COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Cialis / Cialis – effekt och verkan

Cialis – effekt och verkan

Cialis är ett väldigt populärt läkemedel mot erektil dysfunktion som används av många män världen över. En stor del av de patienter som använder detta potensmedel, samt män som överväger att börja använda detta, har dock många frågor om läkemedlet. Vi har därför samlat några av dessa för att på bästa sätt försöka besvara dem. Här berättar vi hur behandlingen i själva verket fungerar samt vilka de vanligaste orsakerna till att den ibland inte fungerar är. Vi går även igenom olika användningsområden för läkemedlet. Här kan du även läsa om hur Cialis bryts ner i kroppen och hur vissa läkemedel kan påverka dess effekt.

Hur verkar Cialis i kroppen?

Cialis är varumärket för potenspillret med den verksamma ingrediensen tadalafil, som tillverkas av läkemedelsföretaget Lilly. Tadalafil är likt sildenafil (Viagra) och vardenafil (Levitra) en så kallad PDE5-hämmare. Läkemedlet har till uppgift att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5 och förhindra detta från att bryta ner cGMP. När du tar Cialis slappnar därför den glatta muskulaturen kring penis av och blodkärlen vidgas.

Cialis skiljer sig åt från sildenafil och vardenafil på flera sätt, inte minst när det gäller verkningstiden. Tadalafil har nämligen en betydligt mer varaktig verkan än andra potensmedel, samt en annorlunda biverkningsprofil.

När används Cialis?

PDE5-hämmare används främst för att behandla erektil dysfunktion (impotens). Erektil dysfunktion är ett tillstånd som definieras av en oförmåga att få erektion, svårigheter att behålla en erektion eller att penis inte blir tillräckligt hård för penetrering i minst 70 procent av fallen under mer än sex månader.

Orsakerna till erektil dysfunktion kan vara antingen psykiska eller fysiska. Psykiska stressfaktorer såsom stress, konflikter och rädslor, till exempel en rädsla för att misslyckas, kan orsaka problem med potensen. Tidigare antog man att erektil dysfunktion främst var ett psykologiskt betingat sjukdomstillstånd, men numera anses ofta fysiska orsaker ligga till grund för problemen.

Från 40 års ålder och uppåt drabbas cirka en av fem män minst en gång under sin livstid av erektil dysfunktion. Antalet drabbade ökar med åldern. PDE5-hämmare kan användas för att behandla tillståndet. Eftersom dessa preparat är receptbelagda behöver du förskrivas ett potensmedel av din läkare. Kostnaden för läkemedlet står patienten för.

Kan Cialis även användas vid benign prostatahyperplasi?

Benign prostatahyperplasi (BPH), eller godartad prostataförstoring, är en sjukdom som drabbar främst män över 50 års ålder och innebär att prostatan ökar i storlek. Tillståndet kallas godartat eftersom benign prostatahyperplasi inte är en elakartad tumör. Symptomen på förstorad prostata märks främst i samband med urinering, då urinröret passerar genom prostatan och kan pressas samman till följd av prostatans ökade volym.

Personer som har drabbats av BPH urinerar mer frekvent, även mindre mängder, samt behöver ofta gå upp på natten för att kissa och kan ha en känsla av att urin kvarstår i urinblåsan även efter tömning. Ytterligare ett symptom på sjukdomstillståndet är en försvagad eller avbruten urinstråle. Urin som stannar kvar i urinblåsan ökar risken för urinvägsinfektioner, vilket är en komplikation av benign prostatahyperplasi. PDE5-hämmare kan förskrivas för behandling av BPH.

Hur verkar Cialis vid godartad prostataförstoring?

Cialis utvecklades för att behandla erektil dysfunktion, men forskarna fann snart att läkemedlet även kan lindra symptomen vid benign prostatahyperplasi. Preparatet motverkar impotens genom att öka nivåerna av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i kroppen. Denna kemikalie ökar blodflödet till benis samt gör muskelcellerna i blåsan och prostatan avslappnade. Detta tros vara anledningen till att det kan lindra de urineringsbesvär som ofta uppstår vid godartad prostataförstoring. Studier har visat att män som tar 5 mg Cialis per dag upplever förbättringar av såväl benign prostatahyperplasi som erektil dysfunktion.

Eftersom läkemedlet vidgar blodkärlen för att släppa in mer blod till penis kan ditt blodtryck sjunka. Detta är anledningen till att läkemedlet inte bör användas av patienter som redan tar blodtryckssänkande medel såsom nitrater eller alfablockerare. Risken för lågt blodtryck ökar även vid intag av alkohol. I sällsynta fall har patienter förlorat hörseln eller synen efter att ha tagit Cialis eller andra läkemedel i samma kategori. Om detta inträffar bör du genast söka vård.

Hur fungerar Cialis och hur länge verkar läkemedlet?

Tadalafil hämmar typ 5 av enzymet fosfodiesteras (PDE5). Detta ämne finns främst i de manliga testiklarna. Fosfodiesteras typ 5 bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), vilket är en signalsubstans som får den glatta muskulaturen och blodkärlen i penis att slappna av. Cialis förhindrar att cGMP bryts ner i förtid, vilket är ett vanligt problem hos män som lider av erektil dysfunktion. Detta gör att blodkärlen i penis svällkroppar kan fyllas med blod, vilket i sin tur resulterar i att penis blir styv.

Den maximala koncentrationen av Cialis i blodet uppnås efter cirka 2 timmar. Cialis verkar längre än andra PDE5-hämmare och har en relativt lång halveringstid på 17,5 timmar. Det innebär att effekten av läkemedlet kvarstår längre än vad fallet är med dess konkurrenter sildenafil, vardenafil och avanafil (Spedra).

Den långa varaktigheten gör att mindre planering krävs inför en sexuell aktivitet. Detta inbjuder till mer spontanitet och kan därför ha en positiv effekt på sexlusten. Upptaget av Cialis i kroppen störs inte heller lika mycket av alkoholkonsumtion eller intag av mat i samband med en måltid. Det bör dock noteras att detta endast gäller vid måttlig alkoholkonsumtion.

Hur påverkas Cialis av livsmedel?

Nedbrytningen av tadalafil sker i levern. Det enzym som bryter ner ämnet är CYP3A4, vilket är involverat i flera olika nedbrytningsprocesser. Naturliga ämnen som kan hämma CYP3A4 inkluderar ginseng och grapefruktjuice. Grapefruktjuice bör därför inte drickas i samband med medicinering med Cialis, då detta livsmedel kan skapa en interaktion och ha en negativ inverkan på läkemedlets verkan.

Vilka biverkningar kan uppstå när man tar Cialis?

De biverkningar som ofta kan uppstå vid användning av Cialis med tadalafil är: huvudvärk, ansiktsrodnad, nästäppa, ryggvärk och halsbränna. Jämfört med sildenafil orsakar tadalafil mer sällan dimsyn. Detta är ett sätt på vilket Cialis biverkningsprofil skiljer sig åt från de övriga potensmedlens biverkningsprofiler.

Varför funkar inte Cialis i vissa fall?

Cialis är inte ett magiskt piller som omedelbart resulterar i en erektion när du tar det. Läkemedlet förbättrar bara den fysiska förmågan att få penis styv, där placeboeffekten kan spela en viss psykologisk roll vid impotens. En mindre oro för huruvida en erektion kan fås och bibehållas kan leda till att din prestationsångest och andra former av psykologiskt tryck minskar, vilket kan göra det enklare för dig att få en erektion.

I vissa fall ger inte läkemedlet önskad effekt förrän vid sjätte eller åttonde doseringen. Om du vid flera tillfällen har tagit maximal dos av läkemedlet utan effekt bör dock en annan behandling övervägas. Alla potensmedel fungerar inte för alla och du kan behöva testa olika potensmedel innan du hittar din favorit.

Vanliga orsaker till att potensmedel inte fungerar

Ett vanlig misstag som många män gör är att de äter en måltid innan de tar sitt potensmedel. Drygt 20 procent av männen i en studie gjorde misstaget att ta potensmedel för snart efter att ha ätit. Detta är ett stort problem eftersom bara halva läkemedlet absorberas om du har mat i magen. Det innebär att endast 50 mg av läkemedlet tas upp i kroppen om du tar en dos på 100 mg kort efter en måltid. Detta gäller dock andra potensmedel såsom Viagra och Levitra. Till skillnad från dessa kan Cialis tas efter en måltid utan att upptagningsförmågan är nedsatt.

Ett annat misstag du bör undvika att göra är att ta den allra lägsta doseringen. Om du inte redan har nått den maximala dosen bör du inte anta att läkemedlet inte fungerar. 31 procent av deltagarna i en studie gjorde detta misstag. Det kan vara frestande att börja med den lägsta dosen, men faktum är att den kan vara för låg för att avhjälpa problemet.

Hur tar man Cialis?

Cialis bör tas i tillräckligt god tid före den planerade sexuella aktiviteten. För att läkemedlet ska hinnas tas upp i kroppen rekommenderas att du tar läkemedlet cirka en till två timmar före samlag. I början bör du använda en lägre dos och den rekommenderade startdosen är 10 mg tadalafil. Om inte önskat resultat uppnås kan dosen gradvis ökas till maximalt 20 mg. Det är värt att notera att du endast bör ta Cialis en gång per dygn.

cialis

Om du utöver erektil dysfunktion även har godartad prostataförstoring är 5 mg tadalafil att rekommendera. Du tar då en dos Cialis en gång per dag. Detta är även en lämplig dos för permanent behandling. OBS! PDE5-hämmare bör inte användas om du har hjärtproblem eller nyligen har haft en hjärtattack. Cialis bör även användas med försiktighet om du har nedsatt leverfunktion, och 5 mg tadalafil är då att rekommendera som startdos.

Källor: