Astma

Leczenie astmy do kupienia online

Astma objawia się głównie napadowymi dusznościami i świszczącym oddechem. Schorzenie jest częste i wystąpić może u pacjentów w każdym wieku. Pojawia się ono w związku z wrodzonymi predyspozycjami, jak i na skutek narażenia dróg oddechowych na drażniące czynniki środowiskowe. Dolegliwości związane z astmą można złagodzić (lub nawet zapobiegać ich występowaniu) poprzez regularne stosowanie dostępnych preparatów. Podstawę terapii stanowią leki wziewne, takie jak na przykład Ventiolin.

Ventolin można zakupić w klinice HealthExpress. Podczas składania zamówienia konieczne jest uzupełnienie krótkiego formularza medycznego, dzięki któremu nasz lekarz będzie mógł ocenić stan zdrowia pacjenta i wystawić receptę. Jeśli zamówienie zostanie złożone i opłacone do godziny 16:30, apteka nada przesyłkę jeszcze tego samego dnia. Dostawy do większości miejscowości zajmują 24 godziny.

4.8/5

3,987 naszych pacjentów ocenia nas pozytywnie

feefo

Nasz lekarz wystawi receptę po zweryfikowaniu krótkiego formularza medycznego.

Apteka wyśle zamówienie ekspresową usługą kurierską. Dostawa zajmuje 24 godziny.

Ventolin inhalator aerozol opakowanie
4.8/5 - 615 Opinie

Ventolin

 • Lek wykorzystywany w leczeniu astmy
 • Środek zapobiega atakom choroby oraz łagodzi ich objawy
 • Aktywny przez 5 godzin
Dowiedz się więcej o leku Ventolin

Astma do choroba układu oddechowego

Liczba zachorowań w ostatnich latach drastycznie wzrosła
 • Wymaga stałego, regularnego stosowania leków
 • Objawia się atakami duszności, kaszlu i ucisku w klatce piersiowej
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia cierpi na nią 300 mln ludzi
 • Często ma podłoże alergiczne

Zaniedbanie leczenia astma może być przyczyną poważnych komplikacji dla zdrowia

Jak działa nasz serwis? Darmowa dostawa na drugi dzień roboczy do wielu krajów europejskich
Wypełnij krótki, poufny formularz medyczny.

Odpowiedz na kilka pytań dotyczących twojego stanu zdrowia.

Formularz zostanie zweryfikowany przez lekarza.

Specjalista dobierze odpowiednią opcję leczenia.

Zamów leczenie z darmową dostawą.

Po poznaniu opinii lekarza możesz zamówić leczenie z darmową dostawą w ciągu 24 h.

Definicja astmy

Astma to przewlekła choroba dróg oddechowych, która objawia się odwracalnym zwężeniem światła oskrzeli, co jest związane m.in. z procesami zapalnymi w ich obrębie. Na skutek tych zjawisk oskrzela stają się nadreaktywne na czynniki drażniące, co jest przyczyną pojawiania się napadów choroby. Przy zaniechaniu leczenia lub nieodpowiednim jego prowadzeniu zmiany związane z astmą mogą się utrwalać (w wyniku procesów przebudowy dróg oddechowych) - dochodzi wtedy do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Astma występuje zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Na całym świecie choruje na nią więcej niż 235 milionów osób. Poza postacią klasyczną wyróżnia się także m.in. astmę:

 • wysiłkową (objawy pojawiają się na skutek aktywności fizycznej)
 • aspirynową (przyczyną dolegliwości jest nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • nocną

Objawy astmy

Typowo astma objawia się dusznością, świszczącym oddechem, uczuciem ucisku i/lub bólu w klatce piersiowej oraz kaszlem. W przypadku dobrej kontroli choroby objawy nie powinny upośledzać funkcjonowania pacjenta oraz ustępować po standardowo przyjmowanych lekach.

Dolegliwości mogą pojawiać się w spoczynku, jak i bywają prowokowane pewnymi czynnikami, do których należą:

 • ekspozycja na alergeny (pyłki traw, kurz, sierść zwierząt) oraz na zimne i zanieczyszczone powietrze
 • infekcje dróg oddechowych
 • dym tytoniowy
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • silny stres
 • konserwanty obecne w żywności

Jeżeli intensywność dolegliwości narasta i pacjent jest zmuszony do korzystania z większych niż zazwyczaj dawek leków, to istnieje możliwość, że doszło do zaostrzenia astmy. Objawami tego stanu są m.in. znaczny wysiłek oddechowy, sinica oraz nasilona duszność. Jeżeli u chorego rozwinie się taki stan, powinien on zgłosić się do lekarza, ponieważ może zaistnieć w tym wypadku konieczność hospitalizacji i dożylnego podawania leków celem opanowania zaostrzenia.

Czynniki ryzyka

Zwiększone ryzyko wystąpienia schorzenia dotyczy przede wszystkim tych pacjentów, których członkowie rodziny kiedykolwiek cierpieli na astmę. Czynnikami predysponującymi do choroby są również inne jednostki mające podłoże alergiczne, takie jak atopowe zapalenie skóry oraz alergie pokarmowe i katar sienny. Znaczenie w rozwoju astmy ma również otyłość oraz narażenie na czynniki drażniące drogi oddechowe (zanieczyszczenia powietrza czy dym papierosowy).

Diagnostyka astmy

Astmę diagnozuje się na podstawie występujących u pacjenta objawów oraz poprzez wykonanie badania spirometrycznego. W skrócie polega ono na maksymalnym wydmuchiwaniu oraz nabieraniu powietrza zgodnie ze wskazówkami osoby nadzorującej badanie. Astmę podejrzewa się wtedy, gdy występują typowe dla schorzenia dolegliwości i wynik badania spirometrycznego sugeruje zwężenie oskrzeli, czyli obturację (o jej wystąpieniu świadczy wartość tzw. wskaźnika Tiffeneau mniejsza niż 0,7).

Aby potwierdzić rozpoznanie choroby, wykonywana jest próba odwracalności obturacji. Polega ona na podaniu szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela, a następnie powtórzeniu spirometrii. Jeżeli u pacjenta dojdzie do wzrostu wartości wskaźnika FEV1 (określającego natężoną objętość wydechową powietrza w pierwszej sekundzie wydechu) w stosunku do pierwszego badania o więcej niż 12% i więcej niż 200 ml, test uznaje się za dodatni i możliwe jest potwierdzenie rozpoznania astmy.

W diagnostyce astmy przydatne bywają także:

 • badanie RTG klatki piersiowej
 • ocena PEF (szczytowego przepływu wydechowego)
 • pulsoksymetria
 • testy alergiczne
 • badania wydzieliny z dróg oddechowych

W trakcie procesu diagnostycznego pod uwagę należy wziąć możliwe inne przyczyny występowania u pacjentów opisanych wcześniej dolegliwości, takie jak:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • mukowiscydoza
 • niewydolność serca
 • infekcje układu oddechowego (szczególnie grzybicze)
 • nowotwory płuc
 • obecność ciała obcego w drogach oddechowych

Leki stosowane u pacjentów z astmą

Środki przeznaczone dla pacjentów z astmą dostępne są zarówno w postaci wziewnej, jak i doustnej. W przypadku zaostrzeń choroby stosowane bywa podawanie leków drogą dożylną.

Glikokortykosteroidy

W postaci wziewnej stanowią podstawowy lek kontrolujący przebieg astmy. Przykładami substancji z tej grupy są:

 • budezonid
 • cyklezonid
 • flutikazon

W przypadku astmy ich działanie polega na hamowaniu reakcji alergicznej. Dochodzi do tego m.in. dzięki zmniejszeniu liczby eozynofili i monocytów we krwi, mniejszemu uwalnianiu prozapalnych cytokin oraz poprzez zahamowanie przylegania białych krwinek do ścian naczyń krwionośnych. W trakcie terapii glikokortykosteroidami zmniejsza się też nadreaktywność oskrzeli oraz maleje produkcja śluzu w drogach oddechowych.

Pacjenci stosujący wziewne preparaty sterydów muszą pamiętać, aby po zażyciu leku dokładnie wypłukać jamę ustną – ma to na celu zmniejszenie ryzyka pojawienia się grzybicy. Ostrożność należy zachować również u dzieci, u których zbyt duże dawki tych leków mogą doprowadzić do zaburzeń wzrostu.

Agoniści receptorów beta-adrenergicznych

Leki z tej grupy dzieli się na:

 • krótko działające beta-mimetyki, jak salbutamol, fenoterol. Początek działania w ciągu 5 minut od inhalacji, cel stosowania: przerywanie napadów astmy
 • długo działające beta-mimetyki, np. formoterol, salmeterol. Substancje te zaczynają działać w ciągu 20 minut, stosuje się je po to, aby zapobiegać pojawianiu się objawów

Działanie środków z tej grupy polega na m.in. doprowadzaniu do rozkurczu komórek mięśniowych zlokalizowanych w obrębie dróg oddechowych, wywieraniu efektu przeciwzapalnego oraz zmniejszaniu gęstości śluzu oskrzelowego.

U niektórych chorych wskazane jest jednoczesne stosowanie beta-mimetyku wraz ze sterydem. W takiej sytuacji dostępne są inhalatory, w których znajdują się obie substancje.

Inne preparaty stosowane u pacjentów z astmą

 • leki przeciwleukotrienowe (zmniejszają nasilenie wczesnej i późnej reakcji alergicznej, działają przeciwzapalnie; szczególnie korzystne są w astmie aspirynowej)
 • teofilina (wywołuje rozkurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli, blokuje uwalnianie czynników sprzyjających zapaleniu)
 • kromony (hamują występowanie odruchu kaszlowego, oprócz tego zmniejszają wrażliwość komórek układu odpornościowego na antygeny)
 • omalizumab (przeciwciało przeciwko ludzkiej immunoglobulinie E zaangażowanej w reakcje alergiczne, przeznaczone dla chorych z ciężką astmą i wysokim stężeniem tej klasy immunoglobulin we krwi)
 • sole złota
 • doustne glikokortykosteroidy
 • ipratropium, tiotropium (leki cholinolityczne, zmniejszają wrażliwość komórek w drogach oddechowych na czynniki drażniące, powodują rozkurcz komórek mięśniowych w oskrzelach)
 • adrenalina (stosowana w ciężkich zaostrzeniach astmy)

Astma a ciąża

Przebieg choroby w ciąży jest dość zmienny. U około 1/3 pacjentek choroba przebiega bez zmian, u kolejnej 1/3 dochodzi do pogorszenia, natomiast u pozostałych ciężarnych astma ulega złagodzeniu. Większość leków przeciwastmatycznych może być stosowana w ciąży, zauważono także, że gorszy wpływ na stan dziecka niż farmakoterapia ma słaba kontrola przebiegu astmy u ciężarnej. Niezależnie od powyższej informacji zaleca się, aby pacjentka na etapie planowania ciąży lub już oczekująca dziecka skonsultowała się ze swoim lekarzem celem dokonania ewentualnych modyfikacji terapii.

Cel leczenia astmy

Oczekiwanym efektem wdrożenia u chorych farmakoterapii jest poprawa jakości ich życia (sprawienie, by choroba nie upośledzała codziennego funkcjonowania) oraz doprowadzenie do tego, by napady jak i zaostrzenia astmy pojawiały się jak najrzadziej.

Optymalne byłoby osiągnięcie stanu określanego jako "astma dobrze kontrolowana". Według wytycznych GINA (Global Initiative for Asthma) o dobrej kontroli choroby mówi się wtedy, gdy napady występują do 2 razy w tygodniu, pacjent nie doświadcza ograniczeń aktywności życiowej i przebudzeń w nocy oraz potrzeba stosowania leków szybko działających występuje nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Czy wydawane na receptę leki można kupić przez internet?

Leki na astmę (Ventolin, Pulmicort, Seretide i inne) możesz kupić korzystając z usług naszej kliniki HealthExpress. Formalności są w tym przypadku ograniczone do absolutnego minimum - potrzebujemy tylko wypełnionego przez Ciebie formularza medycznego, zawierającego odpowiedzi na te pytania, które normalnie usłyszałbyś w gabinecie lekarza. Do wyboru oferujemy 3 metody płatności. Cena, którą widzisz na stronie, jest ostateczna - obejmuje konsultację lekarską, wypisanie recepty, lek na astmę i wysyłkę. Jedyną sytuacją, w której cena może wzrosnąć (o 40 lub 80 zł, w zależności od wartości zamówienia), jest wybranie opcji płatności przy odbiorze.

Dzięki temu, że jesteśmy licencjonowaną apteką i wszystkie sprzedawane przez nas leki są oryginalne (i wysyłane w oryginalnych opakowaniach, z ulotką), masz pewność, że stosowanie leków zakupionych za pośrednictwem naszej kliniki jest bezpieczne. Dodatkowym atutem zamówienia leku na naszej stronie jest fakt, że Twój wniosek zostanie sprawdzony przez profesjonalnego lekarza - zupełnie tak jak podczas wizyty w gabinecie lekarskim.

Nasza apteka ma siedzibę w Londynie, ale wysyłamy leki na astmę (i nie tylko) na teren kilku krajów, nie tylko do Polski, więc jeśli mieszkasz w jakimś innym kraju, sprawdź na naszej stronie, czy realizujemy zamówienia do kraju, w którym przebywasz. Dostarczamy zamówione leki w czasie 24-48 godzin. Dokładamy starań, by przesyłka była w 100% dyskretna i poufna.

Postępowanie niefarmakologiczne u pacjentów z astmą

Pomocniczą rolę w łagodzeniu choroby odgrywają nie tylko leki. Pacjenci chorujący na astmę powinni:

 • regularnie uprawiać aktywność fizyczną
 • rzucić palenie oraz unikać miejsc, w których byliby narażeni na dym tytoniowy
 • w przypadku występowania u nich nadwrażliwości na alergeny, w okresie największej ekspozycji na nie – np. w czasie pylenia traw - unikać (w miarę możliwości) przebywania poza domem
 • szczepić się przeciwko grypie
 • skorzystać z możliwości nauczenia się technik kontrolowanego oddychania

Źródła: