COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Viagra / Viagra original – känn igen den äkta varan

Viagra original – känn igen den äkta varan

De kvantiteter av falsk Viagra, det vill säga förfalskade kopior av det världsberömda lilla blå potenspillret, som florerar på den svarta marknaden i Europa och andra delar av världen är större än vad många kan föreställa sig. Dessa fuskpiller är i bästa fall verkningslösa placebopiller, men är i många fall potentiellt sett livsfarliga tabletter som kan innehålla allt från amfetamin och råttgift till målarfärg och gips. Som du förstår vill man till varje pris undvika att stoppa i sig dessa tabletter, som enligt uppskattningar utgör omkring 77 procent av den Viagra som säljs online. Här får du veta hur du kan identifiera falsk Viagra och skydda dig mot de livsfarliga pillren.

Hur identifierar man falsk Viagra?

Sildenafilcitrat, som säljs som Viagra, Revatio och även under andra varumärkesnamn, blev tillgängligt på marknaden 1998. Viagra är ett receptbelagt läkemedel av en anledning och det kan vara väldigt farligt att ta falska versioner av det. Som tur är kan du genom några enkla steg verifiera att de tabletter du har i din hand är äkta Viagra.

Man uppskattar att upp till 77 procent av all Viagra som sålts på nätet är falsk. Frestelsen att köpa dessa produkter online är tack vare prisbesparingarna stor, men risken är stor att du blir lurad. För att försäkra dig att du har köpt äkta Viagra online bör du därför undersöka produkten innan du använder den. Så här kan du identifiera falsk Viagra:

  • Börja med att titta på färgkonsistensen. Tabletterna bör inte ha några färgvariationer och färgen bör vara densamma på bägge sidor av tabletten.
  • Titta sedan på f:et i Pfizer. På äkta Viagra tunnas inte f:et ut, medan f:et på falsk Viagra börjar tunnas ut nära botten av de övriga bokstäverna.
  • Nästa steg är att titta på tabletternas hörn. Äkta Viagra har en distinkt kant som är jämn och slät, medan falska varianter av produkten ofta har ett streck före kanten och en väldigt grov kant.
  • På baksidan av tabletten ska g:et i "VGR" vara väldigt kort, medan motsvarande bokstav på falska tabletter är längre. När du tittar på bilder på äkta och falska tabletter kan du även se en skillnad på tabletternas form - den falska tabletten har nämligen ett betydligt mer rundat g.
  • I varje förpackning ska det endast finnas 4 tabletter. Om tablettkartan innehåller fler (eller färre) tabletter än så är produkten förfalskad.
  • Kontrollera även att utgångsdatumet är tydligt och lättläsligt, samt att tabletternas bäst-före-datum inte har passerat.
Viagra original 100mg

Varför är Viagra ett receptbelagt läkemedel?

Viagra är en receptbelagt läkemedelsbehandling delvis för att skydda dig som patient mot felaktig användning av läkemedlet. Att ta Viagra på fel sätt, eller trots att det inte är lämpligt för dig att använda läkemedlet, kan orsaka allvarliga biverkningar. Därför bör endast patienter som förskrivs Viagra av sin läkare ta detta potensmedel. Den verksamma ingrediensen i läkemedlet kan dessutom interagera med andra läkemedel, vilket gör att din läkare behöver bedöma din lämplighet att använda Viagra innan du kan ta tabletterna.

Eftersom cirka 70 procent av alla fall av impotens är kopplade till andra hälsoproblem såsom hjärtsjukdomar och diabetes, skyddar detta förfarande din hälsa i det långa loppet. Den konsultationsprocess som är obligatorisk när du ska förskrivas Viagra kan hjälpa till att upptäcka allvarliga hälsoproblem som måste tas itu med. Genom att gå till botten med den bakomliggande orsaken kan impotensen i vissa fall avhjälpas utan framtida användning av läkemedelsbehandlingar.

Hur farligt är det att använda falsk Viagra?

Eftersom falsk Viagra är helt okontrollerad och inte reglerad av myndigheter, går det inte att veta hur den tillverkas eller vad produkten verkligen innehåller. En stor del av de kopierade Viagra-tabletter som beslagtas i Europa tros ha blivit tillverkade i Indien under former som är högst tveksamma ur ett medicinskt perspektiv. De platser där de kopierade läkemedlen tillverkas är ofta ohygieniska och tabletterna kan utsättas för giftiga kemikalier. Själva tabletterna kan dessutom innehålla giftiga ingredienser. Falsk Viagra som har testats i laboratoriemiljö har visat sig innehålla en skrämmande blandning ingredienser, från talkpulver till vägmarkeringsfärg och tvättmedel.

Bara det faktum att man inte känner till dosen av den aktiva ingrediensen i Viagra (sildenafil) i en tablett gör att det kopierade läkemedlet kan vara farligt. Plötsliga förändringar av doseringen kan nämligen vara farliga om man är van vid en lägre dos. Eftersom läkemedlet inte har framställts under ordnade former är det dessutom möjligt att det inte innehåller den aktiva ingrediensen överhuvudtaget.

Vilka biverkningar kan falsk Viagra orsaka?

Falsk Viagra ökar risken för allvarliga biverkningar markant. Dessa inkluderar bland annat synfel, svimanfall, farliga förändringar av blodtrycket (bland annat högt blodtryck) samt hjärtfel. När du tar ett illegalt potensmedel har du helt enkelt ingen aning om vad du utsätter din kropp för.

Hur kan man skydda sig mot falska läkemedel?

Varje år uppdagas tusentals fall av falska läkemedel i Europa och det är omöjligt att veta hur många falska läkemedelsprodukter som har passerat landets gränser. Marknaden för illegala läkemedel är stor och lukrativ. En anledning till den stora förekomsten av falska läkemedel är att många läkemedelsbolag har förlagt tillverkningen av sina produkter till andra länder. Detta har gjort det enklare för smugglare att frakta falska läkemedel till Sverige och andra länder. Potensmedel som till exempel Viagra tillhör de som kopieras allra flitigast.

Du kan skydda dig mot falsk Viagra och andra förfalskade läkemedel genom att vidta följande åtgärder:

  • Undvik att beställa produkter från webbplatser som tillhandahåller läkemedel med priser som är betydligt lägre än på ditt lokala apotek. Priser som verkar vara för bra för att vara sanna är ofta en indikation på att allt inte står rätt till.
  • Undvik webbsajter som säljer receptbelagda läkemedel utan att du behöver ett recept på läkemedlet i fråga. Undantaget från denna regel är onlinekliniker som HealthExpress, som har legitimerade läkare med behörighet att skriva ut giltiga recept på det aktuella läkemedlet.
  • Köp inte fettlöslig Viagra eller Viagra med mjuka tabletter. Äkta Viagra finns endast tillgängligt som en diamantformad tablett som du sväljer hel.
  • Svara inte på skräpmail om potensmedel. Riktiga läkemedelsbolag mailar inte sina patienter såvida du som patient inte specifikt har efterfrågat information, och de säljer heller inte sina läkemedel direkt till patienter.

Varifrån kommer falsk Viagra?

Många falska läkemedel, däribland kopior av Viagra, har kunnat spåras till Singapore, Kina och Indien. Ibland hävdar webbplatser som säljer falsk Viagra att de skickar produkterna från exempelvis Kanada, när de i själva fallet skickas från något av de tidigare nämnda länderna.

Vad ska jag göra om jag tror jag har mottagit falsk Viagra?

Läkare kan ofta känna igen vissa tecken som indikerar att du som patient kan ha använt ett falskt läkemedel. Om du till exempel berättar för din läkare att din behandling inte längre fungerar, eller att du upplever ovanliga biverkningar, kommer din läkare sannolikt att fråga dig var du har fått läkemedlet ifrån. Du bör rapportera misstänkta fall av falsk Viagra till din läkare för att hjälpa denne att ta reda på huruvida andra patienter använder falska potensmedel.

Om du har mottagit ett läkemedel som påstås vara Viagra från ett nätapotek och produkten inte fungerar, inte ser korrekt ut eller ger dig symptom som du inte tidigare har haft, bör du genast sluta ta läkemedlet och meddela din läkare. Din läkare kan vilja göra en anmälan till Läkemedelsverket. Du bör inte riskera att använda ett läkemedel som kan vara falskt.

Florerar falsk Viagra på den europeiska marknaden?

Falsk Viagra förekommer på den europeiska marknaden såväl som i andra delar av världen. Hösten 2016 gjorde polsk polis ett tillslag mot en fabrik som tillverkade läkemedel mot bland annat impotens. I fabriken, som låg i staden Bydgoszcz, fanns ett lager med bland annat drygt 100 000 tabletter med falsk Viagra. Tillslaget värderades till motsvarande cirka 40 miljoner kronor, vilket gör det till ett av de största tillslagen av sitt slag. Enligt polsk polis tillverkades de falska läkemedlen ursprungligen i Kina, men fraktades till fabriken från europeiska länder såsom Storbritannien, Grekland och Rumänien.

Enligt representanter från de läkemedelsbolag vars produkter kopierats och förvarats i fabriken var det den största fabriken för falska potensmedel i världen. En studie från 2012 visar att 77 procent av de sålda Viagra-tabletterna på 22 olika webbplatser var falska. Även om många av dessa falska piller inte nödvändigtvis är mindre effektiva än äkta Viagra, är de otvivelaktigt farligare eftersom de ofta tillverkas i ohälsosamma miljöer och under okontrollerade former. Därför kan de vara kontaminerade med utländska material eller andra läkemedel, samtidigt som mängden av den verksamma ingrediensen kan variera kraftigt från en tablett till en annan.

Källor: