COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Högt kolesterol / Skillnaden mellan HDL-kolesterol och LDL-kolesterol

Skillnaden mellan HDL-kolesterol och LDL-kolesterol

Vilka kolesterol är bra och vilka är dåliga? Den här frågan uppkommer ofta vid läkarbesök och svaret får man genom att förstå vad så kallade HDL- och LDL-kolesterol är. För att kunna behandla ett för högt kolesterol är det viktigt att man diskuterar de här kolesteroltyperna.

HDL och LDL transporterar kolesterol

Människokroppen behöver kolesterol för att fungera. Kolesterol behövs bland annat för att kunna producera D-vitamin, hormoner och gallsyra. Kroppen bildar själv cirka 90% av den mängd kolesterol som krävs och resten fås från näringen man äter. Människokroppen behöver 0,5-1,0g kolesterol varje dag. Av denna mängd kolesterol ska högst 0,25 till 0,30g komma från externa näringskällor. På grund av att kolesterol produceras i kroppen kan man i stor mån påverka kolesterolhalten genom att ändra sin diet. Mängden blodfetter påverkas även av ärftliga anlag, men diet och motion spelar en stor roll.

För höga halter av dåligt kolesterol är en hälsorisk, eftersom fetthalten i blodet då ökar och det här kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Man kan värdera kroppens kolesterolnivå med blodprov. Här kan blodfettvarianterna variera beroende på tillfälle, så blodproven tas oftast flera gånger. För att mäta alla blodfetter bör blodprovet tas fastande, så att man inte äter på morgonen. Oftast märker man inte om man har höga kolesterolvärden på andra sätt än genom blodprov, eftersom tillståndet inte ger symtom. I sällsynta fall kan man få senknutor eller vit-gula avlagringar kring ögonen.

Dessutom är det viktigt för personer med olika sjukdomar att kontrollera sina blodfettvärden. Personer med sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar hör till denna grupp. Även övervikt och rökning är omständigheter som kräver att man kontrollerar sina blodfettvärden ofta.

En överblick av olika kolesterol

Kolesterolet lagras i levern och transporteras därifrån till cellerna i kroppen. Eftersom kolesterol löses väldigt dåligt i vätska transporteras det med lipoproteiner i blodet. De viktigaste lipoproteinerna är HDL och LDL. Lipoproteinerna HDL och LDL får sina namn av deras kemiska egenskaper. Om lipoproteinet har en hög kemisk densitet talar man om HDL och om det har en låg kemisk densitet är det frågan om LDL.

Vad är den största skillnaden mellan lipoproteinerna HDL och LDL?

HDL och LDL skiljer sig främst från varandra på grund av deras funktionalitet. LDL-kolesterol är det dåliga kolesterolet som har en negativ effekt på kroppens organ. Denna typs kolesterol har en åderfettande effekt och kan därför orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. HDL-kolesterolet, å sin sida, är ett "bra" kolesterol. HDL skyddar blodcirkulationen och det kan avlägsna överlopps kolesterol från blodåderväggarna. Denna typs kolesterol kan även returnera kolesterol till levern.

LDL- och HDL-kolesterol i artärerna

Viktigt att veta gällande kolesterolvärden

Ju högre halter av LDL-kolesterol man har i blodet, desto högre är kolesterolhalten som fäster sig på blodkärlsväggarna. Detta kan leda till åderförkalkning. Eftersom HDL-kolesterol motverkar fettlagringen i blodkärlen innebär däremot en högre halt av HDL-kolesterol en minskad risk för åderförkalkning. Tumregeln för att kontrollera kolesterolvärden är alltså: en så hög andel HDL-kolesterol som möjligt i kombination med en så låg andel LDL-kolesterol som möjligt.

Totalkolesterol
Under 200 Önskvärt
200-239 Marginell ökning
>240 Förhöjt
LDL-kolesterol
under 100 Önskvärt
100-129 Nästan perfekt
130-159 Marginell ökning
160-189 Förhöjt
>189 Kraftigt förhöjt
HDL-kolesterol
Under 40 För lågt
40-60 Normalt
>240 Förhöjt
>60 Högt (positivt)

Andra faktorer som påverkar kolesterolet

Förutom LDL-kolesterol och HDL-kolesterol finns det andra faktorer som påverkar kolesterolhalten. En av dessa är triglycerider, som liksom LDL och HDL, är en blodfett. Triglycerider kan påverka fettbildningen i blodkärlen och på så sätt orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur verkar HDL-kolesterol i kroppen?

HDL-kolesterol verkar i kroppen som "transporterare". Detta innebär att HDL-kolesterol har två olika funktioner. Dels ska det aktivera avsatt kolesterol och dels ska det transportera tillbaka för höga kolesterolhalter till levern. För höga kolesterolhalter bryts sedan ner i levern.

Det råder dock inte fullständig enighet i vetenskapliga kretsar vad gäller den optimala HDL-kolesterolhalten i blodet. Vissa studier är kritiska till en positiv syn på HDL och det har poängterats att HDL-kolesterol endast skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt poängterar de som förespråkar rikliga HDL-kolesterolhalter att en minskad mängd HDL kopplats ihop med en högre risk för vissa hjärtsjukdomar.

Lipoproteiner i kolesterolcirkulationen

Hur verkar LDL-kolesterol i kroppen?

LDL-kolesterolet kallas ofta för dåliga kolesterol. Detta kolesterol är en av huvudtransportörerna av kolesterol i blodet. LDL transporterar alltså kolesterol från levern till kroppens olika organ. LDL behövs således för att försäkra att kroppen fungerar som den ska.

Däremot kan en ohälsosam diet föra med sig för höga LDL-kolesterolhalter. På så sätt blir koncentrationen av LDL-kolesterolet för högt i cellerna. Cellerna kan inte binda till sig extra LDL-kolesterol och detta dumpas i blodet. Små fettklumpar bildas då i blodkärlen, vilket kan leda till förträngda blodkärl. I värsta fall kan blodförsörjningen påverkas.

På lång sikt leder förträngda blodkärl till åderförkalkning. Blodtillförseln till hjärtat påverkas och försämras. Man kan drabbas av en kranskärlssjukdom (CHD). Då kan man känna smärta i området kring hjärtat eller drabbas av en hjärtattack. Det är viktigt att notera att en förhöjd mängd LDL-kolesterol förknippas med förhöjda kolesterolnivåer.

LDLs verkan

En effektiv behandling av högt kolesterol

Genom att utvärdera andelen av varje typs kolesterol kan man mycket effektivare behandla för höga kolesterolhalter. På basis av vad man finner kan läkare och specialister utforma en diet för individuella behov. Därtill finns det läkemedel som kan behandla högt kolesterol med syftet att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läkemedlen används i första hand av patienter som redan drabbats av en hjärt- eller kärlsjukdom, såsom stroke eller en hjärtattack. Därtill kan unga patienter med ärftliga blodfettsrubbningar använda läkemedel om man löper risk för att få en hjärtattack på grund av denna omständighet. Dessutom använder personer med förhöjd blodfettsrisk läkemedel. Till denna grupp hör till exempel patienter med sjukdomar såsom diabetes och högt blodtryck.

Läkemedel som används vid högt kolesterol är i första hand statiner, som minskar tillverkningen av kolesterol i levern. Det finns ändå även andra läkemedel, såsom resiner och fibrater. Om man inte kan äta statiner eller dessa inte har tillräcklig effekt kan man äta en kombination av statiner och andra kolesterolläkemedel eller helt byta till ett annat läkemedel.

Personer med måttligt förhöjda kolesterolhalter kan ändra sina levnadsvanor för att motverka sjukdomar som uppstår på grund av högt blodfett. På så sätt kan man undvika att använda medicinering för att behandla högt kolesterol.

Levnadsvanorna kan ändras på flera olika sätt. Den största faktorn är diet. Genom att anamma en så kallad medelhavskost kan höga kolesterolvärden motverkas. Detta innebär att man äter nyttiga fetter, grönsaker och ljust kött. Nyttiga fetter är omättade fetter till skillnad från onyttiga eller mättade fetter. Mättade fetter hittas i feta mejeriprodukter och fett kött och fisk (till exempel lax och sill). Vegetabiliska oljor och fetter, förutom kokosolja, innehåller även mättade fetter. Man ska helst använda fetter på andra sätt än till exempel stekning, men om man steker fett bör man använda margarin och rapsolja. Förutom detta är en bra tumregel att man äter fem frukter eller grönsaker om dagen, särskilt de med fibrer och näringsämnen. Kål och rotfrukt är exempel på sådana grönsaker.

Även genom motion kan man sänka kolesterolet. Motionen behöver inte nödvändigtvis vara intensiv, men den ska vara regelbunden. Till exempel dagliga, raska promenader på trettio minuter är till stor nytta. Även intensiva träningspass hjälper. Man kan även sluta röka om man röker, samt sluta dricka rikliga mängder alkohol. Små mängder, det vill säga några glas alkohol i veckan, har däremot inte förknippats med högt kolesterol. Genom de här livsstilsändringarna kan man effektivt motverka ohälsosamma kolesterolvärden.

Källor:

Senast uppdaterad: 10 juli 2017