COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Cialis / Interaktioner och kontraindikationer av Cialis

Interaktioner och kontraindikationer av Cialis

Cialis är ett receptbelagt läkemedel, som män som lider av impotens (erektil dysfunktion) kan ta i samråd med sin läkare för att konfrontera de höga förväntningarna och lidandet som förekommer i samband med sexuell aktivitet.

Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Behandling till din dörr genom 3 enkla steg
Komplettera ditt medicinska formulär
Välj din behandling
Gratis leverans nästa dag
Tillgänglig behandling Impotens
Viagra 100 mg blå tablett
4.6/5 - 244 Recensioner

Viagra

 • Effekt i upp till 5 timmar vid sexuell stimulans
 • Världens mest brukade potensmedel för män
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Leverans inom 24h
Cialis impotens tabletter paket
4.6/5 - 246 Recensioner

Cialis

 • Effekt i upp till 36 timmar vid sexuell stimulans
 • Cialis stora fördel är den långa verkningstiden
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Leverans inom 24h
Cialis en om dagen behandlingspaket
4.3/5 - 46 Recensioner

Cialis Daily

 • Dagliga låga doser möjliggör ett spontanare sexliv
 • Lägre doser (2.5mg och 5mg) innebär lägre risk för biverkningar
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Recept och expressleverans ingår
SE FLER BEHANDLINGAR

Information om Cialis

Cialis rekommenderas inte för varje manlig person, snarare finns det flertalet användningsbegränsningar av läkemedlet, som måste uppmärksammas innan läkemedlet tas.

Dessutom måste Cialis påverkan på andra läkemedel tas i beaktande. Medicinen ska inte tas till exempel om patienten i fråga tar vissa andra läkemedel, vars effektivitet påverkas av Cialis.

Även om medicineringen med ett annat läkemedel har avbrutits flera dagar innan kan denna medicinering leda till komplikationer, som en läkare måste tas i beaktande innan recept skrivs ut. Om användningsbegränsningarna eller möjliga interaktioner förbises kan detta leda till allvarliga konsekvenser för patienten, som i värsta fall är dödliga.

Patienter som tar Cialis bör vara medvetna om att intagandet av läkemedlet kan vara förenat med en rad olika biverkningar, som förekommer med olika sannolikhetsgrader, men de behöver nödvändigtvis inte uppkomma.

Kontraindikationer (användningsbegränsningar) av Cialis

Tadalafil är den aktiva ingrediensen i Cialis. I kliniska studier visades att tadalafil förstärker den hypotensiva effekten av nitrater. Orsaken är en gemensam verkan av nitrater och tadalafil i kväveoxid/cGMP.

Nitrater är ett vanligt förekommande medel i kärlvidgande läkemedel. En liknande kontraindikation föreligger vid samtidigt intag av alfa-adrenoceptorantagonister (alfa-sympatikolytiska).

cialis

Läkemedlet Cialis bör inte ges till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar såsom instabil angina (tryck över bröstet), okontrollerade arytmier, hypotension (lågt blodtryck; < 90/50 mm Hg), okontrollerad hypertoni (högt blodtryck) eller hjärtsvikt.

Cialis kan inte förskrivas om man under de senaste sex månaderna har drabbats av en stroke eller en hjärtattack har skett under de senaste tre månaderna (hjärtinfarkt).

Tadalafil bör inte tas av patienter med en ärftlig sjukdom i näthinnan (retinitis pigmentosa). Detta gäller även patienter som har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (ögoninfarkt), oavsett om denna förlust kan tillskrivas enskilda doser av en PDE5-hämmare eller inte.

Vid svåra arteriella cirkulationsrubbningar, vid en förträngning i kroppspulsådern (aortastenos), samt mag- och duodenalsår, bör läkaren skriva ut ett recept först efter en noggrann medicinsk nytto- och riskbedömning.

En samtidig användning av tadalafil är inte möjligt om man använder guanylatcyklasstimulatorer, så som Riociguat, eftersom dessa potentiellt kan orsaka symtomatisk hypotension.

För patienter med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion är den maximala dosen av Cialis 10 mg. Det bör dock noteras att det endast finns begränsat med kliniska data om säkerheten av tadalafil hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Kontraindikationer (användningsbegränsningar) av Cialis i tabellöversikt:

Cialis kan inte ordineras:
om man samtidigt använder alfa-adrenoceptorantagonister (alfa-sympatolytiska) vid instabil angina
vid okontrollerad hjärtarytmi vid ett mycket lågt blodtryck eller hypertoni
vid hjärtsvikt om man under de senaste sex månaderna lidit av en stroke
om man fått en hjärtattack under de senaste tre månaderna vid ärftliga sjukdomar i näthinnan (retinitis pigmentosa)
vid en allvarlig arteriell sjukdom vid en förträngning i pulsådern
Först efter samråd med en läkare:
vid mag- och duodenalsår vid en kraftigt nedsatt leverfunktion
vid ökad risk för blodpropp vid sicklecellanemi
vid blodcancer onaturliga svettning

Innan medicinering ordineras bör den behandlande läkaren göra en nytto- och riskbedömning vid kraftigt nedsatt leverfunktion.

Användning av Cialis 5 mg rekommenderas inte för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Patienter som löper risk för att få blodproppar, sicklecellanemi eller blodcancer (leukemi, multipelt myelom), har en anatomisk deformitet av penis eller lider redan av smärtsamma permanenta erektioner (priapism) måste diskutera med en läkare om det är möjligt att använda läkemedlet.

Interaktioner med Cialis

Läkemedel som itrakonazol, ketokonazol eller erytromycin, som används för att behandla svampinfektioner eller bakterieinfektioner, och cimetidin och ritonavir (vid en HIV-infektion) ökar effekten av tadalafil och dess biverkningar och får därför inte användas samtidigt med läkemedlet.

Vasodilatorer med nitrobas eller alfareceptorantagonister förstärker också effektiviteten av Cialis vid samtidigt intag. Detta kan leda till en ökning av hjärtfrekvensen, blodproppssjukdomar och en kraftig minskning av blodtrycket när preparaten tas samtidigt.

Grapefrukt och grapefruktjuice
 • Grapefruit und Grapefruitsaft
 • Ökar nivåerna av tadalafil i kroppen och orsakar lågt blodtryck och biverkningar.
Alkohol
 • Alkohol
 • Alkoholkonsumtion kan öka risken för vissa biverkningar, såsom yrsel och sömnighet.
Blodtryckssänkande mediciner
 • Bluthochdruck Präparate
 • En kombination av blodtryckssänkande läkemedel och Cialis kan resultera i en massiv sänkning av blodtrycket, vilket potentiellt kan vara dödligt.
Nitrater
 • Nitrate
 • Nitrater ökar Cialis vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå.

Samtidigt är intag av Cialis inte heller möjligt om man redan tar ett blodtryckssänkande läkemedel eller en kalciumantagonist. Samtidig administrering av doxazosin resulterar i en ökning av alfa-receptorblockerares blodtryckssänkande effekt.

Ytterligare varningar

Före behandling av erektil dysfunktion bör läkaren undersöka patientens kardiovaskulära tillstånd och identifiera orsakerna till en möjlig sjukdom, eftersom sexuell aktivitet är förknippad med en viss risk för hjärtbiverkningar.

Eftersom intag av medicinen kan orsaka yrsel och allvarlig försämring av lyhördhet och synstörningar bör patienter, som använder elektriska apparater eller maskiner, avstå från att använda dem.

Körning ska av samma skäl ske endast i begränsad omfattning. Särskilt allvarliga försämringar kan dyka upp när alkohol konsumeras under tiden som medicinen verkar. Konsumtionen av grapefruktjuice bör inte ske, eftersom biverkningarna kan öka.

Eftersom läkemedlet innehåller laktos (mjölksocker) ska patienter, som har en motsvarande allergi, vara på det klara i samband med de potentiella konsekvenserna (till exempel diarré).

En behandling av erektil dysfunktion med Cialis ska aldrig kombineras med andra dylika läkemedel eller metoder. Om man efter att ha tagit medicinen upplever att den förstyvande effekten håller i sig under en onaturligt lång (två till tre timmar eller mer) bör en läkare konsulteras omedelbart, eftersom detta kan leda till permanenta skador på penisen.

Användningen av läkemedlet kan orsaka allergiska reaktioner (ofta klåda, rodnad och klåda i ögonen). I ett sådant fall kan en förträngning av luftvägarna (astma) och i sällsynta fall en tillfällig medvetslöshet förekomma.

Källor: