Regler och Villkor

Vänligen observera att detta dokument är en översatt version och att originaldokumentet som är på engelska har blivit översatt till andra språk.

Översättningen av versionerna har skett uteslutande för våra kunders och medarbetares bekvämlighet. Du kan inte härleda några rättigheter från dessa översatta versioner. Om en dispyt skulle uppstå rörande innehållet eller tolkningen av de nämna översatta sektionerna, skall den engelskspråkiga versionen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, råda och vara avgörande. Detta gäller även om innehållet i de översatta versionerna skulle vara inkonsekvent eller motsägelsefullt.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår hemsida genom att klicka här , den kan också skickas till dig på skriftlig begäran.

Följande villkor förklarar hur du kan använda denna webbsida, www.healthexpress.eu/se/, och alla tillhörande sidor (Sidan). Var god och läs följande villkor noggrant innan du handlar och använder någonting från sidan.

Observera att dessa villkor kan variera från tid till tid och genom att besöka och använda denna webbsida, erkänner, accepterar och samtycker jag till att bli bunden till de villkor och dokument som de hänvisar till. Om du inte samtycker eller accepterar några av dessa villkor, bör du sluta använda sidan omedelbart.

Detaljerna i avtalet kommer inte att bli registrerad med någon relevant auktoritet av oss.

1. Definitoner

Innehåll - Innebär text, bilder, ljud eller annan multimedia, programvara eller information som lagts upp på webbsidan.

Oönskat inlägg - Beskrivningen nämns i klausulen 6.1.

Cookie Policy - Innebär den policy som styr hur vi använder cookies på sidan.

SekretessPolicy - Innebär den policy som styr hur vi behandlar de personuppgifter vi fått av dig.

Leveransvillkor - Innebär de villkor som gäller när du beställer produkter från sidan.

Vi, oss och vår - Hur Hexpress Healthcare Limited hänvisar till oss samt våra företag.

Du och din - Innebär den personen som besöker eller använder webbsidan, dens innehåll och produkter.

I detta avtal finns en hänvisning till:

1.1 En lagbestämmelse innehåller en hänvisning till den lagbestämmelse som ändras och/eller rekonstrueras, antingen före eller efter avtalets datum, och varje underordnad lagstiftning görs enligt ramen för lagbestämmelsen;

1.2 Ett dokument är en hänvisning till det dokument som ändras på eller byts ut med jämna mellanrum;

1.3 Singular inkluderar plural och vice versa (om inte annat framgår av sammanhanget);

1.4 En klausul eller schema, om inte annat framgår av sammanhanget, är en referens till en klausul eller ett schema; och

1.5 Orden "andra", "inkluderar", "inklusive", "bland annat" och "särskilt" bör inte begränsa allmängiltigheten av föregående ord, och de ord som följer bör inte anses som begränsades till samma klass som de föregående ord där en bredare konstruktion är möjlig.

2. Användning av webbsidan

2.1 Webbsidan är endast avsedd för ditt personliga, icke-kommersiella bruk.

2.2 Om du handlar produkter från vår sida samtycker du till att bli juridiskt bunden till:

2.2.1 Våra villkor och de dokument som de hänvisar till;

2.2.2 Ytterligare villkor som kan komma att läggas till, eller ersätta delar av detta kontrakt (detta kan ske av juridiska, reglerande eller säkerhetsskäl).

2.2.3 Specifika villkor som gäller för specifika varor.

2.3 Du samtycker att du är ensamt ansvarig för:

2.3.1 Alla de kostnader och utgifter som kan förekomma i samband med din användning av webbsidan.

2.3.2 Att hålla lösenord och andra kontouppgifter konfidentiella.

2.4 Om du besöker sidan från andra platser än Storbritannien, är du ansvarig att följa de lokala lagar som gäller där dessa är tillämpliga.

2.5 Vi eftersträvar att göra sidan så tillgänglig som möjligt. Om du upplever komplikationer i samband med användandet av sidan, vänligen kontakta oss på kundservice@healthexpress.eu.

2.6 Vi kan förhindra eller avbryta din tillgång till webbsidan om du inte efterföljer webbsidans villkor.

3. Rättigheter och ansvarsområden

3.1 Partier

Detta avtal anger dina juridiska rättigheter och ansvarsområden, våra juridiska rättigheter och ansvarsområden, samt viktig information som ska lämnas enligt direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EC), direktivet om elektronisk handel (2000/31/EC), Lagen om Konsumenträttigheter 2015, konsumentavtal (information, annullering och ytterligare avgifter) förordningar 2013, och de elektroniska handelsbestämmelserna 2002. I detta avtal:

  • "Vi", "oss" och "vår" innebär Hexpress Healthcare Limited (leverantören/agenten); och
  • "Du" eller "din" innebär den person som använder vår sida för att handla produkter.

3.2 Vår företagsinformation

  • Vi är registrerade i England and Wales under företagsnummer: 07600912.
  • Vårt kontor är beläget i 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH, United Kingdom.

3.3 Reglerande organisationer

Vi är registrerade med, och regleras av följande organisationer:

Vårt apotek, Hexpress Healthcare Ltd är registrerad med, och regleras av följande organisationer:

3.4 Recept och leverans av läkemedel

3.4.1 Vi åtar oss att ge dig tillgång till en konsultation online, utan kostnad, med en kvalificerad EU-registrerad läkare för en diagnos samt behandling.

2. Registrerade apotekare, i enlighet med ett recept utfärdat av läkaren. Fullständig information om både läkare och apotek som används för behandling, finns på vår webbsida.

3.5 Garantier

3.5.1 Garantier från dig

a. Du garanterar, samt förbinder dig att sanningsenligt, utan att undanhålla relevant information, fylla i det frågeformulär som ligger till grund för vår online konsultation.

b. Detta avtal blir omedelbart ogiltigt om du inte besvarar samtliga frågor sanningsenligt.

3.5.2 Garantier av oss

a. Vi garanterar och försäkrar att frågeformuläret som ligger till grund för online konsultationen endast kommer att visas för en doktor samt medicinsk personal för att behandla sjukdomen.

b. Vi garanterar och försäkrar att alla de recept som doktorn får utfärda, eller läkemedel som läkaren får ordinera, fylls och fördelas av Brittisk eller EU-registrerade apotekare.

3.6 Beskrivning av läkemedel

Beskrivningen av läkemedlet är receptbelagt.

3.7 Pris

Priset för behandlingen är receptbelagt.

3.8 Beställning av varor från oss

3.8.1 Direktivet om konsumenträtt (2011/83/EC) ger dig vissa juridiska rättigheter, till exempel att varorna:

a. är av tillfredsställande kvalitet;

b. är ändamålsenliga, och

c. motsvarar beskrivning, prov eller modell.

3.8.2 Vi måste förse dig med varor som uppfyller juridiska rättigheter.

3.8.3 Om du är under 18 år kan du inte beställa några produkter från den här webbplatsen. Om vi märker att du är eller var under 18 år ("minderårig") när du initierade eller försökte initiera en transaktion på vår webbplats, kommer vi genast att hindra dig från att initiera transaktioner, använda ditt konto eller på annat sätt försöka erhålla en behandling från vår webbplats. Vi kommer att utreda om du är minderårig samt om du har använt vår service å någon annans vägnar och vi kommer att meddela relevanta myndigheter samt föräldrar, vårdnadshavare och andra auktoriteter om att du har använt eller försökt att använda vår webbplats trots att du är eller var minderårig.

3.8.4 Du gör din beställning via webbsidan genom att fylla i och skicka in ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas och utvärderas av en läkare. Läkaren kan sedan utfärda ett recept som utlämnas från vårt apotek. Läs igenom och kontrollera din beställning noggrant innan du skickar in den.

3.8.5 När du gjort din beställning vid slutet av betalningsprocessen, kommer vi bekräfta den via e-post. Den bekräftelsen betyder dock inte att din order har accepterats.

3.8.6 Vi kan komma att kontakta dig för att informera om att vi inte kan acceptera din order, det kan ske av följande anledningar:

a) Vi kan inte tillåta din betalning.

b) Det är inte tillåtet att köpa varor av oss.

c) Läkaren hänvisar dig till din husläkare istället.

d) Du har beställt för många varor inom en viss tid.

e) Det har skett ett misstag vad gäller prissättningen eller beskrivningen av varorna.

3.8.7 Vi kan endast acceptera din order när vi skickar ett e-mail till dig för att bekräfta detta (e-postbekräftelse). Då gäller följande:

a) Ett legalt bindande kontrakt kommer att finnas mellan dig och oss.

b) Vi kommer att sända varorna till dig.

3.8.8 Om vi inte kan tillhandahålla en vara, kan vi behöva ersätta den med en alternativ vara av samma eller högre kvalitet eller högre standard eller värde. Om så blir fallet så kommer vi informera dig om att vi har för avsikt att göra detta men det kommer inte alltid vara möjligt. Du kan välja att inte godkänna en ersättningsvara. Då kommer vi att erbjuda dig återbetalning eller en ny ersättningsvara och samtidigt ge dig information om hur länge detta erbjudande gäller.

3.8.9 Varornas förpackning kan skilja sig från vad som visas på webbsidan.

3.8.10 Det som står skrivet I detta avtal påverkar inte dina juridiska rättigheter enligt gällande relevanta lagar.

3.9 Betalning

3.9.1 Vi accepterar I allmänhet följande betalningsmetoder: kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard), banköverföring, autogiro, postförskott. Ibland accepterar vi även avbetalning. För mer information om tillgängliga betalningsmetoder, klicka här.

3.9.2 Vi kommer att gör allt vi rimligen kan för att säkerställa att den information du tillhandahåller när betalningen görs är säker genom att använda en säkerhetskrypterad betalningstjänst. Vi kommer dock inte kunna hållas juridiskt ansvariga för eventuella förluster som kan drabba dig i händelse av att den information du ger oss hamnar i tredje parts händer och du lider förlust härav, om detta inte kan härledas till vår vårdslöshet.

3.9.3 Ditt kreditkort eller betalkort kommer debiteras endast då varorna skickas.

3.9.4 Alla betalningar med kreditkort eller andra kort måste godkännas av den relevanta kortutgivaren.

3.9.5 Priset på varorna är i:

(a) Pund (£) (GBP);

(b) Euro (€) (EUR);

(c) Annan europeisk valuta; eller

(d) Annan icke-europeisk valuta.

3.9.6 Om betalningen inte är oss tillhanda när du tar emot dina varor, måste du betala för dessa inom 30 dagar.

3.9.7 Ingenting som står angivet i denna klausul påverkar dina legala rättigheter att häva avtalet enligt punkt 3.10.13.

3.9.8 Du kan bli debiterad samt ansvarig för att betala importtull eller andra tillämpliga skatter. Om du bor utanför Storbritannien, bör du kontakta din lokala tullmyndighet för mer information om kostnader och förfaranden. Som köpare kommer du bli registrerad som importör och måste se till att ditt köp är kompatibelt med lagarna i ditt land eller importlandet. Varorna kan inspekteras av tullen vid ankomsten till hamnen och vi kan inte garantera att varornas paketering inte bryts. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från allt ansvar i detta avseende.

3.10 Leverans och återbetalning

Leverans

3.10.1 Vi använder UPS eller internationell postutdelning för att leverera våra varor. Läkemedlen kommer skickas i paket på det officiella språket i det land som de skickas till.

3.10.2 Vi kan ta extra betalt för leverans till visa länder. För ytterligare information om leveransalternativ, klicka här.

3.10.3 Beräknad dag och tid för leverans av varorna anges i e-mailbekräftelsen.

3.10.4 Om någonting händer som är utanför vår kontroll och som påverkar beräknat leveransdatum av varorna så kommer vi att ge dig ett justerat datum för beräknad leverans.

3.10.5 Leverans av varorna kommer att ske när vi levererar dem till den adress som du uppgivit.

3.10.6 Vi kan inte leverera varorna om du inte kan identifiera dig. Vi ber dig vänligen visa någon form av ID handling (exempelvis körkort eller pass) då du tar emot varorna.

3.10.7 Om du inte är hemma för att ta emot din leverans kommer vi att lämna ett kort med telefonnummer som du kan ringa för att få veta var du kan hämta dina varor. Du kan välja mellan att få dina varor skickade till din arbetsplats eller till en annan address.

3.10.8 Om vi inte kan leverera din varor inom 30 dagar, och vi inte kommit överens om något annat, kommer vi att informera dig, avboka din beställning samt göra en återbetalning.

3.10.9 Om det inte finns någon mottagare på plats att ta emot dina varor, vänligen kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter överst på denna sida.

3.10.10 När ett paket har skickats, omfattas du av våra speditörer eller representanters avtalsvillkor.

3.10.11 När leverans av varorna har skett övergår ansvaret för dessa på dig. Varornas risker övergår till dig när du tagit dessa i besittning.

Ångerrätt och återbetalning

3.10.12 Konsumentavtalet (Information, avbokning samt extra avgifter) Förordningar 2013 – Part 3 - ångerrätt – Förordning 28 specificerar undantag från ångerrätten:

28. —(1) Den gäller inte vid följande—

(b) De tillhandahållna varorna är tillverkade enligt kundens specifikationer eller är tydligt personifierade;

(c) De tillhandahållna varorna riskerar att försämras eller bli gamla snabbt;

(3) Rättigheterna som härör till denna del upphör att gälla vid följande situationer—

(a) När det gäller ett avtal om leverans av förslutna varor som inte är lämpliga att returneras på grund av hälsorisk…

3.10.13 Mot bakgrund av ovanstående samt med tanke på den typ av produkter och tjänster som erbjuds på vår webbsida, gäller detta undantag och du har ingen ångerrätt. Vi ger dock våra patienter rätten att avboka sin beställning fram till att behandlingen är skickad. Apotekaren måste förstöra alla läkemedel inom 60 dagar efter det att det har returnerats. Även om det gäller oöppnade förpackningar kan vi inte erbjuda återbetalning när behandlingen har skickats.

3.10.14 Om du avbryter detta avtal före behandlingen har skickats, kommer vi att ge dig återbetalning.

3.10.15 Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar efter den dag då vi blev informerade om att du avbrutit kontraktet.

3.10.16 Vi kommer att göra återbetalningen via samma betalningsmedel som du använder för att göra din beställning, om vi inte uttryckligen kommer överens om annat. Återbetalningen medför inga kostnader för dig.

3.10.17 Om detta avtal avslutas kommer det inte att påverka vår rätt att få tillbaka belopp som du är skyldig oss enligt detta avtal.

4. Ägarskap och immateriella rättigheter

4.1 Vi äger denna webbsida samt alla immateriella rättigheter inkluderade i den utan begränsningar i innehåll. Med immateriella rättigheter menas rättigheter såsom; upphovsrätt, varumärke, domännamn, mönsterrätt, databasrättigheter, patent samt alla andra immateriella rättigheter av något slag oavsett om de är registrerade eller oregistrerade (någonstans i världen). Vi förehåller oss alla våra rättigheter för alla våra immateriella tillgångar i samband med dessa avtalsvillkor. Det innebär, till exempel, att vi förblir ägare till dessa och är fria att använda dem efter våra egna intressen.

4.2 Allt material som ingår och presenteras på denna webbsida, inklusive, men inte begränsat till, text och grafik, tillhör oss enligt upphovsrätten eller liknande rättigheter, om inte annat uttryckligen anges. Vi förbehåller oss alla rättigheter och förbjuder obehörig användning eller kopiering. All lagstadgad auktoriserad rätt att skriva ut eller ladda ner är strikt begränsat för ditt eget personliga bruk. Inget material kan dock användas i något som helst kommersiellt syfte.

4.3 Användning av något av de varumärken som förekommer på webbsidan är strikt förbjudet såvida du inte har vårt skriftliga tillstånd. Kopior av sidorna på denna webbsida som du sparar ner, kan endast användas för att kunna nås igenom i efterhand eller för att skriva ut utdrag för personligt bruk. Om inte annat är uttryckligen tillåtet i skriftlig form, kan du inte skapa en databas i någon som helst form av dessa webbsidor.

4.4 Du accepterar att inte justera, försöka kringgå eller radera meddelanden som finns på webbsidan (inklusive alla immateriella meddelanden) och i synnerhet i digitala rättigheter eller andra säkerhetsteknologier som webbsidan innehåller eller som ingår i densamma.

4.5 Ingenting i dessa villkor ger dig några lagliga rättigheter i annat än vad som är nödvändigt för att du ska kunna komma åt webbsidan.

5. Mjukvara

5.1 Mjukvara kan bli tillgänglig för nerladdning i syfte att få webbsidan att fungera bättre. Du får endast använda sådan mjukvara om du samtycker till att bli bunden till de villkor som gäller (detta kallas ibland för 'Slutanvändaravtal' eller 'end user licence agreement', 'EULA'). Vi kommer att uppmärksamma dig om de villkor som gäller för mjukvaran när du försöker ladda ner den. Om du inte accepterar de villkor som gäller, kommer du att nekas till att ladda ner mjukvaran. Du bör noggrant läsa igenom de villkor som gäller för att skydda dina egna intressen (de kan innehålla bestämmelser som fastställer vad ditt juridiska ansvar är vid användningen av mjukvaran, vad mjukvarans leverantör har för juridiskt ansvar samt bestämmelser som begränsar denna leverantörs juridiska ansvar gentemot dig).

5.2 All mjukvara är enbart lämpad för personligt, icke-kommersiellt bruk.

5.3 Att använda mjukvaran på ett olagligt sätt (t.ex. reproducera eller omfördela det på ett sätt som bryter mot dessa villkor) är uttryckligen förbjudet och kan leda till civila och straffrättsliga sanktioner.

6. Att ge ut information på webbsidan

6.1 Vi försöker se till att webbsidan är säker, dock kan vi inte garantera säkerhet gällande den information du ger ut till oss, och därför kan vi inte heller garantera att den informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Av denna anledning bör du inte förse oss med patentbara idéer eller patentansökningar, reklam- eller marknadsförings förslag, prototyper eller någon annan form av information som betraktas vara konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull (oönskade inlägg). Vi uppskattar feedback från dig, men önskar inte få några oönskade inlägg.

6.2 Vi kan komma att använda eventuella oönskade inlägg gratis om vi anser de vara passande (ha i åtanke att vi inte har någon möjlighet att veta om sådan information är konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull eftersom vi inte övervakar sidan för att kontrollera sådant). Därför kan vi inte hållas juridiskt ansvariga för att vi behandlar oönskade inlägg konfidentiellt, inte heller kan vi hållas juridiskt ansvariga inför dig eller någon annan gällande dessa oönskade inlägg.

6.3 Vi kan komma att utlämna information om dig till en tredje part i samband med försäljning gällande tillgångarna hos Hexpress Healthcare Limited eller ett dotterbolag. Vi kan även komma att ge ut information om dig som ett resultat av ändringar i vår kontroll, eller inför förberedelser av sådana ändringar, hos Hexpress Healthcare Limited eller våra dotterbolag. Om Hexpress Healthcare Limited skulle sälja eller överföra tillgångar till en tredje part, kommer denna att ha rätten till att fortsätta använda den information som du ger oss på det sätt som anges i avtalet.

6.4 Genom att använda denna webbsida och ge din information till oss, anger du ditt samtycke till oss, vår grupp och tredje parter som samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med de villkor som anges i detta avtal.

6.5 Vi kommer endast att använda den information som vi får av dig lagligt och i enlighet med relevanta handlingar.

7. Riktigheten av information som är tillgänglig på webbsidan

7.1 Vi varken representerar eller ger några garantier för riktighet, tillförlitighet eller kontinuerlig tillförsel av informationen på webbsidan. Vi försöker se till att innehållet på sidan är riktigt, uppdaterat och fri från buggar, dock kan vi inte lova att innehållet alltid kommer vara just detta. Vi kan inte heller lova att sidan kommer att vara lämplig för något ändamål. Den tillit som krävs när du utlämnar information om dig själv till webbsidan sker på egen risk.

7.2 Vi kan komma att upphäva eller avsluta aktivitet på webbsidan om vi anser det vara nödvändigt.

7.3 Innehåll som tillhandahålls är endast ämnad för att ge dig information samt informera dig om oss och våra produkter, nyheter, funktioner, tjänster och andra webbsidor som kan vara av intresse. Innehållet utgör inte någon teknisk, ekonomisk, eller juridisk rådgivning och bör därför inte användas för sådana syften.

7.4 Vi försöker se till att webbsidan alltid är tillgänglig för användning. Vi kan dock inte lova att sidan alltid kommer att vara tillgänglig, och inte heller kan vi lova att användningen av sidan inte kan komma att avbrytas.

8. Hyperlänkar och tredje parters webbsidor

Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till tredje parters webbsidor. Sådana hyperlänkar eller hänvisningar tillhandahålls enbart till din förmån. Vi har ingen möjlighet att påverka innehållet på dessa sidor och vi kan därför inte hållas juridiskt ansvariga för det innehåll, material eller information som de förser. Att det finns hyperlänkar och hänvisningar till en tredje parts webbsida innebär inte att vi stödjer denna webbsida och dens produkter och tjänster. Din användning av en tredje parts webbsida kan komma att styras av de villkor som gäller för just den sidan.

9. Begränsningar gällande vårt ansvar

9.1 Med undantag från juridiskt ansvar (så som dödsfall eller personskada), kan vi inte hållas ansvariga vad gäller:

9.1.1 Förluster som:

a. Inte förutsågs av dig eller oss när avtalet bildades.

b. Som inte orsakats av en överträdelse från vår sida.

9.1.2 Förluster inom näringslivsverksamhet.

9.1.3 Förluster som drabbat personer som inte är kunder.

9.2 Den tillit du ger oss genom utelämnandet av information sker på egen risk. Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar och förbättringar, och kan komma att återkalla eller korrigera eventuella fel eller försummelser i material utan någon förvarning.

9.3 De tjänster och den information vi tillhandahåller utgör inte någon form av råd eller rekommendationer av oss och är heller inte avsedda att bli förlitade på vad gäller medicinska beslut. Lämplig oberoende medicinsk rådgivning bör erhållas innan några beslut fattas.

9.4 Våra tjänster och material på webbsidan tillhandahålls av oss i ett "befintligt skick", och vi avsäger uttryckligen alla garantier (med förbehåll för klausul 3.5.2 ovan), till den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

9.5 I enlighet med rådande lagar, avsäger vi oss ansvar gällande anspråk, förlust och skadestånd av alla slag med hänsyn till de tjänster, information och material vi tillhandahåller. Detta inkluderar förluster eller skador som är direkta eller indirekta, betydande eller obetydande, och kommer att gälla oavsett om sådana påståenden, förluster eller skador uppkommer i samband med skadestånd, kontrakt, eller försumlighet.

9.6 Ditt besök och användande av webbsidan samt eventuella dispyter gällande ansvar utgör föremål för de avsägningar som återfinns i klausul 9 samt rådande lagar i England och Wales.

10. Uttalade om Sekretess

10.1 Vi är fast beslutna att skydda och respektera din sekretess, samt att tillämpa teknik för att höja din säkerhet online. Innan du använder vissa delar av webbsidan, ber vi dig registrera dig på webbsidan genom att skriva in dina personuppgifter, inklusive "känsliga personuppgifter" som definierats av Dataskyddslagen 1998 ('lagen'). Vi kommer inte att utlämna personlig information till någon tredje part utan din tillåtelse. Vi kommer endast att använda den information vi får om dig lagligt och i enlighet med Lagen.

10.2 Genom att godkänna avtalet, ger du oss ditt samtycke till att samla in och utlämna information om dig till utvalda parter, inklusive tredje parter.

10.3 Vi kommer att begräsa insamlingen och användningen av personuppgifter till det minimum som krävs för att leverera, utveckla och förbättra våra tjänster samt administrationen kring konsultationen med en doktor.

10.4 De personuppgifter vi fått in, kommer att hållas i tryggt förvar i enlighet med lagen och vår interna säkerhetspolitik.

10.5 För att försäkra oss om att den information du gett oss förblir konfidentiell, har vi försett alla våra medarbetare med dessa riktlinjer för sekretess.

10.6 Denna webbsida kan innehålla länkar till andra sidor. Vi delar dock ingen information vi får utav dig med dessa sidor, och vi är inte ansvariga för deras sekretessrutiner. Vi uppmuntrar dig till att läsa dessa företags sekretsspolicy. Detta uttalande om sekretess samt vår sekretesspolicy gäller bara för den här webbsidan och inga länkade webbplatser.

10.7 För kreditkortsbetalningar använder vi SSL/256 bitars kryptering.

10.8 Cookies används på denna webbsida i syfte att förbättra kvaliteten.

10.9 I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (11 december 2003), skickar vi inte slumpmässiga (tredje part) mejl i marknadsföringssyfte till personliga e-postadresser (spam).

10.10 Denna sekretesspolicy gäller endast information som vi fått från dig under ditt besök på denna webbsida. Vi kommer att visa ett tydligt meddelande på webbsidans startsida när dessa sekretessvillkor uppdateras eller ändras, och du bör därför kontrollera sekretesspolicyn med jämna mellanrum.

10.11 Du ger oss tillåtelse att när som helst använda de metoder vi anser nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet med de tredjepartsaktörer som vi anser nödvändiga för att erhålla relevant information. Du ger oss även din tillåtelse att verifiera din identitet med kreditinformation som har erhållits å våra vägnar av de tredjepartsaktörer som vi använder.

10.12 Ditt besök och användande av webbsidan samt eventuella dispyter gällande sekretess utgör föremål för denna sekretesspolicy samt rådande lagar i England och Wales.

11. Händelser utanför vår kontroll

Vi har ingen skyldighet gentemot dig vad gäller eventuella överträdelser av dessa villkor orsakade av någon händelse eller omständighet utanför vår kontroll. Detta inkluderar arbetsmarknadskonflikter av olika slag, olyckor som brand, översvämning och explosioner samt kollaps av system eller nätverk.

12. Variation

Inga ändringar av dessa villkor är giltiga eller har någon effekt förens dem godkänns av oss skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor med jämna mellanrum. Våra nya villkor kommer att visas på webbsidan och genom att besöka och använda webbsidan, samtycker du till att bli bunden till de ändringar som utfärdas av oss. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa villkor med jämna mellanrum för att vara uppdaterad om vad som gäller för webbsidan.

13. Dispyter

13.1 Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella dispyter så snabbt och effektivt som möjligt genom tillämpandet av vår interna procedur för hantering av klagomål.

13.2 Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du är missnöjd med:

13.2.1 Varorna.

13.2.2 Vår service gentemot dig.

13.2.3 Andra orsaker.

14. Tredje parters rättigheter

Ingen annan än en part i detta avtal har rätten att genomdriva villkor i detta avtal.

15. Domsrätt

Detta avtal regleras av lagarna i England och Wales.

Detta avtal och samtliga handlingar, transaktioner, dispyter och kontroverser som uppstår i samband med dessa, liksom alla parters rättigheter och förpliktelser, styrs av och tolkas i enlighet med Englands lagar (och inte Internationella privaträttens regler).

Senast uppdaterad September 2017.