Högt blodtryck

Behandla högt blodtryck

Dr Stamatios PoupalosAllmänläkare

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, klassas som en av Sveriges folksjukdomar. Man räknar med att ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning lider av högt blodtryck och det är orsaken till många av de strokes och hjärtinfarkter som inträffar årligen i Sverige.

Högt blodtryck innebär att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen. Efter ett tag kan detta innebära att hjärtat försvagas vilket kan leda till skador i hjärtat, hjärnan och kärlen. Lider man endast av lättare blodtryckshöjning kan det räcka med att man ändrar sin livsstil till en hälsosammare variant. Det finns inte någon exakt gräns på när man behöver behandling i form av läkemedel utan andra riskfaktorer spelar in såsom ålder och diabetes.

Hos HealthExpress kan du beställa behandling mot högt blodtryck online efter det att du genomgått en online konsultation. En av våra läkare ser över dina svar för att säkerställa att du är lämplig för behandling. Därefter kan du göra din beställning med möjligheten att få din medicin levererad redan nästa dag.

Tillgänglig behandling
Högt_blodtryck_ramipril
4.6/5 - 22 Recensioner

Ramipril

  • Kliniskt bevisat att sänka blodtrycket
  • Hjälper till att vidga blodkärlen
  • Rekommenderad dos är en tablett per dag
  • Leverans inom 24 timmar

Vad orsakar högt blodtryck?

Högt blodtryck kan delas in i två typer: primär- och sekundär hypertoni. Primär hypertoni innebär att det inte finns någon identifierbar anledning medan sekundär hypertoni orsakas av ett enskilt hälsotillstånd eller som en biverkan av vissa läkemedel.

Primär hypertoni är den vanligaste formen av hypertoni och även då det inte finns någon identifierbar orsak så finns det många olika faktorer som spelar in. Högt blodtryck kan vara ärftligt och blodtrycket ökar med åldern, vilket är bägge är något som vi inte kan påverka. Dock finns det andra faktorer som vi kan styra över själva. Till dessa hör stress, en kost som innehåller mycket fett och/eller salt, för lite motion, övervikt och/eller hög alkoholkonsumtion.

Njursjukdom eller hormonrubbningar är de vanligaste orsakerna till sekundär hypertoni, man kan även få högre blodtryck som gravid. Det finns även vissa läkemedel vars biverkan är högt blodtryck såsom p-piller och ibuprofen. Anledningen till att man kan få högre blodtryck som gravid och vid hormonrubbningar är för att det bildas för stora mängder av hormoner.

Symptom vid högt blodtryck

Högt blodtryck ger oftast inga symptom. Ibland kan det visa sig genom trötthet och lätt huvudvärk. De flesta känner dock ingenting alls och det enda sätt att få reda på om man är drabbad är genom att mäta det.

I sällsynta fall kan högt blodtryck orsaka symptom som svår huvudvärk, illamående, svår trötthet, andnöd, dimmig syn och näsblod. Skulle du uppleva något av dessa symptom måste du genast söka läkarvård då det kan vara ett livshotande tillstånd.

Ta blodtrycket

Som sagt är det inte alltid högt blodtryck ger några symptom eller akuta problem. Detta innebär att du i många fall inte vet om att du lider av högt blodtryck. Ett sätt att få reda på om du är drabbad är om din läkare mäter ditt blodtryck under en viss tidsperiod för att se om du har ett ihållande problem. Detta görs vanligen under ett till två dygn och man får ofta låna med sig en blodtrycksmätare hem.

Om du har ett normalt blodtryck rekommenderas det att du mäter det vart femte år, skulle du ligga på gränsen till högt, dvs. 140/90 mm Hg rekommenderas det att du mäter det en gång om året.

Skulle det visa sig att du lider av högt blodtryck så görs oftast en undersökning där man även tar blodprov, EKG och urinprov för att se om det skadat något organ eller om det kan finnas någon bakomliggande sjukdom till att ditt blodtryck är högt. Man tar test för diabetes och höga kolesterolvärden då dessa sjukdomar utgör risk till att drabbas av hjärtsjukdomar och stroke.

Hur kan högt blodtryck påverka din övriga hälsa?

Högt blodtryck innebär att ditt hjärta måste arbeta hårdare för att pumpa ut blod i din kropp vilket kan försvaga ditt hjärta på lång sikt.

Det är väldigt viktigt att du strävar efter att sänka ditt blodtryck för om man inte behandlar det kan det skada dina blodkärl i form av kärlstyvhet och åderförfettning.

Om högt blodtryck lämnas obehandlat kan det orsaka en rad olika problem med hälsan. Till dessa hör:

Stroke – åderförfettning i hjärnan gör att blodkärlen blir smalare vilket gör att blodproppar kan bildas som i sin tur kan leda till en stroke.

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt – då blodkärlen till hjärtat blir stelare bildas det lättare blodproppar som kan orsaka hjärtinfarkt. Hjärtmuskeln får arbeta hårdare och innebär att den blir uttröttad vilket kan orsaka hjärtsvikt.

Förutom blodproppar och hjärtproblem kan högt blodtryck även skada blodkärlen i njurarna, ögon och ben.

Gravida kvinnor måste kontrollera sitt blodtryck regelbundet även om det inte var högt innan för att minska risken att drabbas då det kan innebära fara för både mamman och barnet.

Hur kan jag behandla högt blodtryck?

Om ditt blodtryck är lite högre än normalt har din läkare troligtvis rekommenderat dig att ändra din livsstil i första hand.

Skulle du lida av övervikt bör du försöka gå ner i vikt då det innebär att både blodtryck och halterna av blodfett och blodsocker sänks. Genom att motionera regelbundet kan man hjälpa till både sänka och förhindra att drabbas.

Kosten är väldigt viktig om man vill sänka sitt blodtryck. Man bör äta en kost innehållandes mycket frukt och grönsaker och med lite fett. Man ska också tänka på att inte salta för mycket. Lakrits är också något man ska undvika då det visat sig kunna höja blodtrycket.

Skulle ditt blodtryck vara högre än 140/90 mm Hg och din läkare tror att du kan vara i riskzonen för att drabbas av någon hjärtsjukdom inom de kommande 10 åren, kommer du antagligen få receptbelagd medicin utskrivet till dig. Läkemedel tillsammans med ändrad livsstil kommer hjälpa till att sänka ditt blodtryck.

Hur kan jag beställa behandling mot högt blodtryck online?

Hos HealthExpress kan du, efter att du genomgått en konsultation online, beställa behandling mot högt blodtryck då du blivit godkänd av en av våra läkare. Efter det att du gjort din beställning kan du få din vara levererad så snabbt som inom 24 timmar.

Vad ska jag göra om jag lider av högt blodtryck?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, klassas som en folksjukdom och man tror att ungefär 1.8 miljoner människor i Sverige är drabbade. Högt blodtryck kan ställa till med allvarliga problem för din hälsa om det lämnas obehandlat. Livsstilsförändringar brukar vara det man rekommenderar till en början. Ibland räcker det dock inte så behandling med läkemedel kan då behövas.

Påbörja din kostnadsfria konsultation