COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Orsaker till impotens

Orsaker till impotens (erektil dysfunktion)

Det finns många orsaker till impotens. Dessa kan vara både fysiska och psykologiska och oftast orsakas impotens av en kombination av olika faktorer. En av de absolut vanligaste bidragande orsakerna är att man är rädd för att misslyckas, speciellt om man har haft problem med potensen förut, och på så sätt fastnar man i en ond cirkel. Här nedan går vi igenom orsakerna, samt vad man kan göra för att behandla sin impotens.

Fysiologiska orsaker till impotens

Impotens förekommer ofta med åldern. Därtill finns det andra, eller bidragande, orsaker såsom övervikt. Även svåra skador på bäckenet eller ryggraden kan ibland orsaka impotens. Man kan även påverka sin potens med sin livsstil, till exempel om man äter en osund kost, röker, dricker mycket alkohol och inte motionerar.

Ålder som orsak till impotens

Åldern är en av de viktigaste orsakerna till att man drabbas av impotens. Orsaken till detta är helt enkelt att man ofta drabbas av flera sjukdomar ju äldre man blir och på så sätt minskar ens fysiska kondition. Man har ofta kärlsjukdomar och metabola sjukdomar, vilka påverkar potensen. Ofta tar äldre personer mer läkemedel, vilket också kan ha en påverkan. Hälften av män som är sextio år och äldre lider av impotens, medan denna siffra är tre procent av de som är yngre än trettio år.

Fysiska orsaker till impotens

Kardiovaskulära sjukdomar som orsak till impotens

Impotens orsakas ofta av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa påverkar blodtillförseln till penisen, vilket i sin tur orsakar impotens. Således har hjärt- och kärlsjukdomar en stor påverkan på potensen.

Impotens och hjärt- och kärlsjukdomar förekommer därtill ofta samtidigt, eftersom båda sjukdomarna uppstår på grund av samma orsaker, såsom osunda livsstilsval (rökning, alkohol, motionsbrist och ohälsosam kost). Då man först märker att potensen inte fungerar optimalt, ska man, förutom att genomgå en potensundersökning, även undersöka om man lider av hjärt- och kärlsjukdomar. Det här är viktigt, eftersom man på så sätt kan förhindra allvarliga följdsjukdomar, såsom stroke. Därtill kan man behandla sjukdomar såsom kärlförkalkning och högt blodtryck.

Diabetes som orsak till impotens

Diabetes mellitus påverkar potensen och kan således vara en, eller en bidragande orsak, till impotens. Speciellt har impotens och diabetes noterats hos patienter med diabetes typ 2 i jämförelse med patienter med diabetes typ 1. Det är viktigt att patienter som lider av diabetes typ 2 reglerar sina blodsockernivåer för att minska risken för impotens.

Diabetes för med sig höga blodsockernivåer och blodsockret kan orsaka skador på blodkärlsväggar, samt nerver. Eftersom en erektion orsakas av att blod förs till penisen så att den styvnar, kan dessa skador påverka potensen. Man blir även mindre mottaglig för stimulering. Det är dock inte helt klarlagt exakt hur påverkan sker, men antagligen orsakas detta av reaktiva syretyper som inhiberar enzymer. Penisen kan till slut inte ta upp tillräckligt med blod, eftersom blodkärlen inte utvidgas. Diabetes orsakar också lägre testosteronnivåer, vilket i sin tur påverkar potensen.

Högt blodtryck som orsak till impotens

Högt blodtryck kan orsaka impotens och tyvärr kan impotensen förvärras av medicineringen som används för att behandla sjukdomen, särskilt i fråga om diuretika och betablockerare. Däremot finns det sätt att motverka impotens om man lider av högt blodtryck. Först och främst ska man göra vissa livsstilsförändringar. En fettsnål diet med få kalorier, motion och sänkt vikt rekommenderas för att minska det höga blodtrycket. Man kan även använda ett passligt läkemedel. Till exempel har alfablockerare visat sig bättre för impotens. Om man ändå gör hälsosammare livsstilsval kan man sist och slutligen till och med vara i så gott skicka att läkemedel inte behövs.

En ohälsosam livsstil som orsak till impotens

En ohälsosam livsstil kan ha stor påverkan på impotensen. Impotens och rökning är inte en ovanlig kombination. Rökning täpper nämligen igen blodkärlen och penisen får således inte tillräckligt med blod om mannen är upphetsad. Därtill kan en riklig alkoholkonsumtion påverka potensen. Alkohol påverkar många funktioner i kroppen, såsom hjärnan och levern, men även nerver och på så sätt potensen. Därtill påverkar övervikt, brist på motion och en osund kost potensen, ofta genom andra sjukdomar, såsom högt blodtryck.

Rökning och impotens

Fetma (övervikt) som orsak till impotens

Impotens och fetma går hand i hand, eftersom fetma har dubbel påverkan på impotens. För det första är fetma i sig en riskfaktor. Ett enzym, aromatas, omvandlar testosteron (manligt könshormon) till östrogen (kvinnligt könshormon) i fettvävnaden. Östrogen kan, om det förekommer i för höga nivåer, orsaka impotens. För det andra orsakar fetma olika följdsjukdomar, såsom diabetes och högt blodtryck. Dessa, i sin tur, orsakar impotens.

Andra sjukdomar som orsak till impotens

Vissa sjukdomar orsakar impotens eller förvärrar impotensen. Dessa är neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och multipel systemotrofi (MSA). Även andra sjukdomar, som inte har en direkt koppling, kan orsaka impotens, såsom sömnapné och lever- och njursjukdomar.

Läkemedel som orsak till impotens

Vissa läkemedel kan orsaka impotens både genom att de påverkar lusten (libido), samt den fysiska förmågan att få en erektion. Om du måste ta ett dylikt läkemedel är det viktigt att du läser bipacksedeln, samt diskuterar med din läkare för att hitta alternativ som inte påverkar din potens på samma sätt.

Läkemedelsgrupp Aktivt ämne Användning
Amilorid Hydroklortiazid Dränering (diuretika)
ACE-hämmare Ramipril, kaptopril, enalapril, fosinopril, lisinopril Blodtryckssänkande medel
Betablockerare Atenolol, bisoprolol, karvedilol, nebivolol, pindolol, propranolol, metoprolol Blodtryckssänkande medel
Kalciumantagonister Amlodipin, verapamil, diltiazem Blodtryckssänkande medel
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) Amitriptylin, amitriptylin oxid, klomipramin, desipramin, doxepin, imipramin, nortriptylin Depression
Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) Venlafaxin, duloxetin Depression
CSE-hämmare Simvastatin, fluvastatin, cerivastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin Kolesterolsänkande läkemedel

Psykologiska orsaker till impotens

Psykisk hälsa kopplas ofta samman med potensen. Speciellt depression orsakar ofta impotens. Eftersom manlighet ofta sammanställs med potens, påverkar ofta även psykisk stress potensen. Män känner att de måste uppnå en erektion för att bevara sin manlighet och på grund av denna press påverkas potensen.

Psykologiska orsaker till impotens

Konflikter och problem i partnerskapet som orsak till impotens

Problem i partnerskap kan vara en orsak till impotens. Oftast handlar det om problem i hur paret kommunicerar, svartsjuka, sjukdom och psykologiska problem. Om paret nyligen blivit tillsammans handlar det däremot ofta om fysiska problem. Alternativt kan det även handla om psykiska problem, såsom depression, stress eller press. Andra orsaker i parförhållanden är sexuell trauma och ändringar i sexuella preferenser. Därtill kan porrindustrin påverka i viss mån, eftersom porrfilmer ofta ger helt fel bild av sexuellt umgänge. I ett parförhållande är det viktigt att man öppet kommunicerar med varandra och litar på sin partner. Ofta är potensproblem en kombination av flera faktorer, såsom stigande ålder och problem i parförhållandet, och då bör man söka sakkunnig hjälp.

Hur stress påverkar den sexuella lusten

Stress och press är psykologiska faktorer, som kan påverka din potens. Stressen kan uppstå på grund av olika orsaker, såsom finansiell stress, stress på jobbet, problem med familj eller vänner, osäkra framtidsutsikter och stress i parförhållandet. Dessutom kan man hamna i en ond cirkel. Man är stressad och kan inte uppnå en erektion. Därmed börjar man associera sex med något ångestfyllt och detta, i sin tur, kan innebära att man inte alls kan uppnå en erektion. Det bästa sättet att förbättra potensen ifall den orsakas av stress är att försöka identifiera varför man känner sig stressad och sedan minska på stressen. Till exempel idrott, terapi och olika mindfulnessövningar kan vara till hjälp.

Orsaker till impotens

Depression som orsak till impotens

Det finns ett klart samband mellan depression och impotens. Studier har visat att impotens förekommer hos patienter med depression oberoende av andra faktorer, såsom sjukdom eller läkemedel. Det är däremot inte helt klarlagt varför depression påverkar potensen, men man tror att depression orsakar förändringar i det kemiska budbärarsystemet i hjärnan, särskilt serotoning och noradrenalin verkar påverkas här. Därför är det viktigt att man behandlar depressionen som en sjukdom.

Vad kan man göra för att behandla impotens?

Impotens kan oftast behandlas. I fråga om fysiska orsaker, såsom fetma och diabetes, ska man upprätthålla en hälsosam livsstil. Om man röker ska man sluta röka, likaså sluta dricka rikligt med alkohol om alkoholen är problemet. Tyvärr kan vissa fysiska sjukdomar ha bestående påverkan på potensen, såsom vissa neurologiska sjukdomar. Om impotensen däremot beror på psykologiska orsaker ska man försöka behandla dem. Potensen kan dessutom oftast förbättras med potensmedel, såsom Viagra.

Källor: