COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Avanafil mot impotens

Avanafil mot impotens

Avanafil är en aktiv ingrediens från gruppen av PDE5-hämmare och den har varit godkänd i Europa sedan år 2013 under namnet Spedra. Spedra är ett medel för behandling av impotens (erektil dysfunktion). Avanafil verkar på samma sätt som den aktiva substansen sildenafil. Den skiljer sig emellertid i fråga om hur snabbt verkan uppkommer och dess varaktighet.

Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Behandling till din dörr genom 3 enkla steg
Komplettera ditt medicinska formulär
Välj din behandling
Gratis leverans nästa dag

Avanafils verkningssätt

För att man ska kunna utöva samlag måste tillräckligt med blod strömma in i corpora cavernosa i penisen. För att detta ska ske måste kärlet expandera i corpora cavernosa. Återflödet blockeras sedan och på så sätt uppkommer en erektion. Avanafil hjälper musklerna att slappna av, vilket möjliggör inflödet av blod.

schema Avanafil strukturformel

Detta fungerar eftersom det under sexuell upphetsning frisätts kväveoxid i corpora cavernosa, vilket i sin tur aktiverar enzymet cGMP. Detta enzym gör att musklerna slappnar av i svällkropparna. För att penisen ska slappna av aktiveras ett annat enzym. Detta är PDE-5, fosfodiesteras, som bryter ner det första enzymet och på så sätt möjliggör att erektionen avtar. Detta är fästpunkten för PDE5-hämmare, som förhindrar att cGMP bryts ned.

Om den sexuell upphetsningen bibehålls, fortsätter produktionen av cGMP och förökar sig. Så dämpas musklerna ytterligare och inflödet av blodet blir starkare. Sålunda kan erektionen förbättras och även vara längre. Emellertid påverkar medlet inte den sexuell upphetsningen. Detta innebär att avanafil, precis som andra potensmedel, inte kan påverka en erektion utan sexuell stimulering.

schema erektion i penis

Avanafil har fördelen att den verkar mycket snabbt och kan därför även användas spontant. Effekten kan redan börja efter ungefär 10 till 15 minuter. Dess maximala effekt uppnås efter 30 till 45 minuter. Avanafil fås också i tre olika doser och är tillgänglig i 50, 100 och 200 mg. För att uppnå den optimala effekten börjar man vanligtvis med den lägsta dosen. Om det verkar som om effekten inte är tillräcklig kan man öka den enligt behov. En justering skall göras endast under medicinsk övervakning.

Avanafil fungerar, liksom alla PDE5-hämmare, inte i alla fall. Detta beror på att orsakerna till att man drabbas av impotens är olika, men också att alla reagerar olika på läkemedel. Om den önskade effekten inte sker bör man konsultera av en läkare, som kan öka doseringen eller ordinera en annan styrka.

Användningen av Avanafil

För att avanafil ska kunna fungera måste läkemedlet tas i god tid. Det är rekommenderat att man låter det verka en timme för att verkan ska kunna ske. Dessutom måste sexuell stimulans vara tillräcklig för att en erektion ska kunna uppstå. Mentala blockeringar eller nervskador kan minska responsen för PDE5-hämmare.

Alkohol och fettsnål kost påverkar hur kroppen reagerar på avanafil. Fett fördröjer absorptionen av PDE5-hämmare från tarmen och det tar längre tid för den önskade effekten. Därför rekommenderas patienter att avhålla sig från överdriven konsumtion av alkohol och fet mat innan man tar potensmedel.

Biverkningar

När du tar avanafil kan detta orsaka biverkningar. Bland de ofta nämnda biverkningar är huvudvärk och en rödblommig hy vanliga. Dessutom är en täppt eller rinnande näsa också vanlig. Vissa män rapporterar också om lätt yrsel. Dessa reaktioner är milda biverkningar. Starkare biverkningar är bröstsmärta, hjärtrytmrubbningar, synrubbningar och smärta i benen.

Starka biverkningar är en anledning till att inte ta Avanafil och att en läkare ska konsulteras. Sällsynta biverkningar innefattar t.ex. sömnlöshet, hyperaktivitet, högt blodtryck och takykardi. I sällsynta fall har män också rapporterat utslag, klåda, muntorrhet och diarré. Listan över biverkningar är inte avsedd att vara uttömmande. Biverkningarna bör avta när läkemedlets verkan avtar. Om detta inte är fallet bör en läkare konsulteras.

Eventuella biverkningar av avanafil i tabellöversikt:

Vanliga biverkningar:
Huvudvärk Rött ansikte
Täppt eller rinnande näsa Yrsel
Smärtor i bröstet Smärtor i benen
Mindre vanliga biverkningar:
Sinussmärta Ryggsmärta
Arytmier Matsmältningsbesvär
Muskelspänningar Dimsyn
Sällsynta biverkningar:
Hypertoni Hyperaktivitet
Klåda Hudutslag
Sömnstörningar Diarré

Mer problematiska är reaktioner på grund av överdosering. I sådana fall inträffar reaktioner så som biverkningar, men de kan vara mycket svårare. Avanafil utsöndras inte via njurarna, eftersom det inte binds till plasmaproteiner. Vid överdosering med starka reaktioner måste läkaren vidta lämpliga åtgärder.

Växelverkan

Avanafil kan inte tas med alla mediciner samtidigt. Vissa ämnen reagerar på varandra och interaktioner inträffar. Detta kan leda till att effekten av en eller alla läkemedel som intas inte uppkommer. Det är emellertid också möjligt att de förstärker varandra eller att nedbrytningen inte längre är normal.

Avanafil har en kärlvidgande effekt och ökar den blodtryckssänkande effekten av läkemedel såsom alfa-sympatolytiska, kalciumantagonist för behandling av högt blodtryck och medel med nitorbas. Särskild försiktighet bör iakttas när man tar virushämmare, till exempel Atazanavir eller Ritonavit, svampdödande medel, till exempel Intraconazol, antidepressiva och antibiotika. Dessa läkemedel kan hämma avanafils lättpåverkade enzymstruktur.

Antiepileptiska Carbamazepin och Phenobarbital, tuberkulosläkemedlet Rifampicin och virushämmande Bosetan kan ha en accelererad effekt på nedbrytningen av avanafil. För att utesluta interaktioner måste läkaren informeras om alla mediciner, som för närvarande intas.

Källor: