Pääsivu / Painonpudotuksesta / Mikä on painoindeksi (BMI) ja mitä se kertoo?

Mikä on painoindeksi (BMI) ja mitä se kertoo?

Laske oma painoindeksisi ja lue mitä se tarkoittaa

Painoa arvioidaan painoindeksillä (body mass index, BMI), joka perustuu pituuden ja painon suhteeseen. Se lasketaan yksinkertaisella laskutoimituksella, jossa paino jaetaan pituuden neliöllä (kg/m²). Vaa'an näyttämä lukema ei kerro kaikkea painosta, sillä vaaka ei huomioi ihmisen pituutta. Esimerkiksi 185-senttinen ja 80-kiloinen henkilö on todennäköisesti vartaloltaan hoikka, kun taas samanpainoinen 160-senttinen henkilö on jo merkittävästi ylipainoinen.

Ylimääräinen paino voi vaikuttaa sekä terveydentilaan, työkykyyn, yleiseen hyvinvointiin että eliniän odotteeseen. Painoindeksin laskeminen tarjoaa oivan keinon tarkistaa, onko paino terveydelle suotuisissa rajoissa. Painoindeksiä laskiessa on kuitenkin otettava huomioon painon ja pituuden lisäksi muutamia muitakin seikkoja, kuten sukupuoli ja ikä. Miesten ja naisten painoindeksitaulukot poikkeavat toisistaan jonkin verran, sillä miehillä on yleensä esimerkiksi enemmän lihaksia kuin naisilla, mikä heijastuu heidän painoonsa. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee normaalin painon painoindeksiksi 18,5–24,9.

Painoindeksin laskeminen

Painoindeksi perustuu henkilön pituuden ja painon väliseen mittasuhteeseen ja auttaa toteamaan, onko henkilön paino sopiva hänen pituuteensa nähden. Painoindeksi soveltuu viitteelliseksi terveyden mittariksi yli 18-vuotiaille naisille ja miehille. Sen sijaan kasvuikäisillä lapsilla ja nuorilla sekä vanhuksilla se ei anna yksiselitteistä kuvaa painon ja pituuden suhteesta. Painoindeksiä tulkittaessa on otettava huomioon myös se, että esimerkiksi urheilijoilla ja erityisesti kehonrakentajilla on tavallista enemmän lihasmassaa, mikä nostaa painoa. Lihaskudos painaa enemmän kuin rasva, joten urheilijoilla painoindeksi voi olla korkea, vaikka rasvaprosentti olisikin hyvin matala.

Painoindeksin laskukaava on hyvin yksinkertainen: paino jaetaan pituuden neliöllä. Toisin sanoen ensin lasketaan pituuden neliö (pituus x pituus) ja saadulla luvulla jaetaan paino. Esimerkiksi 170-senttisen ja 70-kiloisen painoindeksi lasketaan 70 / (1,7 x 1,7) = 24,2.

Mikä on sopiva painoindeksi?

Terveen ihmisen painoindeksi on yleensä 18,5–24,9. Lääketieteellisesti määritelty ihannepaino sijoittuu näiden rajojen väliin. Alle 18,5 oleva painoindeksi luokitellaan alipainoksi ja yli 25 oleva ylipainoksi. Painoindeksiä 25–29,9 ei varsinaisesti pidetä ylipainona, mutta suhteessa pituuteen paino ylittää tällöin jonkin verran ihannepainon rajat. Henkilöt, joiden painoindeksi on yli 30, luokitellaan merkittävästi ylipainoisiksi, ja heillä on kasvanut riski sairastua moniin liikalihavuuden seurannaissairauksiin, kuten kakkostyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään (MBO) sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Heillä ylipainoa on pituuteen nähden 13–16 kiloa. Yli 35 oleva painoindeksi määritellään vaikeaksi ylipainoksi ja yli 40 sairaalloiseksi ylipainoksi. Painoindeksin ollessa yli 40 henkilöllä on ylipainoa 40–50 kiloa.

Painoindeksin luokittelussa tulee huomioida useita painoon vaikuttavia seikkoja, kuten ikä, sukupuoli ja lihaksikkuus. Painoindeksiluokitteluja on lukuisia erilaisia, ja niiden pohjana käytetään pääsääntöisesti alla olevan taulukon mukaista luokittelua.

Painoindeksiluokittelu
Alipaino < 18
Normaalipaino 18–24,9
Lievä ylipaino 25–29,9
Merkittävä ylipaino 30–34,9
Vaikea ylipaino 35–39,9
Sairaalloinen ylipaino > 40

Ikä ja sukupuoli voivat heijastua painoon merkittävästi, minkä takia on laadittu myös yksityiskohtaiset painoindeksiluokittelut erikseen sekä naisille ja miehille että eri ikäluokille.

Painoindeksitaulukko, jossa on huomioitu sukupuolten erot

Paino Miehet Naiset
Alipaino < 20 < 19
Normaalipaino 20–24,9 19–23,9
Lievä ylipaino 25–29,9 24–29,9
Merkittävä ylipaino 30–34,9 30–34,9
Vaikea ylipaino 35–35,9 35–39,9
Sairaalloinen ylipaino > 40 > 40

Optimaaliset painoindeksit ikäluokkien mukaan

Ikä Mies Nainen
19–24 18,5–24,9 17,5–23,9
25–34 19,5–25,9 18,5–24,9
35–44 20,5–26,9 19,5–25,9
45–54 21,5–27,9 20,5–26,9
55–64 22,5–28,9 21,5–27,9
Yli 64 23,5–29,9 22,5–28,9

Mitä painoindeksi kertoo?

Hieman alle 18,5 oleva painoindeksi kertoo lievästä alipainosta. Jos painoindeksi on alle 17, puhutaan jo merkittävästä alipainosta, joka voi olla haitallista terveydelle. Merkittävä alipaino lisää luukadon eli osteoporoosin riskiä, ja erityisesti naisilla se voi aiheuttaa hormonaalisia häiriöitä sekä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Alipainosta kärsivillä esiintyy myös tavallista enemmän vitamiinien ja hivenaineiden puutoksia, jotka voivat heijastua koko elimistön toimintaan.

Painoindeksin ollessa ihanteellinen eli 18,5–24,9 ei ole tarpeellista tehdä terveydellisistä syistä mitään painon muuttamiseksi. Vaikka henkilön painoindeksi asettuisikin ihanteellisen rajoihin, hänen on kuitenkin tärkeä syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti, jotta paino pysyy jatkossakin normaalina.

Painoindeksi 25–29,9 kertoo lievästä ylipainosta, mikä ei sinänsä ole vielä terveydelle haitallista. Oleellisinta on se, mihin kohtaan rasva on varastoitunut elimistössä. Lukuisten tutkimusten mukaan etenkin vyötärön alueelle kerääntynyt rasva aiheuttaa suuremman terveysriskin kuin ylipaino. Vyötärölihavuus on merkki sisäelinten ympärille kerääntyneestä rasvasta, ja sen on havaittu nostavan paljon enemmän riskiä sairastua ylipainon seurannaissairauksiin kuin esimerkiksi lantiolle, takapuoleen tai reisiin kerääntynyt rasva. Vyötärölihavuus nostaa myös niiden henkilöiden sairastumisriskiä, joiden painoindeksi asettuu normaalin tai lievän ylipainon rajoihin. Mikäli henkilöllä on lievää ylipainoa, hänen tulee huolehtia normaalipainoisen tavoin terveellisestä ravinnosta ja säännöllisestä liikunnasta.

Jos painoindeksi on yli 30, kyseessä on merkittävä ylipaino. Korkea painoindeksi ja merkittävä ylipaino ovat vaarallisia terveydelle, minkä takia painon pudottaminen on suositeltavaa, mikäli painoindeksi on korkeampi kuin 30. Painon pudottaminen ei välttämättä ole helppoa, vaan se vaatii elintapojen muutoksia. Avaintekijät painonpudotuksessa ovat liikunta ja terveelliset ruokailutottumukset. Mikäli liikunnalla ja ruokavalion muutoksilla ei saada aikaan toivottua tulosta, painonpudotusta voidaan tehostaa sitä varten kehitettyjen lääkevalmisteiden avulla. Painonpudotuksen tukena voidaan joissakin tilanteissa käyttää Xenical-nimistä lääkettä, joka estää ravinnon sisältämän rasvan imeytymisen elimistöön.

Lasten ja nuorten painoindeksi

Lasten ja nuorten kehon rasvan määrä vaihtelee heidän kasvaessaan, ja heidän painoindeksiään laskettaessa on otettava huomioon ikä ja sukupuoli. Lasten ja nuorten kehon mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisilla, ja ne muuttuvat koko ajan kasvun ja iän myötä. Tässä artikkelissa aiemmin kuvattua painoindeksitaulukkoa ei siis voi käyttää yksiselitteisesti lasten ja nuorten painoindeksien tarkasteluun.

Lasten ja nuorten painoindeksi lasketaan samalla tavalla kuin aikuistenkin eli jakamalla paino pituuden neliöllä. Koska lasten painoindeksi ei ole sellaisenaan vertailukelpoinen aikuisten indeksin kanssa, lasten painoa tulee aina arvioida käyttämällä aikuista vastaavaa painoindeksiä (ISO-BMI). ISO-BMI:ssä lasten painoindeksi muutetaan iänmukaisella kertoimella aikuista vastaavaksi. ISO-BMI on erinomainen mittari 2–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Lasten painoindeksissä normaalipaino on 17–25. Alle 16 oleva painoindeksi kertoo huomattavasta alipainosta. Painoindeksi 16–17 kuvaa lievää alipainoa, joka voi johtua esimerkiksi nopeasta pituuskasvusta. Painoindeksi 25–30 kertoo ylipainosta, mutta lasten ja nuorten kohdalla on huomioitava se, että ikäisekseen pitkillä ja lihaksikkailla lapsilla painoindeksi saattaa olla yli 25, vaikka elimistön rasvaprosentti on normaali. Mikäli painoindeksi on korkeampi kuin 30, puhutaan merkittävästä ylipainosta, jota tulisi hoitaa ruoka- ja liikuntatottumusten muutoksilla. Yli 35 oleva painoindeksi kertoo puolestaan vaikeasta ylipainosta, jolloin lapsen ja hänen vanhempiensa on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lähteet :