COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
  • Privat och konfidentiell tjänst
  • Genuina läkemedel
  • Heltäckande tjänst
  • Leverans nästa dag
Hem / Klagomålsförfarande

Klagomålsförfarande

Om du har upplevt några problem under någon aspekt under användandet av våra tjänster eller hemsida skulle vi vilja att du skickar ett formellt skrivet klagomål till oss. Vi accepterar brev, fax eller email, och vi vill att du inkluderar så mycket information som möjligt om ditt klagomål. Ditt klagomål bör åtminstone innehålla det följande:

  • Orsaken till ditt klagomål
  • Vem du har tagit upp ditt klagomål med tidigare
  • Vad som gjorts för att försöka lösa ditt problem
  • Varför du inte är helt nöjd med hur du har blivit bemött
  • Hur du exakt skulle vilja att vi löste ditt klagomål

När du har skickat in ditt klagomål vänligen säkerställ att du har angett alla relevanta kontaktuppgifter och personlig information, inklusive namn, telefonnummer eller mobilnummer och information som är direkt relaterat till ditt klagomål (såsom ett referensnummer du fått när du har använt vår tjänst). Det är viktigt att dessa detaljer är angivna så att vi på bästa sätt kan kontakta dig, efterfråga mer information när vi undersöker ditt klagomål.

Vänligen notera att om du väljer att kontakta oss via email, ange då om du vill att vi har kommande kontakt via email eller om du hellre vill att vi skickar ett vanligt brev, ange då din fullständiga adress så att vi kan kontakta dig.

För att genomföra ditt klagomål via brev, vänligen ange följande adress:
Hexpress healthcare Ltd.
144 Mitcham Road
London SW17 9NH
Storbritannien

Du kan även skicka ditt klagomål till: [email protected]

Våra medarbetar försöker att alltid besvara ditt klagomål inom tio dagar från det att vi mottagit ditt brev, fax eller email. Majoriteten av klagomål kommer vanligtvis att besvaras mycket fortare än så. Det är dock viktigt för oss att ha god tid på oss för att kunna göra en fullständig undersökning. Vi ber om din förståelse i detta och vi garanterar att vi återkommer med ett fullständigt svar för hur det har blivit som det har blivit.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel