COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Sluta röka / Effekterna av rökning

Effekterna av rökning

Tobaksrökning har angivits av Världshälsoorganisationen (WHO) som den enskilt största dödsorsaken i världen som faktiskt kan förebyggas. Om du är en rökare, är det sannolikt att du är medveten om de allvarliga effekterna rökning har på din hälsa. Men du kanske inte vet exakt hur rökning påverkar din hälsa och den verkliga effekten de giftiga substanserna i varje cigarett kan ha på din kropp. Nedan har du en kortfattad översikt av de effekter rökning har på din hälsa.

Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Behandling till din dörr genom 3 enkla steg
Komplettera ditt medicinska formulär
Välj din behandling
Gratis leverans nästa dag
Tillgänglig behandling Sluta röka
Champix startpaket
4.8/5 - 32 Recensioner

Champix

 • Champix kan hjälpa dig att sluta röka
 • Reducerar nikotinsug och abstinensbesvär
 • Beställ med expressleverans genom att fylla i ett kort hälsoformulär

Hur verkar nikotin i hjärnan?

Redan 10 sekunder efter att ämnena i cigaretten har inhalerats når nikotinet hjärnan. Det betyder att det går snabbare för nikotinet att nå hjärnan än vad fallet skulle vara vid en injektion. När det når hjärnan binder nikotinet an till vissa receptorer, vilket leder till en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin. Dopamin är en viktig signalsubstans som ser till att vi mår bra. Det är därför det kallas för ett lyckohormon. Det inspirerar, motiverar och ger ett ökat intresse och nöje. Men dopamin gör också att det blir enklare att fokusera på trevliga saker och att mindre trevliga saker blir mindre viktiga.

Rökningen skapar således en inlärningseffekt som leder till missbruk. Normalt sett kontrolleras inte frisättningen av dopamin. Det är en naturlig belöningsmekanism. Frisättningen av dopamin är så trevlig att människan upprepade gånger försöker att nå detta tillstånd. Men det har visat sig att dosen måste öka för att den önskade effekten ska uppnås på nytt.

Rök i lungorna

Cigarettröken innehåller mer än 4 800 olika ämnen. Många av dessa uppstår först då tobaken antänds. Experter på området tror att åtminstone 250 av dessa ämnen är giftiga och många är dessutom cancerframkallande. En försvårande omständighet är att vissa av dessa ämnen också kan interagera med varandra. Det innebär också att toxiciteten ökar. Ett annat problem är att det inte finns någon undre gräns då dessa ämnen är ofarliga, utan de är giftiga i alla doser.

Effekt på huden

Nikotin förändrar huden på ett negativt sätt. Detta kan i synnerhet ses i ansiktet hos rökare. Anledningen till detta är att nikotin har en negativ inverkan på de enzymer som finns i huden. Kollagener bryts ned vilket gör att huden förlorar sin elasticitet. Samtidigt minskar den naturliga förmågan att återskapa huden. En form av hudskada skapas, elastos, vilket har ett direkt samband med användningen av cigaretter.

En person som röker 20 cigaretter om dagen får en hud som ser 10 år äldre ut, medan 30 cigaretter per dag leder till en hud som ser 14 år äldre ut. Genom sammandragningen av kärlen blir den allmänna syresättningen lidande. Rester av tobaksrök kan lagras i huden, och huden vid tinningarna och på pannan kan få en gulaktig nyans vid rökning.

Det är dessutom så att lagringen av fukt i huden minskar och försvaret av huden försämras. Det leder till ett ökat bildande av fria radikaler som främjar vårtbildning och utveckling av hudcancer. Huden får också en ohälsosam färg och tenderar att bli alltmer rynkig. Eftersom blodflödet till huden hämmas, påskyndas det allmänna åldrandet.

Effekt på hjärt- och kärlsystemet

Nikotin får hudkärlen att dra sig samman. Hjärtat slår snabbare och syreförbrukningen ökar. Syretillförseln minskas samtidigt genom konsumtionen av cigaretter. Nikotin är en farlig utlösare för sjukdomar i det kardiovaskulära systemet. Exempel på sådana inkluderar:

 • Blodproppar
 • Trombos
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt

Effekterna av rökning har en varierande effekt på det kardiovaskulära systemet. Bland annat kan blodet bli mer trögflytande och det goda kolesterolet minska. Samtidigt kan det onda kolesterolet öka, vilket leder till högt kolesterol. Rökningen skadar också musklerna i hjärtväggen.

Nedbrytningen av nikotin

Effekten av nikotin varar inte länge. Via blodomloppet tar det sig in i levern. Där sönderdelas det med hjälp av enzymer. Ett protein vid namn cytokrom 450 är inblandat vid avlägsnandet av toxiner. Detta protein finns i olika former i kroppen. Nedbrytningen sker också delvis i njurar och lungor. Det är inte så att nikotinet lagras i kroppen. Däremot är processen då nikotinet bryts ner i kroppen olika för olika individer.

Strukturformeln för nikotin Strukturformel von Nikotin

Detta har också delvis att göra med vanan. För en icke-rökare, det vill säga passiv rökare, tar det upp till tre timmar innan nikotinet har brutits ner. För en rökare rör det sig snarare om 60 minuter. När nikotinet bryts ner uppstår produkten kotinin. Det är ett ämne som det tar upp till 30 timmar att helt avlägsna från kroppen. Under denna tid kan ämnet också upptäckas i prov av saliv, urin eller blod. Nikotin bryts ned med olika hastighet hos olika individer. Hastigheten påverkas av flera olika faktorer såsom allmän hälsa, men också på aktiviteten hos encymet cytokrom P450.

Fakta om rökning

 • En cigarett innehåller mer än 4 000 olika kemiska komponenter varav minst 400 giftiga substanser
 • Rökning reducerar din förväntade livslängd med mellan sju och åtta år
 • Hälften av alla rökare dör i förtid från rökningsrelaterade sjukdomar
 • Passiv rökning utgör en allvarlig hälsorisk för andra, speciellt barn och leder till oönskade effekter
 • Idag finns läkemedelsbehandlingar för rökavvänjning såsom Champix

Vad innehåller en cigarett?

En cigarett tusentals substanser, men först och främst innehåller cigaretter följande skadliga komponenter:

 • Tjära – cancerogen (en substans som orsakar cancer)
 • Nikotin – väldigt beroendeframkallande, höjer kolesterolvärdet i kroppen
 • Koloxid – minskar syrenivån i blodet

Sjukdomar och hälsotillstånd som orsakas eller förvärras av rökning

Hjärtsjukdomar

Varje år drabbas 360 000 personer av hjärtinfarkt, av dessa avlider ungefär 10 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. En fjärdedel av dem avlider på grund av rökning. Fyra av fem hjärtinfarkter hos personer under 50 år beror på rökning. Vid högre åldrar spelar andra faktorer in, dock ofta i kombination med rökning.

Lungcancer

Drygt 3 500 svenskar får diagnosen lungcancer varje år. Nio av tio som utvecklar lungcancer är aktiva rökare eller har tidigare rökt.

KOL - Kronisk obstruktiv lungsjukdom

KOL är en förkortning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL rankades som den sex mest ledande dödsorsaken i världen 1990 och beräknas bli den fjärde mest ledande orsaken 2030, på grund av den ökade rökning bland världens befolkning.

Cirkulationsproblem

Blodkärlens yta skadas av kemikalierna i tobak och nivån av fetter i blodomloppet påverkas också. Detta kan orsaka kranskärlssjukdomar (förhårdnad av artärer) vilket är den huvudsakliga orsaken till hjärtattack, åderbråck, stroke och artärbråck.

Reumatism

En studie har visat att ett av fem fall av reumatism orsakas av rökning.

Andra former av cancer

Cancer i munnen, näsan, halsen, bukspottskörteln, struphuvudet, urinblåsan, matstrupen, livmoderhalsen, njuren och blodet är all vanliga sjukdomar för rökare.

Fertilitet och andra sjukdomar

Rökning leder till minskad fertilitet hos både män och kvinnor. Det kan också leda till att sjukdomar och problem förvärras, såsom astma, inflammation i synnerven, MS, hyperthyreos, tuberkulos, kronisk rinit, infektion i bröstkorgen, förkylning, influensa och Crohns sjukdom. Som rökare löper du också en ökad risk av att utveckla demens, tandköttssjukdomar, benskörhet, gråstarr, optisk neuropati (skada i synnerven), lungfibros, psoriasis och Raynauds fenomen.


Källor: