeudet sekä närästys ja ummetus. Ramipril voi aiheuttaa myös suun kuivumista, masentuneisuutta ja hermostuneisuutta, punastelua sekä nivelkipuja. Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy korkeintaan yhdellä potilaalla sadasta.

Ramiprilin harvinaisia haittavaikutuksia ovat epävarmuuden tai sekavuuden tunne, turvonnut kieli, ihottuma ja ihon hilseily, punaiset ja turvonneet silmät, kuulohäiriöt sekä korvien soiminen. Ramipril voi aiheuttaa myös keskittymisvaikeuksia, suun turvotusta sekä sormien tai varpaiden värin muutoksia. Se voi vaikuttaa myös verisolujen määrään sekä veren natriumpitoisuuteen.

Ramipril voi toisinaan aiheuttaa välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevia haittavaikutuksia, kuten vakavan allergisen reaktion tai vaikean ihoreaktion. Vakava allerginen reaktio oireilee kasvojen, huulien tai kurkun turpoamisena, nielemis- ja hengitysvaikeuksina sekä kutinana ja ihottumana. Allerginen reaktio edellyttää aina hoitoa, sillä se voi pahimmillaan johtaa anafylaktiseen sokkiin. Sairaalahoitoa vaativia vaikeita ihoreaktioita ovat laajat ihottumat, suun haavaumat, olemassa olevan ihosairauden paheneminen, ihon hilseily sekä rakkulat iholla. Tällaiset haittavaikutukset edellyttävät sairaalahoidon lisäksi Ramiprilin käytön välitöntä lopettamista.

Taulukko mahdollisista sivuvaikutuksista:

Yleiset haittavaikutukset:
huimaus heikkouden tunne
pahoinvointi vatsakipu
ruoansulatushäiriöt munuaisten toimintahäiriö
ummetus näön hämärtyminen
Melko harvinaiset haittavaikutukset:
liiallinen hypotensio (alhainen verenpaine) allerginen reaktio
valkosolujen vähentyminen verihiutaleiden väheneminen
väsymys lisääntynyt proteiinin eritys virtsassa
oksentaminen nuha
Harvinaiset haittavaikutukset:
tajunnan menetys (pyörtyminen) impotenssi
unihäiriöt masennus
munuaisten vajaatoiminta huimaus
makuhäiriöt nuha

Yhteisvaikutukset

Ramiprililla on kliinisissä tutkimuksissa todettu olevan potilaan kannalta haitallisia yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, minkä takia sen samanaikaista käyttöä kyseisten lääkkeiden kanssa ei suositella. Potilaan tulee aina kertoa hoitavalle lääkärilleen parhaillaan tai äskettäin käyttämistään lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan sulkea pois.

Ramiprilin käytön aikana tulee välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä, koska ne voivat heikentää Ramiprilin vaikutusta. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa ibuprofeeni ja asetyylisalisyylihappo. Myös matalan verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan,astman ja allergioiden hoitoon käytettävät lääkkeet voivat heikentää Ramiprilin tehoa. Kemoterapia ja elimistön hylkimisreaktion estämiseksi kehitetyt lääkkeet voivat aiheuttaa vakavia yhteisvaikutuksia Ramiprilin kanssa.

Ramiprilin käyttöä tulee välttää seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • tulehduskipu- eli niin kutsutut NSAID-lääkkeet, kuten ibuprofeeni, indometasiini ja asetyylisalisyylihappo
 • syöpälääkkeet ja -hoidot, kuten kemoterapia ja temsirolimuusi
 • elimistön hylkimisreaktion hoitoon käytettävä siklosporiini
 • nesteenpoistolääkkeet eli diureetit
 • steroideihin kuuluvat tulehduslääkkeet, kuten prednisoloni
 • rytmihäiriölääke prokainamidi
 • bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät trimetopriimi ja sulfa-trimetopriimi

Veren kaliumpitoisuutta lisäävät lääkkeet voivat aiheuttaa ei-toivottuja yhteisvaikutuksia Ramiprilin kanssa, minkä takia niiden samanaikaista käyttöä ei suositella. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi spironolaktoni, triamtereeni, amiloridi, kaliumsuolat sekä veren ohentamiseen käytettävä hepariini. Myös suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, insuliini ja mielenterveysongelmien hoitoon käytettävä litium voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia Ramiprilin kanssa.

Vasta-aiheet

Allergia ramipriilille tai jollekin muulle Ramiprilin ainesosalle on luonnollisesti este sen käytölle. Joskus sairastettu vakava allerginen reaktio, angioedeema, muodostaa niin ikään vasta-aiheen Ramiprilin käytölle. Angioedeema oireilee kutinana, nokkosrokkona, kurkun ja kielen turpoamisena sekä hengitys- ja nielemisvaikeuksina. Myös dialyysihoito ja munuaisongelma, jossa veren virtaaminen munuaisiin on vähentynyt, estävät Ramiprilin käytön.

Epätavallisen matala tai hyvin vaihteleva verenpaine asettaa rajoituksia Ramiprilin käytölle, samoin diabetes tai munuaisten vajaatoiminta, jota hoidetaan aliskireeniä sisältävällä verenpainetta alentavalla lääkkeellä. Myös tiettyjen lääkkeiden samanaikainen käyttö Ramiprilin kanssa on kielletty. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa tulehduskipulääkkeet ja elimistön kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavat lääkkeet.

Ramiprilin käytössä tulee olla erityisen varovainen, jos kärsii sydän-, maksa- tai munuaisongelmista. Varovaisuutta edellyttävät myös veren suuri kaliumpitoisuus ja verisuonten kollageenisairaus. Nukutus- ja puudutusaineet voivat reagoida Ramiprilin kanssa, minkä takia lääkärille tulee kertoa, jos lähitulevaisuudessa on edessä leikkaus tai sellainen hammashoito, jossa tarvitaan puudutusainetta.

Ramiprilin käyttöä tulee välttää raskauden aikana, koska sen turvallisuutta raskaina olevilla naisilla ei tunneta. Ramiprilin käyttöä ei suositella raskauden alkuvaiheessa. Sen käyttö tulee lopettaa viimeistään raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Syy tähän on se, että Ramipril voi aiheuttaa vakavaa haittaa syntymättömälle lapselle, mikäli sen käyttöä jatketaan kolmannen raskauskuukauden jälkeen. Ramiprilin käyttö ei ole suositeltavaa silloinkaan, kun yrittää tulla raskaaksi. Monet lääkkeet erittyvät äidinmaitoon ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Ramiprilin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkaa tietoa, minkä takia sen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Kuinka tilaan Ramipriliä hypertension hoitoon netistä?

Tarvitsenko verenpainelääkkeen tilaamiseen reseptiä?

Ramipril on lääke, jota voi saada vain lääkärin määräämällä reseptillä. Voit kuitenkin ostaa lääkkeen, Ramiprilin verkkoklinikan kautta vaivattomasti kohonneeseen verenapaineen, sillä tarjoamme sinulle täyden lääketieteellisen hoitopalvelun. Kun ostat verkkoklinikaltamme verenpainelääkkeesi, hintaan sisältyy lääkärin konsultointi, resepti sekä toimitus.

Miten tilaan verenpainelääkkeeni netistä?

Aloita tilaaminen valitsemalla sopiva Ramipril annostus: 1,25mg, 2,5mg, 5mg tai10mg (pakkaus sisältää 84 tablettia) ja klikkaa Tilaa tuote -painiketta. On erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita ja vuorokausiannoksen suuruus riippuu siitä, minkä sairauden hoitoon lääkäri on lääkkeen määrännyt. Esimerkiksi hypertension hoidossa Ramiprilin tavallisin aloitusannos on 1,25 tai 2,5 milligrammaa vuorokaudessa. Jotta verenpaine saataisiin hallintaan, annosta voidaan nostaa tarvittaessa, kuitenkin maksimiin kymmenen milligrammaa vuorokaudessa.

Kun olet valinnut sopivan annoskoon, pyydämme sinua vastaamaan muutamaan terveyttäsi koskevaan kysymykseen reseptin kirjoittamista varten. Rekisteröity lääkärimme katsoo ja arvioi tilanteesi antamiesi tietojen perusteella, ja myöntää sinulle reseptin mikäli kokee sen turvalliseksi. Tilaus toimitetaan yleensä 3-5 arkipäivässä kotiovellesi tai valitsemaasi postin toimipisteeseen neutraalissa pakkauksessa. Hintaamme sisältyy koko palvelu.

Onko Ramiprilin tilaaminen verkosta turvallista?

Euroopan Unionissa otettiin vuonna 2015 käyttöön sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan kaikilla laillisesti toimivilla verkkoklinikoilla on oltava sivuillaan viranomaisen myöntämä sertifikaatti. Tämä varmistaa että sivusto on turvallinen ja viranomaisten valvoma verkkoklinikka. HealthExpressillä nämä löytyvät jokaisen sivun alalaidasta. Kun logoja klikkaa, pääsee valvovan viranomaisen sivuille, joilla varmistetaan sivujemme laillisuus.

Netissä on paljon epärehellisiä sivuja, jotka eivät ole viranomaisten lisensoimia ja jotka tarjoavat reseptilääkkeitä ilman reseptiä. Tällaisilta verkkosivuilta ei kannata missään nimessä tilata mitään, sillä niistä voi saada väärennettyjä, mahdollisesti vaarallisia lääkkeitä. Myös kaikki data, sekä lääketieteelliset, että luottokorttitiedot ovat SSL-suojatut, emmekä jaa tietojasi millekään kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi

Lähteet :

 1. Ramipril Orion. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjille. Fimea : spc.nam.fi
 2. Ramipril, ACE inhibitor (angiotensin-converting enzyme inhibitor): Drugs : drugs.com

Sivu julkaistu: 18.8.2017