COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Preventivmedel / Biverkningar och interaktioner av p-piller

Biverkningar och interaktioner av p-piller

P-piller är ett hormonellt preventivmedel och i Sverige är de en av de populäraste metoderna för att förhindra graviditet. Trots att p-piller allmänt tolereras väl kan biverkningar och interaktioner förekomma. Informationen här är för kvinnor som redan tar ett kombinerat preparat eller planerar att göra det.

Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Behandling till din dörr genom 3 enkla steg
Komplettera ditt medicinska formulär
Välj din behandling
Gratis leverans nästa dag
Tillgänglig behandling Preventivmedel
Cerazette paket
4.8/5 - 103 Recensioner

Cerazette

 • Östrogenfritt preventivmedel
 • Lämpligt för kvinnor som ammar eller röker
 • Lägre risk för biverkningar
Evra p-plåster förpackning
4.8/5 - 53 Recensioner

Evra p-plåster

 • Lämpligt för dig som tycker det är svårt att minnas att ta ett piller varje dag
 • Genomskinligt och diskret plåster
 • Byts endast en gång i veckan
Yasmin p-piller paket
4.8/5 - 88 Recensioner

Yasmin

 • Lägre risk för vattenansamling och viktuppgång
 • Kan lindra problem med akne
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
SE FLER BEHANDLINGAR

Översikt

Från att p-pillret kom på marknaden som ett innovativt, hormonellt preventivmedel för första gången på 60-talet finns det för närvarande ett stort antal varianter av detta preventivmedel att välja mellan.

Tillsammans med en rådgivande läkare får kvinnor möjlighet att själva välja ett lämpligt preventivmedel. P-piller finns i form av kombinationsprodukter eller alternativt utan östrogener.

P-piller tabletter

På detta sätt kan varningssignaler upptäckas så tidigt som möjligt och effekten påverkas positivt. Dessutom finns det tydliga uteslutningskriterier för specifika hormonpreparat som skyddar mot oönskade graviditeter.

Oberoende av eventuella val kan vuxna kvinnor och unga flickor dra nytta av användningen av denna mycket effektiva preventivmetod. Samtidigt är det också nödvändigt att få specifik information om biverkningar, interaktioner och kontraindikationer för det valda läkemedlet.

Vilka biverkningar orsakas av p-piller?

Endast i enstaka fall är det möjligt att allvarliga komplikationer uppstår hos friska kvinnor i samband med p-piller.

Patienter med vissa redan existerande sjukdomar eller klart definierade riskfaktorer måste diskutera med en läkare innan detta hormonella preventivmedel används. Här är en nytto- och riskbedömning av största vikt.

Från det första intaget av läkemedlet rekommenderas regelbundna kontroller hos läkare. Så kan allvarliga sjukdomar eller komplikationer upptäckas tidigt.

I p-pillerförpackningens bipacksedel finns alla hittills observerade biverkningar listade. Milda biverkningar förbättras vanligtvis av sig själva till följd av den låga doseringen. Vid allvarliga sjukdomar ska man få professionell hjälp från läkare.

Eventuella biverkningar av p-piller i tabellöversikt:

Fysiska besvär
(Lätt) huvudvärk Svindel
Migrän Magont
Viktökning Mellanblödningar
Rågad cystit Bröstspänningar
Svampinfektion Illamående
Vätskeansamling Hormonella störningar
Psykiska störningar
Nedstämdhet Ångest
Humörsvängningar Förlust av libido (sexuell lust)

Känn igen varningssignaler i tid

Möjliga sjukdomar orsakade av hormonella preventivmedel kan förekomma under en längre period. Tidiga indikationer kan dock upptäckas i förväg. Användare av p-piller bör så snart som möjligt konsultera en specialist vid följande varningssignaler i kroppen eller symtom av dem:

 • Akut gulsot
 • Bröstklumpar (ökad bröstcancerrisk)
 • Extremt svår buksmärta
 • Förmodade tecken på graviditet

Dessutom bör tecken på möjlig arteriell och/eller venös trombos tas på allvar. Följande symtom är typiska för detta:

 • Akut svullnad och/eller smärta i benet
 • Plötslig, svår smärta i bröstet som kan stråla i den vänstra armen
 • Hosta eller andnöd utan tydlig orsak
 • Extrem, ovanligt svår huvudvärk eller försämring av migrän
 • Synförlust (helt eller delvis)
 • Dubbelseende
 • Talproblem
 • Sluddrigt tal
 • Svimning eller yrsel
 • Domningar och/eller svaghet i ena sidan av kroppen

Om minst en varningssignal förekommer bör p-pillret sluta användas omedelbart och en specialistläkare konsulteras utan dröjsmål.

Andra möjliga biverkningar av p-piller i enskilda fall kan också resultera i att man slutar använda preparatet. Dessa inkluderar:

 • Kloasma
 • Erytem
 • Förhöjt blodtryck (hypertoni)
 • Ärftligt angioödem
 • Hirsutism

Mellanblödningar

Under den första intagstiden (cirka två till fem månader) kan tillfälliga mellanblödningar förekomma. Dessa blödningar ger inte en orsak till oro. Man ska absolut inte sluta ta p-piller under denna tid för att förhindra en eventuell graviditet.

Däremot rekommenderas en medicinsk konsultation om mellanblödningar sker vid en senare tidpunkt eller går utöver de första månaderna.

Avsaknad av månatliga blödningar

Frånvaron av menstruation förknippas ofta med en eventuell graviditet. Detta är dock mycket osannolikt om pillret tas kontinuerligt enligt anvisningar och varken diarré eller kräkningar förekommer samtidigt.

Om patienten fortfarande är osäker är det lämpligt att man tar ett graviditetstest omedelbart.

Kan läkemedelsinteraktioner förekomma?

Den intensiva effekten av p-piller kan påverkas negativt av följande läkemedel. Typen av intag spelar ingen roll (tablett, sirap, saft) och fullständigt skydd kan inte längre garanteras:

 • Antibiotika (Griseofulvin, Rifampin, Penicillin, Tetracyklin)
 • Antiepileptika (Barbiturater, Karbamazepin, Fenytoin, Primidon)
 • Betablockerare (Proranolol, Pxprenolol, Metoprolol)
 • Preparat mot migrän
 • Mediciner mot diabetes (insulin, glibenklamid)
 • Antidepressiva
 • Läkemedel mot tuberkulos (Rifampicin) eller HIV-infektioner
 • Vissa laxermedel
 • Läkemedlet teofyllin (mot astma)
 • Lugnande medel (Diazepam)
 • Preparat med johannesört

Däremot påverkar droger eller alkohol inte effekten av p-piller.

I varje fall bör det noteras att i allvarlig diarré eller kräkningar (omkring två till fyra timmar efter intag) reducerar effekten av p-piller avsevärt.

När du är osäker kan en läkare eller apotekspersonalen ge information om möjliga interaktioner mellan varje läkemedel och hormonella preventivmedel.

Användningsrestriktioner (kontraindikationer) för p-piller

I vissa fall bör andra preventivmetoder föredras framom p-pillret. Detta gäller särskilt för kvinnor med ett eller flera av följande underliggande sjukdomar eller riskfaktorer:

 • Vid operation eller långvarig sängläge
 • Stroke eller hjärtinfarkt i det förflutna
 • Blödarsjuka: brist på protein C, protein S eller antitrombin
 • Mycket högt blodtryck
 • Hyperhomocysteinemia
 • Extremt höga blodfetter (triglycerider eller cholsterin)
 • Högt blodtryck
 • Svår diabetes mellitus med skadade blodkärl
 • Vid oförklarlig vaginal blödning
 • Upphörande av månatlig menstruation (på grund av fysisk överbelastning eller diet)
 • Känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något ämne i tabletten

Dessutom ska p-piller inte tas om kvinnan för närvarande eller tidigare har haft åtminstone en av följande sjukdomar:

 • Levertumör
 • Leversjukdom, levervärdena har inte normaliserats
 • Pågående eller tidigare transitorisk ischemisk attack (TIA) eller kärlkramp (möjliga tidiga tecken på hjärtattack)
 • Pågående eller en tidigare särskild form av migrän, som kallas migrän med aura
Källor: