COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Sluta röka / Champix

Champix

Beställ Champix online med recept från våra läkare

 • Champix kan hjälpa dig att sluta röka
 • Reducerar nikotinsug och abstinensbesvär
 • Beställ med expressleverans genom att fylla i ett kort hälsoformulär

Champix är ett receptbelagt läkemedel för att sluta röka som inte kan köpas receptfritt. På HealthExpress kan du beställa Champix online eftersom våra läkare kan skriva ut ett recept efter en onlinekonsultation. Du fyller bara i ett kort hälsoformulär som kommer att granskas direkt av en av våra läkare. Vid godkännande får du möjlighet att beställa Champix via ditt personliga patientkonto.

4.8 32 kundbetyg
Påbörja en gratis konsultation
Beställ idag GRATIS leverans nästa dag
Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Vad är Champix?

Champix är en av de nyaste och mest effektiva medicinerna som hjälper dig att sluta röka och således förhindra de långsiktiga effekterna av rökning. Det är ett läkemedel för vuxna som tas oralt och som kan vara ett stöd vid rökavvänjning. Den aktiva ingrediensen vareniklin fäster an till kroppens nikotinreceptorer och verkar på tre sätt: Det minskar ditt rökbegär, det minskar de abstinenssymptom som kan vara förknippade med att sluta röka och det minimerar dessutom den belöningskänsla som kroppen känner när du röker cigaretter. Champix kan även hjälpa dig att sluta snusa.

När du använder Champix kommer du därför inte att njuta på samma sätt av att röka, vilket betyder att även om du ger efter för ditt sug så kommer du inte njuta av cigaretten. Dessa tre kombinerade effekter gör att det kommer vara lättare att sluta röka och är varför Champix har hjälpt över en fjärdedel av de i testgrupper (mer än någon annan metod) att sluta röka. I kliniska studier har Champix visat sig vara effektivare än någon annan behandling och patienter uppvisade dubbelt så stor chans att lyckas med att sluta röka jämfört med de som inte använde några behandlingar alls. Även om standardkuren varar i 12 veckor kommer du troligtvis att sluta röka inom de två första veckorna.

Champix godkändes för den europeiska marknaden i oktober 2006. Det är således även tillgängligt i Sverige och säljs här i form av tabletter tillverkade av läkemedelsföretaget PFizer. Läkemedlet finns i två olika doser (0,5 mg och 1 mg). Det är rekommenderat att du börjar med den lägre dosen (0,5 mg per dag) och sedan gradvis ökar till en dos om 2 mg (2 st tabletter á 1 mg). Den tilltänkta behandlingstiden är först och främst 12 veckor.

Vilken aktiv ingrediens innehåller Champix?

Den aktiva substansen i läkemedlet kallas vareniklin, vilket är en partiell agonist som binder an till kroppens nikotinacetylkolinreceptorer.

Kan jag använda Champix för att sluta snusa?

Ja. Man har genomfört en rad kliniska studier som tydligt indikerar att Champix även kan hjälpa vid snusavvänjning. Den aktiva substansen vareniklin hjälper dig att stävja nikotinsuget och där behöver intaget inte spela roll. Vid en undersökning så såg man att andelen snusare som använde Champix för att sluta snusa och lyckades uppgick till 58,7 procent efter nio veckor. Motsvarande siffra bland personer som gavs ett placebo var 39 procent.

Hur fungerar Champix (vareniklin)?

Champix verkar genom att den aktiva substansen vareniklin binder an till nikotinreceptorerna. Där verkar den på följande två sätt:

 1. Genom att binda an till receptorerna och minimera biverkningarna av nikotinabstinens
 2. Effekten av nikotin hämmas och belöningseffekten av rökningen inträffar inte

Champix har visat sig kunna hjälpa en fjärdedel av alla patienter som under minst ett år behandlats med läkemedlet att sluta röka. I studier på läkemedlet har man sett att Champix var betydligt mer effektivt än nikotinfria läkemedel och placebo när det gäller att hjälpa patienter som vill sluta röka att göra just detta. Det visade sig att 44% av de patienter som fått Champix hade slutat röka efter 9 veckor. Jämförelsevis kan nämnas att motsvarande siffra för det nikotinfria läkemedlet var 30% och för placebo blott 18%. Dessutom visade sig den framgångsrika rökavvänjningen med Champix vara hållbar. 40 veckor efter avslutad behandling var 23% av deltagarna i Champixgruppen fortfarande rökfria, medan endast 16% av deltagarna som fått det alternativa preparatet och 9% i placebogruppen fortfarande var rökfria.

Kemisk struktur för vareniklin

Hur tar jag Champix?

Champix är förpackat med de rekommenderade doseringarna tryckta på förpackningen så att det är lätt att följa dosen. Den initiala dosen är 0,5 mg per dag som sedan höjs till 1 mg per dag. Du bör sluta röka inom de första två veckorna, då dosen höjs ytterligare till 2 mg per dag. Man fortsätter sedan med den dosen resten av tiden behandlingen varar. Champix bör tas ungefär vid samma tid varje dag med vatten och kan tas antingen på tom mage eller i samband med måltid. Behandlingen varar oftast i 12 veckor, men du kan behöva förlänga behandlingen om du känner att det är nödvändigt och att du inte är helt fri från nikotinbehovet.

Finns det någon risk för biverkningar?

Likt de flesta andra receptbelagda läkemedel kan även Champix ge biverkningar. Alla reagerar olika på den aktiva substansen vareniklin och oönskade biverkningar kan därför förekomma i olika former. Det är inte ovanligt att milda biverkningar uppstår när du börjar ta Champix. Om du upplever ångest, nedstämdhet, alternativt förändringar i ditt sätt att tänka och bete dig (såsom aggression) ska du avbryta behandlingen och kontakta en läkare.

Mycket vanliga och vanliga biverkningar

 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Illamående
 • Ökad aptit
 • Smakförändringar
 • Muntorrhet
 • Dåsighet
 • Trötthet
 • Svindel
 • Sjukdomskänsla
 • Magbesvär

Mindre vanliga biverkningar

 • Bröstinfektion
 • Bihåleinflammation
 • Feber
 • Hosta
 • Anorexi
 • Viktuppgång
 • Ångest
 • Humörsvängningar
 • Ökad muskelspänning
 • Hudutslag
 • Rodnad

Kan interaktioner uppstå med andra läkemedel?

När du försöker sluta röka, oavsett om du använder Champix eller inte, äger vissa förändringar i kroppen rum som kan ha en inverkan på effekten av andra läkemedel. I vissa fall kan därför en dosjustering krävas. Dessa läkemedel inkluderar:

 • Insulin (används vid diabetes)
 • Teofyllin (används mot andningsproblem vid astma)
 • Warfarin (antikoagulantia)
 • Klozapin och olanzapin (psykotropa)
 • Paracetamol (smärtstillande)

En grundregel är att du alltid bör informera din läkare om vilka läkemedel du nyligen använt, för närvarande använder eller planerar att ta. Patienter som har en svår njursjukdom och använder cimetidin för magproblem bör inte ta Champix. Cimetidin hämmar nämligen utsöndringen av läkemedlet via njurarna, vilket ökar läkemedelskoncentrationen i kroppen med närmare en tredjedel.

Det rekommenderas inte att du kombinerar Champix med andra läkemedel för rökavvänjning då det finns få studier på detta. Det finns dock tecken på att samtidig användning av vareniklin och nikotin kan ge upphov till hudfläckar och andra obehagliga biverkningar (såsom huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och matsmältningsbesvär).

Champix

Hur vet jag om jag bör ta Champix?

Det finns inga studier som ger någon information när det gäller säkerheten och effekten av Champix hos barn och ungdomar. Därför bör läkemedlet endast användas av vuxna personer över 18 år. Du bör inte använda Champix om du är allergisk eller överkänslig mot den aktiva substansen vareniklin eller något annat av de ämnen som läkemedlet innehåller. PAtienter som har svåra psykiska störningar (såsom depression eller schizofreni) eller epilepsi bör inte ta läkemedlet. Under graviditeten bör du inte ta Champix. Behandlingen av läkemedlet ska helst avslutas redan innan en eventuell graviditet påbörjas. Det är inte känt om Champix kan utsöndras i bröstmjölk och därför bör du konsultera en läkare innan du tar läkemedlet om du ammar.

Kan jag ta Champix trots att jag har diabetes?

En diabetessjukdom utgör inget hinder mot en behandling med läkemedlet. Det är dock värt att notera att en kombination av insulin och Champix kan påverka behandlingen. Därför kan en justering av dosen vara nödvändigt. Om du är diabetiker bör du därför tala om detta för din läkare innan du använder Champix.

Orsakar Champix psykiska besvär?

I motsats till tidigare farhågor har det visat sig att Champix med vareniklin inte ökar risken för depression. En nyligen genomförd studie visade att hälften av deltagarna i studien led av depression, ångest eller andra psykiska sjukdomar innan de behandlades med Champix och att dessa inte orsakats av läkemedlet.

Köp Champix online på HealthExpress

Kan jag beställa Champix på nätet på HealthExpress?

Du kan beställa Champix, ett läkemedel för rökavvänjning, via HealthExpress efter att du har fyllt i det medicinska frågeformuläret. När en av våra läkare har granskat din information kommer du att få en bekräftelse via e-post om din behandling har godkänts. Du kan då logga in i patientzonen på vår webbplats och beställa Champix.

Hur skickas min beställning när jag köper Champix online via er?

Ditt läkemedel skickas till dig via ett av våra brittiska apotek. Beroende på vilket betalningssätt och leveranssätt du väljer kan din beställning vara dig tillhanda redan nästa arbetsdag, om du väljer expressleverans med UPS. Leveranstiden för Posten ligger på 3-5 arbetsdagar.

Kan jag köpa Champix utan recept?

Nej, Champix är receptbelagt och du kan därför inte köpa det såvida du inte har ett giltigt recept. Du bör generellt sett undvika apotek på nätet som säljer Champix utan recept, eftersom de preparat dessa aktörer tillhandahåller ofta inte är originalläkemedel utan falska preparat. Dessa falska läkemedel kan vara skadliga för din hälsa.

Varför ska jag använda mig av er tjänst för att beställa läkemedel online?

När du använder dig av vår tjänst kan du vara säker på att orderprocessen är konfidentiell och säker. Den konsultationsprocess du måste genomgå för att kunna beställa Champix eller andra receptbelagda läkemedel via oss är förutsättningslös. Du får ett giltigt recept utskrivet av en legitimerad läkare och du får dessutom gratis hjälp och rådgivning av vår professionella patientsupport.

Vad kostar Champix när jag beställer det på nätet hos HealthExpress?

Vårt pris är något högre än det pris som traditionella apotek erbjuder Champix för. Anledningen till detta är att vi är en onlineklinik med registrerade läkare, där du får ett giltigt recept förskrivet och medskickad i din beställning. Vi erbjuder dessutom kostnadsfri expressleverans och har inga dolda avgifter. Medicinsk konsultation, recept och läkemedelsbehandlingen ingår i priset. Vi erbjuder dessutom rådgivning och hjälp via vår patientsupport. Alla dessa delar av vår tjänst medför stora kostnader för oss, vilket gör att vårt pris är något högre.

Å andra sidan sparar du både tid och pengar genom att använda vår tjänst. Du behöver inte ta ledigt från ditt jobb för att genomgå en traditionell konsultation med en läkare och sedan köpa läkemedlet på ett externt apotek. Vår tjänst är heltäckande och innefattar allt från medicinsk konsultation och utfärdande av recept till apoteksservice, leverans och patientsupport.

Källor:
Recensera HealthExpress på Review
Service recensioner
Rating
Utmärkt
5 4.8
7,586 patienter har recenserat vår service
Produktrecensioner
Champix startpaket
Utmärkt
4.8
32 patienter har betygsatt oss Champix

Svensk patientsupport

Vi är online nu: mån-fre 09:00-18:30

Allt ingår i priset - inga dolda avgifter tillkommer

Konsultation, recept och expressleverans ingår

Leverans nästa arbetsdag

Gäller ordrar som läggs innan kl. 17 på vardagar

Alla 32 recensioner för Champix.
Utmärkt 7 aug

Produkt:Det har fungerat bra. Med Champix kan man sluta röka. Sen är det är bara...

Se alla recensioner