COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Astma / Jämförelse av astmaläkemedel

Jämförelse av astmaläkemedel

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör det svårt att andas. I värsta fall kan sjukdomen leda till akuta anfall och i vardagen kan den påverka till exempel hur bra man orkar med olika aktiviteter. Symtom inkluderar bland annat slem i halsen och ett rosslande ljud vid andning. Eftersom sjukdomen är kronisk kan den inte botas, men tack vare olika läkemedel kan den behandlas så att symtomen minskas. På så sätt förbättras även livskvaliteten. De läkemedel som finns på marknaden har både kort- och långsiktig verkan. På kort sikt förhindrar man allvarliga astmaattacker och på lång sikt slappnar bronkerna av, vilket underlättar luftintaget. Vår jämförelse här nedan hjälper dig hitta rätt astmaläkemedel som passar just dina personliga och individuella behov.

Allmän information gällande astmamedicinering

Det finns en rad olika astmamediciner med olika funktioner och ingredienser. Man skiljer ofta mellan läkemedel som är behovsspecifika och som används i akuta fall och läkemedel som används för långtidsbehandling av astma. Läkemedel som används vid akuta astmaanfall har oftast inte någon långtida verkan. Astmamediciner med långtida verkan, å andra sidan, är läkemedel vars effekt inte nödvändigtvis kan kännas av direkt, men som verkar på lång sikt. Målet med långsiktiga astmabehandlingar är att man inte ska ha astmasymtom, astman ska inte störa i vardagen och lungfunktionen ska vara normal.

Aktiva ämnen som används för att behandla astma är beta-2-stimulerare, glukokortikoider och leukotrienantagonister. Vilket läkemedel man använder som astmatiker beror på individuella omständigheter och ens hälsosituation. Ofta använder man en kombination av läkemedel som verkar på kort och på lång sikt.

Jämförelse av astmaläkemedel

Vilken astmabehandling som passar dig bäst beror på individuella faktorer. Här nedan ser du en jämförelse över de vanligaste astmabehandlingarna. En läkare behövs alltid för att bedöma vilket astmaläkemedel som passar dig bäst.

Kryssa för läkemedlen du vill jämföra:

Verksamt ämne
Varaktighet
Reaktionstid
Doseringsform
Vanligaste biverkningarna
 • Salbutamol Ventoline
  Mer information
  Hjälper snabbt vid akuta symtom
  Salbutamol
  4 timmar
  Några minuter
  Evohaler eller accuhaler
  Halsinflammation,
  huvudvärk,
  darrningar och hjärtklappning
 • Symbicort
  Mer information
  Hjälper snabbt vid akuta symtom
  Budesonid och
  Formoterol Fumarat
  Dihydrat
  4 timmar
  Några minuter
  Turbuhaler
  Inflammation i
  halsen,
  lätta darrningar eller
  huvudvärk
 • Pulmicort
  Mer information
  Används som förebyggande behandling
  Budesonid och
  formoterol
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Turbuhaler
  Inflammation och
  irritation i
  halsen
 • Atrovent
  Mer information
  Används som förebyggande behandling
  Ipatropium
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Inhalator
  Hosta,
  matsmältningsproblem
 • Flixotide
  Mer information
  Används som förebyggande behandling
  Flutikason
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Accuhaler eller evohaler
  Svampinfektioner i
  halsen och
  nackvärk
 • Clenil Modulite
  Mer information
  Används som förebyggande behandling
  Beklometasondipropionat
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Inhalator
  Agitation,
  sömnstörningar eller
  svampinfektioner i
  halsen
 • Qvar
  Mer information
  Används som förebyggande behandling
  Beklometason
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Autohaler, Easy Breathe eller aerosol
  Infektioner i halsen,
  sömnlöshet, magsmärtor
  och illamående
 • Seretide
  Mer information
  Lämpar sig för förebyggande
  behandling och akuta symtom
  Salmeterolxinafoat
  och flutikason
  Upp till 12 timmar
  Några minuter
  Evohaler eller
  accuhaler
  Huvudvärk,
  förkylningar och
  svampinfektioner
 • Montelukast
  Mer information
  Används för
  förebyggande behandling
  Montelukast
  Upp till 24 timmar
  Håller i sig (3 timmar vid första användningen)
  Tabletter
  Diarré, hyperaktivitet,
  hudutslag

Akut medicinering vid astmaanfall: reliever

Vid ett astmaanfall drar muskulaturen kring luftrören ihop sig, slemhinnan i luftrören svullnar och ett segt slem täpper igen små luftrör som leder ut i lungorna. Man får svårt att andas och man kan även få en irriterande hosta. Starka astmaanfall kan behandlas med en så kallad reliever. Relievern (vanligtvis en inhalationssprej) används även i samband med idrott. Däremot ska relievern inte användas flera gånger i veckan, utan då ska man byta till ett långtidsverkande läkemedel. Relievern behandlar nämligen inte astmainflammationen, utan den motverkar bara akuta symtom.

Akuta astmaläkemedels läkemedelsgrupper

Beta-2-stimulerare är ett av de verksamma ämnen som används för att behandla astma. Detta verksamma ämne får sin verkan direkt från beta-2-receptorer i det sympatiska nervsystemet. Beta-2-stimulerare fungerar genom att docka sig till beta-2-receptorerna i luftvägarnas muskelceller. På så sätt slappnar musklerna av och luftrören expanderar. Andningen underlättas och man hostar ofta upp slemmet från halsen. Genom denna effekt motverkar beta-2-stimulerare den allergiska effekten. Beta-2-stimulerare kan mista sin verkan om man samtidigt dricker koffein eller grapefruktjuice. Även läkemedel såsom ACE-hämmare som används mot högt blodtryck och beta-blockerare som används mot hjärtsjukdomar kan påverka beta-2-stimulerares verkan.

Det finns olika sätt att ta beta-2-stimulerare. De kan till exempel inhaleras som sprej eller tas som kapsyler. Som inhalationssprej har beta-2-stimulerare den snabbaste verkan och risken för biverkningar minskar också. Beta-2-stimulerare kan även användas som adrenalin, som får hjärtat att slå snabbare. Adrenalin används endast vid svåra och akuta astmaanfall.

Beta-2-stimulerares funktion

Läkemedel som inhaleras vid akuta astmaanfall

Salbutamol och terbutalin är aktiva ämnen som används vid akuta astmaanfall. De är inhalationssprejer, men de förekommer även som tabletter om man till exempel inte kan använda inhalationssprej. Eftersom båda ämnen används i receptbelagda läkemedel krävs att en läkare bedömer vilket läkemedel som passar dig bäst.

Salbutamol för behandling av astma används i läkemedlet Ventoline, som är det mest använda läkemedlet vid akuta astmaanfall. Det här läkemedlet verkar väldigt snabbt och ofta har den en effekt inom fem minuter från intag. Ventoline verkar direkt i lungorna om den används som sprej. Således minskar risken för biverkningar. För vuxna och barn över 12 år brukar doseringen av Ventoline vara 1-2 inhalationer.

Salbutamols kemiska formel

Det aktiva ämnet terbutalin används i läkemedlet Bricanyl Turbuhaler. Det här läkemedlet börjar verka inom några minuter och dess verkan kan hålla i sig i upp till sex timmar. Läkemedlets dosering är individuell, men vanligtvis brukar vuxna och barn över 12 år ta 1-2 inhalationer.

Förebyggande långsiktig behandling av astma

Långverkande astmaläkemedel används fortlöpande, vilket lindrar astmasymtom i det långa loppet och förebygger kroniska sjukdomar som kan uppstå. Oftast används dessa läkemedel som inhalationssprej, men i vissa fall kan man även använda dem som tabletter. I det sistnämnda fallet handlar det oftast om svår kronisk astma. Man använder dem varje dag vid vissa tider. Astmaläkemedel som används på lång sikt passar inte som akuta astmaläkemedel, eftersom de inte har en kortsiktig verkan.

Aktiva ämnesgrupper som används i långverkande astmaläkemedel

Vid långtidsbehandling av astma används beta-2-stimulerare eller kortikosteroider (kortison). Den första gruppen, beta-2-stimulerare, används i låga doser vid en långtidsbehandling och då utvidgas luftvägarna i tolv timmar åt gången. Beta-2-stimulerare har inte en antiinflammatorisk verkan och därför måste detta ämne alltid användas i samband med kortison.

Beta-2-stimulerare används bland annat i Symbicort där formoterol och budesonid är de aktiva ämnena och Seretide med det aktiva ämnet salmeterol. Symbicort är en sprej som används enligt läkarens instruktioner. Seretide används som både inhalationssprej och inhalationspulver. Inhalationssprejen inhaleras oftast två gånger två gånger om dagen, medan inhalationspulvret inhaleras en gång på morgonen och en gång på kvällen.

Kortikosteroider

Kortikosteroider (kortison) är hormoner som är verksamma i immunologiska processer. Kortikosteroiderna öppnar upp luftvägarna genom att luftvägarnas muskulatur slappnar av och slemmet i luftvägarna löses upp. Det här sker tack vare att kortison dämpar inflammationen i luftvägarna och läker vävnad som skadats. Kortisonet används så att man andas in ämnet varje dag antingen som pulver eller sprej. Efter några timmar märker man redan en viss skillnad, men läkemedlets fulla effekt träder in efter några veckor.

Astmatiker ska använda kortison utan uppehåll. Även om symtomen försvinner ska läkemedlet användas, eftersom astmainflammationen annars kan komma tillbaka. I värsta fall kan man få skador på luftvägarna på grund av den kroniska inflammationen och det här kan försämra lungornas verkan.

Eftersom kortison andas in direkt i lungorna har läkemedlet en mindre risk för biverkningar. Vid väldigt svåra astmafall kan kortison användas som tabletter och då ska de inte användas längre än enligt läkarens instruktioner. Tabletterna kan nämligen orsaka benskörhet och att huden blir tunnare.

Metylxantiner

Denna läkemedelsgrupp har en utvidgande effekt på luftvägarna. Den har även en stimulerande och antiinflammatorisk effekt. Metylxantiner används ändå väldigt sällan, eftersom de, vid för höga doser, kan leda till förgiftning.

Antileukotriener

Antileukotriener hämmar signalsubstanser som kan orsaka en inflammation. Detta ämne verkar inte alltid som önskat, utan endast kring hälften av alla astmapatienter märker någon skillnad. Därför är det viktigt att man alltid använder ämnet enligt läkarens instruktioner. Om ingen verkan kan observeras efter två veckor bör man byta läkemedel. Antileukotriener passar därför även bäst för att behandla milda och måttliga former av astma. Ofta används det här medlet tillsammans med kortison. Antileukotriener används som tabletter.

Källor:

Senast uppdaterad: 10 juli 2017