COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Viagra / Viagra dosering – hur doserar man Viagra?

Viagra dosering – hur doserar man Viagra?

För de flesta män med erektil dysfunktion (ED) är den rekommenderade doseringen av sildenafilcitrat (Viagra) 50 mg. Denna dos kan därefter antingen höjas till 100 mg eller sänkas till 25 mg beroende på vilken effekt läkemedlet ger och hur väl du som patient tolererar det. Detta innebär att dosen är flexibel. Den högre dosen (100 mg sildenafil) är dock den dos som ger de flesta män med erektil dysfunktion en optimalt styv erektion. Det är dessutom så att de flesta patienter i studier med flexibla doser har föredragit att ta 100 mg av läkemedlet. Därför kan den högre dosen vara mer fördelaktig än 50  eller lägre.

Vilken dos av Viagra ska jag ta?

Den rekommenderade doseringen av Viagra är flexibel och beror bland annat på dina eventuella befintliga sjukdomstillstånd, vilken effekt läkemedlet har på din potens samt hur pass allvarliga biverkningar du eventuellt upplever. Den rekommenderade startdosen är 50 mg för friska män och kan justeras till 100 mg eller 25 mg beroende på din hälsa och läkemedlets effektivitet. För många män kan dock 100 mg vara den mest lämpliga startdosen eftersom denna dos oftast inte behövs ta upp av kroppen i samma grad som de lägre doserna. Det kan också vara så att 50 mg Viagra inte är tillräckligt, vilket för vissa patienter kan sänka motivationen och leda till att behandlingen avbryts i förtid.

I två publicerade studier på sildenafil, vilket är den aktiva ingrediensen i Viagra, analyserade forskarna skillnaderna mellan en fast dos och en flexibel dos av läkemedlet. Av de män som fick en fast dos var cirka var tredje man mer nöjd med en startdos på 100 mg. Tolerabiliteten för läkemedlet var liknande, och förbättringarna av den erektila funktionen graderades till antingen samma nivå som vid lägre doser eller högre. Likheterna när det gäller läkemedlets effekt är inte särskilt förvånande med tanke på att nästan 90 procent av männen i studien med flexibel dos efter 2 veckor valde dosen 100 mg. Dessa data tyder på att en initial dos på 100 mg Viagra kan förskrivas män med erektil dysfunktion, förutom när det gäller de patientgrupper där denna högre dos är olämplig.

Ska jag ta 25 mg, 50 mg eller 100 mg Viagra?

Vilken dos som är lämpligast i ditt enskilda fall avgör i första hand din läkare. Nedanstående riktlinjer kan dock ge en indikation på vilken dos som kan vara lämplig för just dig.

  • 25 mg är den lägsta tillgängliga doseringen. Du kan förskrivas dessa tabletter om du tar andra läkemedel. Preparat som används för att behandla HIV samt alfablockerare kan till exempel orsaka högt blodtryck. När du använder dessa läkemedel samtidigt som Viagra är risken för biverkningar såsom lågt blodtryck och yrsel större, och denna lägre dos kan då vara lämplig för dig.
  • 50 mg är den vanligaste doseringen av Viagra. Din läkare kan ofta rekommendera dig denna när du för första gången ska använda Viagra. De flesta män upplever att denna dos är tillräcklig för att behandla deras erektila dysfunktion och förbättra deras sexliv.
  • 100 mg är den högsta rekommenderade doseringen av Viagra. Du bör inte ta mer än denna dos per dag. Tabletter på 100 mg är lämpliga för män som upplever att det inte får en tillräckligt hård erektion för penetrering när de tar en tablett på 50 mg. Du bör dock testa den lägre dosen innan du ökar doseringen till den högre dosen, och endast öka dosen om du upplever att 50 mg inte ger en tillräcklig effekt. Du bör även konsultera din läkare innan du ändrar din dosering.

Beror doseringen av Viagra på min vikt eller ålder?

Oavsett vikt är sannolikheten stor att din läkare inledningsvis förskriver 50 mg Viagra. Vilken dosering som är lämpligast för dig beror inte främst på din ålder, utan snarare på din allmänna hälsa och hur pass effektivt läkemedlet behandlar din erektila dysfunktion. Vissa åldersrelaterade sjukdomstillstånd kan ha en inverkan på den dos du bör ta, men det finns inga generella riktlinjer eller råd kring vilken dos man bör ta vid en viss ålder.

Hur ofta kan jag ta Viagra och hur många tabletter kan man ta?

Du bör inte ta mer än en tablett Viagra per dag. Om du har sex oftare än två gånger i veckan kan det vara så att ett annat potensmedel, till exempel Cialis daglig dos, passar dig bättre än Viagra. Cialis är ett läkemedel mot erektil dysfunktion som du kan ta varje dag. Det innehåller en låg dos av den aktiva substansen tadalafil och hjälper dig likt Viagra att få en erektion.

I likhet med andra läkemedel är det viktigt att du tar exakt den dos du har förskrivits. Om du tar för mycket Viagra ökar risken för biverkningar, vilka bland annat inkluderar lågt blodtryck och svimanfall. En överdosering av Viagra ökar även risken för ett sjukdomstillstånd som kallas priapism, vilket kan orsaka permanent skada på din penis. Om du tror att du har råkat ta en för stor dos av läkemedlet bör du genast kontakta sjukvården. Eftersom Viagra endast tas vid behov är sannolikheten för att du skulle glömma ta en dos väldigt låg, men du bör aldrig ta mer än en tablett.

Viagra tabletter

Kan jag öka doseringen av Viagra om läkemedlet inte ger önskad effekt?

Om du upplever att din dosering är för låg bör du be din läkare att öka denna. Om du inte har några medicinska tillstånd och inte använder andra läkemedel är det troligt att du kan öka dosen från 50 mg till 100 mg. Du bör dock konsultera din läkare först. Om du tror att din dosering är för stark kan du minska den och se om en lägre dos är mer lämplig för dig.

Kan jag ta Viagra tillsammans med andra potensmedel?

Du bör inte använda mer än ett läkemedel mot erektil dysfunktion åt gången. Genom att ta mer än ett potensmedel kommer inte effekten öka och du utsätter samtidigt dig själv för allvarliga biverkningar. Om du upplever att Viagra inte fungerar för dig kan du behöva testa en annan läkemedelsbehandling, alternativt en annan form av behandling såsom en penispump eller en penisinjektion. Rådgivning har visat sig kunna hjälpa män som lider av impotens med psykologiska orsaker. Att sluta röka och leva mer hälsosamt är ett annat sätt på vilket du kan förbättra din sexuella funktion.

Hur långt innan sex ska jag ta Viagra?

Viagra börjar ofta verka inom 30 minuter från det tillfälle då du tar läkemedlet. Detta kan dock variera från individ till individ. Innan du tar Viagra är det viktigt att du har i åtanke att tabletterna i sig inte kommer ge dig en erektion, utan att du behöver ta Viagra och därefter stimuleras sexuellt.

Effekten av läkemedlet varar i upp till 4-5 timmar, men det innebär inte att du kommer kunna behålla din erektion under hela denna tid. Viagra ger dig helt enkelt möjligheten att få en erektion om du stimuleras sexuellt under det tidsfönster då Viagra är verksamt i blodet. Om du får en erektion som varar i mer än 4 timmar bör du söka vård.

bedclock

Kan jag påskynda effekten av Viagra?

Det finns inget sätt att påskynda effekten av Viagra, men du kan vidta vissa åtgärder för att säkerställa att läkemedlet börjar verka så fort som möjligt. Detta gör du genom att ta potensmedlet under optimala förhållanden. Du bör till exempel ta Viagra på tom mage för att förhindra att det bryts ner tillsammans med måltiden. Om du behöver äta innan du tar läkemedlet bör du äta en måltid med ett lågt fettinnehåll snarare än snabbmat. Detta då en fettrik måltid fördröjer upptagningen av läkemedlet i kroppen ytterligare.

Du bör också se till att du är avslappnad och bekväm när du tar läkemedlet. Du bör till exempel inte ta det under en resa till en plats, utan istället vänta tills du anländer och inte längre är nervös eller uppjagad. Att oroa sig över hur lång tid det tar innan läkemedlet verkar är ingen bra idé, då det kan ha en negativ effekt på dina nerver och därigenom göra det svårare för dig att få en erektion.

Du bör inte förvänta dig att få en erektion efter exakt en timme från det tillfälle då du har tagit Viagra, om du inte har påbörjat någon form av sexuell aktivitet, inte tänker på sex och inte är avslappnad. En kombination av dessa faktorer ger dig optimala förutsättningar för att få önskad effekt. Viagra förbättrar endast blodflödet till penis. Läkemedlet kan inte få dig att slappna av, bli upphetsad eller öka din sexlust.

Källor: