COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Preventivmedel / Hur byter man p-piller?

Hur byter man p-piller?

Hormonella preventivmedel finns tillgängliga för kvinnor som p-piller med olika hormonkombinationer och doser. Om man vill byta till ett annat hormonellt läkemedel bör vissa faktorer beaktas och övervägas.

P-piller: Den populäraste preventivmetoden i Sverige

Ända sedan p-pillret infördes på marknaden på 1960-talet har det uppstått flera olika varianter på marknaden. För närvarande finns det mer än 80 olika variationer av p-piller. P-piller är idag den vanligaste preventivmetoden på den svenska marknaden.

Du kan välja mellan klassiska kombinationspreparat eller minipiller, som bara innehåller ett progestogen i en låg koncentration. Kombinationspreparaten innehåller ett syntetiskt östrogen och ett progestin. Här används det främst låga hormondoser.

Fördelen med kombinerade preparat är att de önskade positiva effekterna bibehålls på grund av progestiner. Till exempel påverkar drospirenon och dienogest hudorenligheter och förebygger finnars uppkomst. Dessutom gillar kvinnor att använda p-piller med drospirenon, eftersom detta progestin förbättrar vätskeretention och endast orsakar en minimal ökning av vikten.

På grund av den kvinnliga kroppens individuella egenskaper reagerar kvinnor på olika sätt på att ta hormonella preventivmedel. Detta kan ha icke önskvärda biverkningar, som kan behandlas med att man byter p-piller.

Vilka faktorer talar för en förändring av piller?

Om man märker vissa biverkningar under användning av p-piller, är det rekommenderat att man frågar en gynekolog om råd. Möjliga alternativ bör övervägas när följande symtom utlöses av p-piller:

 • cirkulationsproblem eller obehag
 • återkommande huvudvärk eller migrän
 • försämrad hy
 • stark viktökning (åtminstone 5 kg under bara tre månader)
 • akuta humörsvängningar
 • vätskeansamling

Övergången från ett kombinerat preparat till minipiller rekommenderas vid:

 • rikliga menstruationer
 • akuta menstruationssmärtor

När är det en bra tid för att byta piller och vad man ska ta i beaktande?

Att byta från ett läkemedel till ett annat är beroende av den respektive pillersorten. De flesta läkare rekommenderar speciellt en lämplig tidpunkt.

Om man använder minipiller kan ända ett byte ske när som helst. Man ska använda klart den aktuella månadsförpackningen av den första kombinationsprodukten eller minipiller.

Användningen av p-piller

Att byta från ett minipiller till ett annat

Om man ändrar från ett minipiller till ett annat kan man direkt börja använda detta efter det sista pillret i den aktuella förpackningen eller alternativt efter den ordinarie, högst sju dagar långa intagningspausen. Om man byter piller på grund av svåra besvär kan man även byta piller enligt läkarens rekommendation i mitten av en minipillerförpackning. Det bör noteras att man inte håller en tablettfri dag däremellan. Den särskilda dosen spelar ingen roll, eftersom skyddet mot graviditet kvarstår.

Att byta från ett minipiller till ett mikropiller/mikropiller till ett minipiller

Att byta mellan de två pillersorterna är möjligt efter att man har tagit det sista pillret i en förpackning. Det rekommenderas i alla fall att man under de första sju dagarna ytterligare använder en barriärpreventivmetod (kondom eller membran).

Att byta från kombinerade p-piller till minipiller

Intaget av minipiller kan påbörjas efter att det sista pillret av det kombinerade preparatet tagits. Om den p-pillersort som tidigare använts även innehåller filmtabletter utan aktiv beståndsdelar, kan man ta det första minipillret direkt samma dag som man tagit det sista pillret med en aktiv beståndsdel.

Att byta från minipiller till kombinerade p-piller

Intaget av det kombinerade preparatet följer omedelbart efter det sista minipillret. De flesta tillverkare rekommenderar ett man inte använder hormonella preventivmetoder under de första sju dagarna efter att man slutat använda ett medel. På grund av att det finns så många olika p-pillersorter är det rekommenderat att man genomgår en enskild konsultation med en gynekolog.

Om p-piller tas enbart på grund av sjukdom eller svåra mensvärk, utan beaktande av den preventiva verkan, är en läkares rekommendation nödvändig för att hitta den perfekta tiden.

Vilka konsekvenser för ett pillerbyte med sig?

Oberoende av typen av piller måste kroppen alltid hantera de hormonella förändringar. Denna process kan pågå mellan några veckor till månader. Kroppens omvandlingen märks genom olika symtom:

 • oregelbunden eller frånvarande bortfallsblödningar
 • spotting
 • huvudvärk
 • buksmärtor
 • håravfall
 • förorenad hud
 • illamående
 • humörsvängningar

Dessutom beskriver kvinnor ofta en minskad libido efter ett byte av p-piller. Detta kan påverka förhållanden och bör uppmärksammas genom samtal och kommunikation. Biverkningar som hör samman med ett byta av p-piller kan pågå i upp till tre månader. Ett byte av p-piller på grund av hudproblem har oftast positiva effekter redan efter några veckor.

Vad ska iakttas när man slutar äta p-piller?

När man slutar äta p-piller garanteras inte längre graviditetsskyddet. Teoretiskt sett kan man bli gravid omedelbart efter avslutad p-pilleranvändning. Andra preventivmetoder är nödvändiga om en möjlig befruktning inte önskas.

Samtidigt minimeras eller försvinner obehagliga biverkningar som orsakas av p-piller snabbt efter att man slutar använda p-piller. Om en kvinna vill börja använda samma piller vid ett senare tillfälle är detta möjligt om hon inte märkbart ändrat sin livsstil. Om man plötsligt börjat röka eller fått övervikt, kan det vara att den gamla pillersorten inte längre är lämplig.

Utgångspunkten är att det är möjligt att sluta äta p-piller när som helst. Ett samråd med läkare är inte nödvändigt. Men det rekommenderas ändå att man väljer en tidpunkt som är i slutet av en cykel.

Vad händer när man slutar äta p-piller?

Om man inte längre äter hormonpreparatet anpassar sig kroppen igen. Denna justeringsperiod kan ta flera månader. Av detta skäl bör man undvika att sluta äta p-piller om det inte är för ett särskilt skäl.

Om man äter vissa mediciner kan den preventiva effekten av p-piller vara kraftigt reducerad. Icke desto mindre rekommenderas det inte att man slutar äta p-piller. I detta fall bör ytterligare icke-hormonella metoder användas för att skydda mot oönskade graviditeter.


Källor: