COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Impotens och fetma

Impotens och fetma

I sina unga år tänker män inte mycket på impotens och tror att detta endast är en sjukdom som påverkar äldre generationer. Även om detta är sant till en viss del är impotens inte uteslutande en fråga om ålder.

Fetma är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och Sverige. Ett flertal studier och medicinska tester visar att det finns en klar länk mellan fetma och impotens. Impotens är därför inte längre bara en fråga för äldre generationer. Statistiken visar att fetma mestadels drabbar män i åldern 30 år och uppåt. Således ökar detta risken för att män i en ung ålder drabbas av impotens. Det är viktigt att män i alla åldrar är medvetna om de biverkningar som fetma kan ha och förstår hur deras potens kan störas av övervikt.

Ett högt BMI ökar impotensrisken

En fullt funktionsduglig potens kräver att flera olika faktorer fungerar i kroppen. Huvudsakligen måste samverkan mellan flera olika procedurer möjliggöras genom en optimal organfunktion. Könsorganens funktionsduglighet sköts av otaliga produktionsprocesser, reaktioner, stimuli och omvandlingar.

Hos överviktiga män förfaller organsystemet med tiden, vilket gör att kroppen inte fungerar optimalt. Detta leder till många komplikationer och biverkningar som kan visa sig bland annat som en möjlig negativ effekt på potensen, vilket många studier visar.

Sambandet mellan fetma och impotens studerades under en period av 14 år i vetenskapliga tester vid Harvard University i Boston. Resultatet visade att risken för att utveckla impotens hos mycket överviktiga personer med en bodymass index på 30 och med stigande ålder ökade med cirka 90 procent jämfört med normalviktiga män.

Ett samband mellan fetma och impotens kan också framställas med högt blodtryck. En av de mest förekommande följderna av fetma är hypertoni (högt blodtryck). Detta är bland en av de främsta orsakerna till impotens.

En amerikansk studie, "Tampere Aging Male Urologic Study", visade att mer än 32 procent av männen som deltog i studien hade högt blodtryck, som orsakade impotens. Dessutom visade det sig att ungefär en av två män mellan 40 år och 70 år med hypertoni hade smärta vid erektioner. I omkring 45 procent av alla fall handlar det oftast om allvarliga potensstörningar.

Ytterligare korrelationer finns med nästan alla sjukdomar som orsakas av övervikt och som har en särskilt skadlig effekt på blodkärlen, nervsystemet eller hormonproduktionen.

Hur kan fetma orsaka impotens?

Överviktiga människor i allmänhet lider av högt blodtryck. Detta orsakar långvariga arteriella skador och blodflödet störs. Genom ett minskat blodflöde påverkas könsorganen av dålig blodcirkulation och funktionalitet, så som blodinsamling i svällkroppen.

Den som tar ett permanent blodtryckssänkande läkemedel och som lider av impotens bör överväga att möjligen byta läkemedel. Vissa läkemedel mot högt blodtryck, såsom tiazider och betablockerare, kan påverka potensen.

Fetma förknippas vanligtvis med en felaktig och hälsosam kost. Framför allt högt kolesterol och kroppsfetter i allmänhet är viktiga faktorer som kan anses vara en orsak till impotens. Alltför höga kolesterolvärden säkerställer en förträngning av blodkärl på lång sikt, i likhet med högt blodtryck, också kan orsaka blodcirkulationsproblem i fortplantningsorganen.

För mycket fettlagring, vilket oftast är fallet för män som har ett BMI som är minst 30, innebär att kroppens omkrets ökar så att fysiska rörelser blir allt svårare. Följden kan vara hjärt- och kärlproblem, reducerad organaktivitet, sämre försörjning av viktiga material till organ och en minskad metabolism.

Uppkomsten av kärlskador

En ytterligare konsekvens av sjukdomen, som ofta diagnostiseras hos överviktiga patienter, är diabetes mellitus. Här kommer det också till vaskulära förändringar och -skador som kan orsaka impotens som en följd.

Förutom cirkulationsrubbningar och kärlskador försvagas många muskelgrupper av en brist på motion. I synnerhet de nedre bäckenmusklerna spelar en viktig roll för potensen eller vid impotens. Bland annat ser den till att ejakulationsreflexen stärks och en lång uthållighet garanteras.

Fetma åtföljs ofta av mentala förändringar. Depression på grund av ökad sjukdomskänsla, försämrad livskvalitet och ensamhet på grund av minskad eller frånvarande sociala kontakter är inte en ovanlighet.

Hos potenta män möjliggör en sexuell stimulans, antingen visuellt eller som en tanke, till att den mekanism som säkerställer full potens vid samlag uppstår i hjärnan. Om det finns psykologiska problem kan en sexuell stimulans inte producera de nödvändiga nervsignaler som krävs som en stimulans för aktivering av den fysiska sexuella mekanismen.

Ju mer övervikt man har, desto mer påverkan har den oftast på kroppens produktion av vissa ämnen och organfunktioner. I många fall blir detta märkbart hos överviktiga män i variationer eller reduceringar av huvudkönshormonet testosteron. Om här inte föreligger ett balanserat innehåll i testosteronhormonen är potensstörningar inte ovanliga.

Kan en viktminskning förbättra ens potens?

Forskare inom medicinsk vetenskap har undersökt i en studie vid universitetssjukhuset i Neapel i Italien om en viktminskning och förbättrad livsstil kan understöda en effektiv potens och behandla impotens.

Denna studie visade att hos patienter som lider av impotens förbättrades potensen avsevärt eller helt och hållet genom att vikten minskades och andra dylika faktorer.

Förutom viktminskning krävs en hållbar diet. Denna bör vara rik på vitaminer, näringsämnen och mineraler för att förhindra eventuella brister och optimera organfunktioner.

Den som reducerar sitt fettintag och byter omättade fetter till mättade fetter och också rör på sig mera kan minska sina kolesterolvärden och bibehålla potensens funktion. På detta sätt är blodkärlen mindre stressade och risken för att utveckla en vaskulär förändring som leder till impotens minskar märkbart. Det är alltså viktigt att man går till botten med det grundläggande problemet snarare än att man börjar använda potensmedel som Viagra och Cialis.

Rörelse stärker också det kardiovaskulära systemet och stärker kärlväggen

Om diabetes redan diagnostiserats som en följd av svår fetma kan man med varje tappat kilogram förbättra blodsockernivåerna och i ideala fall, när man uppnår sin normala vikt, helt reglera dem. En eventuell kärlskada kan stoppas på detta sätt. På så sätt kan man motverka impotens eller försämrad potensfunktion.

Källor: