COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Pääsivu / Painonpudotuksesta / Xenical / Xenicalin haittavaikutukset

Xenicalin haittavaikutukset

Mitä vaikutuksia on Xenicalin käytöllä

Xenical on ylipainon hoidossa käytettävä lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on orlistaatti. Orlistaatti toimii painonpudotuksen apuna estämällä ravinnossa olevien rasvojen imeytymisen verenkiertoon. Orlistaatin vaikutuksesta rasvojen sisältämä energia ei ole elimistön käytettävissä, vaan poistuu elimistöstä aineenvaihdunnan mukana.

Xenicalia voidaan määrätä vaikeasti ylipainoisille henkilöille painonpudotuksen tueksi silloin, kun ruokavalion muutokset ja liikunnan lisääminen eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin.

Xenical on yleisesti turvallinen ja hyvin siedetty valmiste, mutta kaikkien lääkeaineiden tapaan, voi se aiheuttaa joillekin potilaille haittavaikutuksia. Alla olevasta artikkelista löydät lisää tietoa Xenicalin haittavaikutuksista, niiden tunnistamisesta sekä siitä, miten niiltä voidaan välttyä.

Mitä tarkoitetaan haittavaikutuksilla?

Kaikki lääkeaineet voivat aiheuttaa käyttäjille haittavaikutuksia. Läheskään kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Tavallisia lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavaan kohdistuvat oireet, kuten pahoinvointi, ripuli, oksentelu, vatsakipu tai ummetus. Myös ihoreaktiot sekä hermoston oireet, kuten päänsärky ja huimaus, ovat melko usein esiintyviä haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset voivat olla niin lieviä, että valmisteen käyttöä voidaan jatkaa niistä huolimatta. Usein haittavaikutukset ovat hankalimmillaan hoidon alussa, mutta lievenevät tai häviävät kokonaan elimistön tottuessa valmisteeseen. Joissain tapauksissa haittavaikutukset voivat olla niin epämukavia, että on harkittava vaihtoehtoisia hoitomuotoja, ja jotkut haittavaikutukset voivat olla jopa terveydelle vaarallisia, mutta tämä on erittäin harvinaista.

Haittavaikutusten yleisyys

Haittavaikutusten esiintymistiheys voi vaihdella. "Erittäin yleisiksi" haittavaikutuksiksi luokitellaan reaktiot, joita esiintyy useammalla kuin yhdellä kymmenestä valmisteen käyttäjistä. "Yleisillä" tarkoitetaan haittoja, jotka esiintyvät noin 1%-10%:lla käyttäjistä, ja "satunnaisilla" haittavaikutuksilla tarkoitetaan oireita, joita ilmaantuu noin 0,1%-1%:lle.

Tunnista Xenicalin haittavaikutukset

Suurin osa Xenicalin haittavaikutuksista on lieviä, eikä vaadi lääkärin hoitoa. Oireet voivat myös hävitä itsestään ajan myötä elimistön tottuessa lääkkeeseen. Mikäli oireet kuitenkin jatkuvat sitkeinä tai olet niistä huolissasi, käänny lääkärin puoleen.

Xenicalin haittavaikutukset:

Erittäin yleiset haittavaikutukset (esiintyy noin 10%:lla käyttäjistä)
Päänsärky Ilmavaivat ja niihin liittyvä ulostaminen
Ylemmät hengitystieinfektiot Kiireellinen ulostamisen tarve
Vatsakipu/epämiellyttävä tunne vatsassa Nestemäiset ulosteet
Öljyiset ulostetahrat Ilmavaivat
Hypoglykemia Influenssa
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy noin 1%-10%:lla käyttäjistä)
Alemmat hengitystieinfektiot Vatsan alueen pinkeys
Kipu tai epämiellyttävä tunne peräsuolessa Hammassairaus
Pehmeät ulosteet Iensairaus
Ulosteen pidätyskyvyttömyys Väsymys
Epäsäännölliset kuukautiset Ahdistuneisuus
Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy vähemmän kuin 0,1%:lla käyttäjistä)
Peräsuolen verenvuoto Yliherkkyys
Erittäin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy vähemmän kuin 0,01%:lla käyttäjistä)
Rakkulaiset ihomuutokset Divertikuliitti
Maksan transaminaasiarvojen nousu Sappikivet
Maksan alkalisen fosfataasin nousu Hepatiitti

Xenicalin aiheuttamat haittavaikutukset kohdistuvat pääasiallisesti ruoansulatuskanavaan. Rasvainen ruokavalio yhdessä Xenicalin käytön kanssa voi lisätä ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat öljyiset tai rasvaiset ulosteet. Ilmavaivoja, joihin saattaa liittyä ulostaminen, öljyisiä ulostetahroja sekä kiireellistä tai lisääntynyttä ulostamisen tarvetta voi myös esiintyä.

Näiden haittavaikutusten välttämiseksi on suositeltavaa, että ruokavaliosta saatavasta energiamäärästä enintään 30% on peräisin rasvasta. Päivittäinen rasvan, proteiinin ja hiilihydraattien saanti tulee myös mielellään jakaa tasaisesti kolmelle eri aterialle. Näin ollen, jos ruokavalio sisältää esimerkiksi 1400 kaloria, jokaisen aterian tulee sisältää noin 15 grammaa rasvaa. Yksittäisiä ruoka-aineita, joiden rasvasisältö on yli 30%, on myös hyvä välttää.

Varsinainen kalorimäärä ja rasvan kulutus Xenical-kuurin aikana tulee määritellä aina yksilökohtaisesti riippuen alkupainosta ja fyysisen aktiivisuuden määrästä. Lisäohjeita löytyy valmisteen mukana tulevasta pakkausselosteesta. Myös lääkäri tai apteekin henkilökunta voi neuvoa asiassa.

Voiko Xenical aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia?

Kliinisissä tutkimuksissa Xenicalin ei havaittu aiheuttavan vakavia terveyshaittoja. Valmisteen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu joitain tapauksia, joissa valmisteen käyttö on yhdistetty mm. sappikiviin sekä hepatiittiin. Nämä ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.

Mikäli valmisteen epäillään aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia, on tärkeää ilmoittaa näistä aina lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Näihin lukeutuu verenvuoto virtsassa, virtsaaminen tavallista vähemmän tai ei ollenkaan, uneliaisuus, sekavuus, mielialan muutokset, lisääntynyt janoisuus, turvotus, painonnousu, hengästyneisyys, vaikea ylävatsan kipu, joka leviää selkään tai nopea sydämen syke.

Xenicalin yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Xenical voi häiritä rasvaliukoisten vitamiinien sekä beetakaroteenin imeytymistä. Tämän vuoksi päivittäisen A-, D-, E- ja K-vitamiinia sisältävän monivitamiinin käyttö kuurin aikana on suositeltavaa. Vitamiinitabletti tulee mielellään ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Xenicalin ottamista. Xenicalin käyttöä ei suositella potilaille, jotka kärsivät yhden tai useamman rasvaliukoisen vitamiinin puutteesta.

Xenical voi myös haitata seuraavien lääkkeiden imeytymistä:

  • siklosporiini
  • amiodaroni
  • kouristuslääkkeet
  • HIV-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet
  • masennuslääkkeet
  • psykoosilääkkeet (mukaan lukien litiumi)
  • bentsodiatsepiinit

Siklosporiinin ja Xenicalin samanaikaista käyttöä ei suositella. Siklosporiinin pitoisuuksia plasmassa tulisi seurata ennen Xenical-kuurin aloittamista ja sen jälkeen.

Amiodaronin ja epilepsian hoidossa käytettävien kouristuslääkkeiden käyttö yhdessä Xenicalin kanssa edellyttää säännöllistä kliinistä seurantaa. Mikäli epilepsialääkkeitä käyttävillä potilailla esiintyy muutoksia kouristusten esiintymistiheydessä ja/tai vakavuudessa Xenicalin käytön aikana, on käännyttävä lääkärin puoleen hoidon jatkomahdollisuuden arvioimiseksi.

Varfariinin ja muiden veren hyytymistä ehkäisevien lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Xenicalin kanssa on mahdollista, mutta lääkäri haluaa todennäköisesti tarkkailla potilaan INR-arvoja normaalia tarkemmin.

HIV-lääkkeiden, masennus- ja psykoosilääkkeiden sekä bentsodiatsepiinien lääkkeiden käyttäjien tulisi aloittaa hoito Xenicalilla vasta, kun lääkäri on arvioinut huolellisesti potilaan terveydentilan ja katsonut hoidon mahdolliseksi.

Tutkimuksissa ei ole havaittu yhteisvaikutusta Xenicalin ja suun kautta käytettävien ehkäisyvalmisteiden kanssa. Mikäli Xenicalin käyttö kuitenkin aiheuttaa voimasta ripulia, voi ehkäisypillerin raskautta ehkäisevä teho heikentyä. Tällöin lisäehkäisyn käyttö on suositeltavaa ei-toivotun raskauden välttämiseksi.

Xenicalin vasta-aiheet

Potilaiden, joilla esiintyy yliherkkyttä Xenicalille tai jollekin sen sisältämälle apuaineelle ei tule käyttää valmistetta. Myös krooninen malabsorptiosyndrooma, kolestaasi sekä imetys ovat vasta-aiheita Xenicalin käytölle.

Xenicalin vaikutusta raskauden aikana ei tunneta tarkasti. Raskaana olevien naisten tulisi käyttää valmistetta vain mikäli lääkäri on arvioinut sen terveyshyötyjen olevan mahdollisia riskejä suuremmat.

Yliannostus

Xenical on saatavilla 120 mg orlistaattia sisältävinä kapseleina. Suositusannos valmisteen käytössä on yksi kapseli päivässä aterioiden yhteydessä ja enintään 3 kapselia päivässä.

Liian suurten annosten ei ole havaittu aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia, tai ne ovat olleet samoja kuin suositusannoksilla. Huomattavissa yliannostustapauksissa on kuitenkin aina suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin potilaan terveydentilan tarkkailemiseksi.

Lähteet :