Astma

Lider du av astma? Läs om orsaker och symptom eller beställ en behandling

Astma blir allt mer vanligt och har ökat kraftigt de senaste 50 åren, främst i den industrialiserade världen. I Sverige har ca 1 av 10 astma och det blir mer och mer vanligt att man drabbas i låg ålder, speciellt barn. Astma innebär att luftrören är kroniskt inflammerade och därför extra känsliga. Det kan leda till tillstånd av andningssvårigheter som utlöses när den drabbade personen kommer i kontakt med irriterande partiklar i sin omgivning. När detta händer kan du uppleva att luftvägarna drar ihop sig och att slem byggs upp, vilket gör det extremt svårt att andas.

Som tur är kan detta tillstånd hanteras genom att undvika kända triggerfaktorer (utlösare av astmaattacker) och genom att ta medicin oralt eller med inhalatorer. Medicin kan antingen vara långverkande eller snabbverkande, kan användas när en astmaattack uppstår eller i förebyggande syfte.

Hos HealthExpress har vi olika behandlingar som du kan beställa efter det att du genomfört en online konsultation. Detta för att en av våra läkare ska se vilken behandling som passar dig bäst.

Fyll i din kostnadsfria konsultation
4.8/5

3 987 patienter har betygsatt oss

feefo
Vår service inkluderar allt

Inga dolda avgifter tillkommer

Säkert och konfidentiellt

Diskret betalning och leverans

Få hem din behandling i tre enkla steg
Fyll i ditt medicinska formulär

Din kostnadsfria konsultation består endast av några frågor som du besvarar på några minuter.

En läkare granskar dina svar

Efter att ha gått igenom dina uppgifter så kommer en av våra läkare att rekommendera en behandling.

Beställ med expressleverans

Beställ din behandling snabbt och säkert med expressleverans redan nästa arbetsdag.

Tillgängliga behandlingar Astma
förpackning av Pulmicort Turbohaler
4.8/5 - 5 Recensioner

Pulmicort

 • Inhalator som används i förebyggande syfte mot astma
 • Daglig användning kan reducera risken för astmaattacker
 • Aktiv ingrediens är budesonid
 • Levereras inom 24 timmar
Seretide Diskus och evohaler från healthexpress
4.8/5 - 4 Recensioner

Seretide

 • Fungerar både i förebyggande syfte och som lindrande behandling.
 • Välj mellan Disk och Evohaler
 • Tillgänglig i doser från 50mcg till 500mcg
 • Leverans inom 24 timmar
Symbicort astmabehandling från astra zeneca
4.9/5 - 9 Recensioner

Symbicort

 • Effektiv förebyggande behandling mot astma
 • Lindrar irritation i lungor och luftvägar
 • Tillgänglig i 100/6mcg, 200/6mcg och 400/12mcg
 • Levereras inom 24 timmar

Vad orsakar astma?

Det sägs att man föds med anlag för att utveckla astma, men det är även olika faktorer som anses göra dig mer benägen att få astma. De som tros löpa högre risk att utveckla detta tillstånd är barn födda av mödrar som rökt under graviditeten, personer med andra typer av allergier och om man levt för skyddat och i för ren miljö under de första levnadsåren kan man ha större benägenhet att utveckla astma.

Olika typer av astma

Astma brukar delas in i två huvudgrupper: Allergisk och icke-allergisk.

Allergisk astma, även känt som atopisk astma, är vanligast bland barn och ungdomar, ca 90 % av alla barn med astma har även allergi. Allergisk astma är ärftligt och även den vanligaste orsaken till att drabbas.

Allergisk astma innebär att varje gång du kommer i kontakt med det du är allergisk emot så reagerar ditt immunsystem med en allergisk reaktion, ofta i form av att ögonen börjar rinna o klia samt att man blir snuvig. Denna allergiska reaktion kan i sin tur leda till att dina astmasymtom bryter ut. De vanligaste allergierna som kan utlösa astma är pälsdjur- och pollenallergi. De pälsdjur flest människor är allergiska mot är hund, katt och häst.

Pollenallergiker lider mest på våren och försommaren då björkpollen är som värst och den typ av pollenallergi flest människor är drabbade utav.

Vissa människor som lider av allergisk astma är även mycket känsliga mot kvalster. Det är därför viktigt att se till att man vädrar och håller rent då kvalster trivs i varma och dammiga miljöer (främst i sängar).

Icke-allergisk astma är vanligast bland vuxna och man tror att både miljön man vistas i samt genetiska faktorer påverkar om man drabbas. Man vet att rökning är en av de triggerfaktorer som kan orsaka icke-allergisk astma. Andra faktorer är:

 • Starka dofter (som parfym, målarfärg och starka rengöringsmedel)
 • Avgaser
 • Kall luft
 • Luftvägsinfektioner
 • Vissa läkemedel (NSAID, betablockerare och läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra)

Utöver dessa två huvudgrupper av astma brukar man även nämna förkylningsastma, infektionsutlöst astma och ansträngningsastma. Förkylningsastma utbryter som det låter oftast första gången i samband med en kraftig förkylning och är vanligast bland barn. Den fortsätter sedan att bryta ut varje gång du är förkyld. Infektionsutlöst astma uppkommer i samband med infektioner. Ansträngningsastma uppkommer precis som det låter då du anstränger dig. När du anstränger dig drar du snabbare ner kall luft i lungorna vilket irriterar luftrören. Många kan vara rädda för att träna men det är väldigt viktigt med bra kondition då man lider av astma. Det kan till och med göra astmasymtomen minskar om du tränar regelbundet.

Vilka är symptomen?

Astmasymtom kan inkludera andnöd, en trängande känsla över bröstet, väsande och pipande när du andas och hosta, speciellt på natten eller under tidig morgon. Man kan även känna sig trött och hängig och dessa symptom kan starta under träning eller på grund av andra utlösande faktorer, såsom pollen till exempel. Symptomen kan bli gradvis värre tills ett fullt astmaanfall utvecklas.

Vad är ett astmaanfall?

När en person som lider av astma kommer i kontakt med någon av de triggerfaktorer, t.ex. en hund för en person som lider av allergisk astma eller tobaksrök för en person med icke-allergisk astma, kan en astma attack uppstå. Det som händer är att luftrören drar ihop sig, slemhinnorna svullnar och tjockt slem bildas vilket gör det svårt att andas. Ett astmaanfall innebär att dina astmasymtom förvärras och inkluderar ofta snabb andning, tryck över bröstet och blå läppar. Man kan även bli blek och kallsvettig och få svårt att prata.

Astmabehandlingar hjälper luftrören att slappna av under en astmaattack och gör det lättare för dig att andas.

Vad kan man göra för att undvika ett astmaanfall?

Astmasymtom och astmaattacker kan möjligtvis undvikas genom att hålla sig ifrån kända astmautlösande faktorer och försäkra dig om att du använder förebyggande behandlingar, om du fått en sådan utskriven. Se också till att uppehålla en hälsosam livsstil eftersom det kan hjälpa till att reducera sannolikheten av en reaktion som leder till att symptom bryter ut. Regelbunden hälsokontroll med din doktor kommer säkerställa att du använder rätt behandling för din nuvarande situation.

astmaattacker

Hur vet jag om jag har astma?

Om du upplever något eller några av ovanstående symptom kan det vara värt att besöka din läkare. Även om du har milda symptom kan det vara livsviktigt om du skulle drabbas av ett allvarligt astmaanfall.

Om du misstänker att du lider av astma kan du besöka din läkare eller vårdcentral där du kan genomgå olika tester. Dessa inkluderar oftast, förutom en kroppsundersökning, en PEF-mätning och spirometriundersökning. Utöver dessa test kan man även få göra reversibilitetstest, steroidtest, ansträngningstest, allergitest, NO-mätning och testa känsligheten av luftrören.

Alla dessa test går ut på att avgöra hur väl dina lungor fungerar och kommer avgöra vilken behandling som passar dig bäst.

Vad finns det för behandlingar mot astma?

"De vanligaste behandlingarna för astma är inhalatorer. Det finns behandlingar både i förebyggande syfte och för att stoppa ett astmaanfall. Man brukar dela in dessa i långverkande och snabbverkande.

Långverkande inhalatorer används som långverkande behandlingar i förebyggande syfte för att sänka en persons känslighet för astmautlösande faktorer och för sannolikheten att inflammation av luftvägarna ska inträffa.

Snabbverkande inhalatorer fungerar genom att verka avslappnande på musklerna i luftvägarna, göra det lättare att andas och erbjuda lättnad från symptom och används oftast vid ett astmaanfall.
Bägge dessa behandlingar finns att köpa hos oss på HealthExpress."

Fyll i din kostnadsfria konsultation