COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Guide för att förebygga impotens (erektil dysfunktion)

Guide för att förebygga impotens (erektil dysfunktion)

Impotens kan vara ett stort problem för de som drabbas. Patienter känner ofta att deras livskvalitet sänks på grund av impotensen. Dessutom uppstår impotens ofta i samband med andra sjukdomar som påverkar hälsan. Till exempel orsakar sjukdomar, som ofta öka risken för potensproblem, slaganfall och hjärtinfarkt. Risken för att man blir impotent ökar för män som är 50 år och äldre. Man diagnostiserar ofta impotens om patienten inte kunnat uppnå erektion de senaste sex månaderna eller erektionen uteblir i två av tre fall.

Kan man förhindra impotens?

Impotens är ofta ett resultat av en annan sjukdom. Det antas därför ofta att man inte kan göra något åt att förebygga impotens och att man bara måste finna sig i att potensen försvinner. Detta stämmer ändå inte. Vetenskapliga rön visar att män aktivt kan förebygga impotens och förhindra eller skjuta upp att de drabbas av detta tillstånd. Ju tidigare man börjar jobba för att förebygga impotensen, desto större är sannolikheten att man drabbas av impotens först vid ett senare skede.

Förebyggandet av impotens

En balanserad livsstil kan förebygga impotens

Erektioner uppstår tack vare att penisen fylls av blod och att blodet hålls kvar i penisen. Således är det viktigt att man anammar en hälsosam livsstil som skyddar blodkärlen. På så sätt förebygger man effektivt att man drabbas av impotens. Det man bör tänka på är att man äter en sund, kalorisnål och fettsnål kost, samt att man motionerar i tillräcklig mån.

Rökning som en orsak till impotens

Rökare drabbas ofta av impotens och risken ökar ju fler cigaretter man röker per dag. Däremot bör det noteras att redan ett par cigaretter ökar risken för impotens. Detta beror på att cigaretter innehåller skadliga ämnen som gör att blodkärlen förkalkas och förträngs, vilket gör att blodtrycket ökar och detta, i sin tur, påverkar potensen. Därför är det viktigt att man inte börjar röka och om man röker, bör man sluta så snart som möjligt.

Alkohol påverkar potensen

Alkohol i stora mängder påverkar potensen, eftersom frekvent konsumtion av en stor mängd alkohol skadar nervsystemet. Potensskadorna blir således bestående. För att minska risken att du drabbas av impotens bör du avstå från att dricka stora mängder alkohol.

För lite sömn kan vara en underliggande orsak till impotens

För lite sömn har en direkt påverkan på potensen. Om man till exempel har en stressig period i livet, kan denna påverka sömnen och således även potensen. Kom därför ihåg att slappna av på olika sätt om du känner dig stressad, till exempel genom att motionera eller meditera. Notera även att mängden sömn inte alltid är avgörande. Sömnkvaliteten spelar också en roll. Sömnkvaliteten kan förbättras på olika sätt, såsom en hälsosam kost, motion och genom att säkerställa att sovrummet är tillräckligt mörklagt.

Forskning påvisar hur viktig en balanserad livsstil är

Studier påvisar att en hälsosam livsstil är viktig för att motverka impotens. En studie av University of East Anglia från år 2016 undersökte 50000 friska män, som blev impotenta under studietiden, under flera år. En grupp män åt vissa livsmedel, såsom te, äpplen, körsbär, blåbär och citrusfrukter, varje vecka. Dessa män hade en 10 % mindre risk att drabbas av impotens. En annan grupp män motionerade regelbundet och för dessa män minskade risken att drabbas av impotens med hela 21 %. Dessa studieresultat påvisar tydligt att en hälsosam livsstil kan motverka impotens. Män som vill minska risken för att bli impotenta bör motionera och äta en hälsosam kost, såsom att dra ner på konsumtionen av fett och socker.

Forskarna kom även fram till en annan intressant iakttagelse. Arginin, en aminosyra, påvisades göra stor skillnad för den manliga potensen. Arginin påverkar nämligen signalsubstansen kväveoxid, som har en vidgande effekt på blodådrorna och som möjliggör en erektion. Arginin ingår i livsmedel såsom pinje-, val- och jordnötter, samt pumpafrön. Om man inte får i sig tillräckligt med arginin från livsmedel, kan man även äta tillskott.

Motion kan motverka impotens

Motion kan vara ett effektivt sätt att sänka risken för att man drabbas av impotens. Man bör röra på sig minst 30 minuter om dagen. Därtill ska man även göra pulshöjande aktiviteter minst två gånger om veckan. Till exempel kan man jogga, promenera fort, intervallträna eller använda en stepper. Olika övningar man kan göra är knipövningar som tränar bäckenet och knälyft.

Sjukdomar som påverkar potensen

Ett flertal sjukdomar kan tyvärr orsaka impotens. Behandlingen av dessa kan, som tur, ofta kombineras med behandling av impotens. De flesta av dessa sjukdomar påverkar blodådrorna på olika sätt och därigenom potensen. Det finns ändå sjukdomar som påverkar nervsystemet, såsom Parkinsons sjukdom.

Diabetes mellitus

Diabetes typ 2 kopplas ofta ihop med impotens, eftersom diabetes kan orsaka skador på nerver och blodkärlsväggar. Man förebygger diabetes genom att leva ett hälsosamt liv med sund kost och tillräcklig motion. Om man redan diagnostiserats med diabetes är det viktigt att man gör livsstilsförändringar för att leva ett hälsosammare liv, samt håller blodsockernivån stadig. På så sätt motverkar man även impotens.

Högt blodtryck

Högt blodtryck kan orsaka impotens antingen som följdsjukdom eller som individuell sjukdom. Impotens kan behandlas genom att man äter en sund kost och motionerar. Däremot kan vissa blodtrycksläkemedel påverka potensen. Därför är det viktigt att man konsulterar sin läkare för att hitta rätt läkemedel.

Övervikt

Övervikt och fetma är orsaker till impotens. Här kan övervikten direkt orsaka impotens på grund av förändringar i testosteronnivåer som sker i kroppen om den bär på för mycket fett. Impotens kan även orsakas av olika följdsjukdomar som uppstår på grund av fetman. För att behandla övervikt och fetma är en hälsosam livsstil A och O. Därtill kan man i vissa fall äta läkemedel. Om följdsjukdomar redan uppstått, behandlar man dem skilt. I grund och botten är det viktigt att behandla dessa riskfaktorer för att motverka impotens.

Kardiovaskulära sjukdomar

Kardiovaskulära sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, påverkar blodtillförseln till penisen och på så sätt potensen. Dessa sjukdomar uppstår ofta på grund av ohälsosamma livsstilsval och de har ofta följdsjukdomar som påverkar potensen. De kan till exempel orsaka ett högt blodtryck. För att behandla kardiovaskulära sjukdomar, och därigenom impotens, ska man sluta röka och sluta dricka stora mängder alkohol, samt se till att man motionerar och äter en hälsosam kost.

Kontinuerliga medicinska kontroller motverkar impotens

Ju äldre man blir, desto viktigare är det att man genomgår regelbundna medicinska kontroller. Här bör man mäta olika värden, såsom blodtrycket och blodsockernivåer. Dessa värden är viktiga indikationer på om man lider av sjukdomar som orsakar impotens. På så sätt kan man påbörja en behandling före sjukdomen eskalerar.

Kommunikation med partnern som en förebyggande åtgärd

I många fall kan impotens uppstå för att man upplever konflikter, stress eller press i sitt parförhållande. Därför är det viktigt att man diskuterar potensproblem med sin partner och för en öppen dialog. Detta kan ha en positiv effekt på potensen; pressen försvinner och man märker att det är lättare att uppnå en erektion. Dessutom kan man uppfylla båda parternas sexuella behov även om erektionen uteblir. Detta, å sin sida, kan förebygga bakomliggande, psykologiska faktorer som orsakar impotens.

Specialisthjälp krävs alltid för en diagnos

Man ska inte själv försöka bota sin impotens. Om man haft problem att uppnå en erektion under en längre tid krävs det alltid att man uppsöker specialisthjälp. En läkare kan ge en diagnos och därefter kan rätt behandling bestämmas. Ofta kan olika behandlingsmetoder användas samtidigt, såsom att man gör förändringar i livsstilen, samt äter läkemedel som motverkar impotens. Notera att potensmedel alltid är receptbelagda. Du ska således alltid uppsöka läkarhjälp för att få ett recept utskrivet och aldrig köpa potensmedel från sidor som gör reklam för receptfria medel. Sist och slutligen finns det flera olika behandlingar som effektivt kan hjälpa män med potensproblem.

Källor: