COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Hem / Impotens / Cialis / Tadalafil

Tadalafil

Tadalafil är en aktiv substans som förekommer i vissa läkemedel som används vid behandling av erektil dysfunktion (impotens). Detta ämne tillhör en kategori av läkemedel som kallas PDE5-hämmare. Vad det innebär och hur läkemedlet verkar kan du läsa om lite längre ner på denna sida. Läkemedlet intas i form av tabletter. Dessa tabletter innehåller olika doser av den aktiva substansen tadalafil, och det är din läkare som beslutar om vilken dos som är lämplig i ditt specifika fall. Läkaren kan efterhand komma att justera din dos uppåt eller nedåt, beroende på din tolerans för läkemedlet och vilken effekt som uppnås.

Enkelt och bekvämt

Inga läkarbesök eller väntetider

Konsultation och recept ingår

Inga dolda avgifter

Konfidentiell onlineservice

Snabbt, diskret och säkert

Genuina läkemedel

Säkra EU-reglerade apotek

Behandling till din dörr genom 3 enkla steg
Komplettera ditt medicinska formulär
Välj din behandling
Gratis leverans nästa dag
Tillgänglig behandling Impotens
Viagra 100 mg blå tablett
4.6/5 - 244 Recensioner

Viagra

 • Effekt i upp till 5 timmar vid sexuell stimulans
 • Världens mest brukade potensmedel för män
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Leverans inom 24h
Cialis impotens tabletter paket
4.6/5 - 246 Recensioner

Cialis

 • Effekt i upp till 36 timmar vid sexuell stimulans
 • Cialis stora fördel är den långa verkningstiden
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Leverans inom 24h
Cialis en om dagen behandlingspaket
4.3/5 - 46 Recensioner

Cialis Daily

 • Dagliga låga doser möjliggör ett spontanare sexliv
 • Lägre doser (2.5mg och 5mg) innebär lägre risk för biverkningar
 • Betala med kort, Klarna eller Trustly
 • Recept och expressleverans ingår
SE FLER BEHANDLINGAR

Läkemedel som innehåller tadalafil

Tadalafil är den aktiva ingrediensen i det berömda potensmedlet Cialis, som kännetecknas av sin mycket långa verkningstid i kroppen. Just den långa verkningstiden har bidragit till att göra detta läkemedel till ett av de mest populära potensmedlen på marknaden. Detta då patienten inte behöver planera sina sexuella aktiviteter i samma utsträckning som vid användning av andra potensmedel. Du kan köpa Cialis och andra receptbelagda läkemedel här på HealthExpress webbplats och får då ett recept utskrivet i samband med beställningen av läkemedlet.

Tadalafil (Cialis)

Tillämpningsområden (medicinsk användning)

Den aktiva substansen tadalafil används för att lindra besvären vid erektil dysfunktion, även kallat impotens. Användning av den här typen av läkemedel ökar dock inte njutningen. En erektion är inte heller någonting som uppnås genom att bara inta tadalafil. Potensmedlet skapar snarare en förmåga att svara på sexuell stimulans och på så sätt uppnå en erektion. Därför är det viktigt att intaget av läkemedlet kombineras med sexuell stimulering för att den önskade effekten, det vill säga en erektion, ska kunna uppnås.

Tadalafils verkningstid

Tadalafil har en lång verkningstid på upp till tolv timmar. Effekten av läkemedlet kan därför märkas även vid samlag som sker flera timmar efter intag av tabletten. Tack vare den ovanligt långa verkningstiden i jämförelse med andra potensmedel, behöver du som använder medlet inte planera dina sexuella aktiviteter med samma noggrannhet som många andra potensmedel kräver. Det är också fullt möjligt att få flera erektioner under de upp till tolv timmar som läkemedlets effekt håller i sig. Därför är Cialis, som innehåller den aktiva ingrediensen tadalafil, ett populärt potensmedel bland de som planerar en helg med intima stunder.

Dosering av tadalafil och ytterligare användningsområden

Läkemedlet används även vid behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH), ett tillstånd som också kallas för benign prostatahyperplasi. När läkemedlet används för att behandla erektil dysfunktion, kan dosen vid behov justeras av läkaren. Tabletter på 10 eller 20 mg bör tas åtminstone 30 minuter för planerad sexuell aktivitet. Tabletter som innehåller 5 mg tadalafil intas en gång per dag, vid ungefär samma tidpunkt. Detta ger en något ökad frihet eftersom du vid daglig dosering inte behöver synkronisera intaget med den sexuella aktiviteten.

Verkningsmekanism

Erektion orsakas vid sexuell stimulering av ett ökat blodflöde till penis. Detta möjliggörs genom att artärerna och svällkropparna i penis slappnar av. Denna reaktion åstadkoms genom att kväveoxid frisätts, vilket ökar nivåerna av ett ämne som kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i svällkropparna. Den funktion som cGMP har är att ämnet får den glatta muskulaturen i penis att slappna av, vilket gör det möjligt för blodflödet till svällkropparna att öka. Detta leder till att en erektion uppnås och kan bibehållas.

Tadalafil motverkar impotens

Ett vanligt problem vid erektil dysfunktion är att fosfodiesteras-5 (PDE5) bryter ner cGMP alltför tidigt, vilket leder till att erektionen inte kan bibehållas eller kanske inte uppnås överhuvudtaget. Det aktiva ämnet tadalafil är en selektiv och reversibel PDE5-hämmare. Under den sexuella aktiviteten frisätts kväveoxid. Detta i kombination med att tadalafil hindrar PDE5 från att bryta ner cGMP, leder till att svällkropparna i penis relaxeras. Det gör att inflödet av blod till penis kan öka, vilket i sig framkallar uppkomsten av en erektion. Tadalafil har dock ingen effekt såvida inte intaget av läkemedlet kombineras med sexuell stimulans.

Tadalafil hämmar selektivt PDE5

PDE5 är ett enzym som bland annat förekommer i den glatta muskulaturen i penis svällkroppar, liksom i andra delar av människokroppen. Eftersom tadalafil har en mer kraftfull verkan på PDE5 än på andra fosfodiesteraser, såsom PDE1, PDE2, PDE3 och PDE4, klassas läkemedlet som en selektiv PDE5-hämmare. Tadalafils verkan på PDE5 är mer än 10 000 gånger så kraftig som på övriga fosfodiesteraser. Detta är av stor vikt eftersom PDE3 är ett enzym som förekommer i hjärta och blodkärl, och är inblandat i hjärtats sammandragning. Läkemedlets verkan på PDE5 är också ungefär 700 gånger större än på PDE6. PDE6 är ett enzym som finns i ögats näthinna och är ansvarigt för ljusöverledningen i ögat. Läkemedlet har också en drygt 10 000 gånger högre potens för PDE5 än det har för PDE7, PDE8, PDE9 och PDE10.

Biverkningar

Alla läkemedel kan förutom den tilltänkta effekten också ge upphov till ett antal oönskade bieffekter. Tadalafil är inget undantag utan ett intag av läkemedlet kan ge upphov till biverkningar, men att så sker behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Alla personer reagerar nämligen olika på medicinering. Huvudvärk, hjärtklappning och matsmältningsbesvär är tre exempel på biverkningar som kan uppstå. Vanliga biverkningar, som 1-10 procent av patienterna upplever, är: huvudvärk, muskelvärk, ryggsmärta, smärta i ben och armar, nästäppa, ansiktsrodnad och matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga biverkningar av tadalafil

De mindre vanliga biverkningarna förekommer hos 0,1-1 procent av patienterna och inkluderar: yrsel, illamående, magsmärta, kräkningar, dimsyn, reflux, smärta i ögonen, andningssvårigheter, blod i urinen, hjärtklappning eller snabba hjärtslag, trötthet, högt eller lågt blodtryck, näsblod, tinnitus, samt svullna händer, anklar eller fötter. Sällsynta biverkningar, som upplevs av 0,01-0,1 procent är: svimning, krampanfall, svullna ögonlock, röda ögon, ökad svettning, tillfällig minnesförlust, plötsligt försämrad eller förlorad hörsel, hudutslag, blödning från penis, samt blod i sperma.

Interaktioner

När du använder tadalafil är det viktigt att känna till att interaktioner med andra läkemedel kan förekomma. Det betyder att läkemedlets effekt antingen kan påverkas av, och/eller påverka effekten hos andra läkemedel. Det kan göra att risken för allvarliga biverkningar ökar eller att läkemedlet blir helt verkningslöst. Ett exempel på en sådan interaktion är att effekten av tadalafil kan öka om läkemedlet tas samtidigt vissa andra läkemedel. Preparat mot svampsjukdom såsom itrakonazol och ketokonazol är två läkemedel som kan ge upphov till denna interaktion.

Andra kända interaktioner med tadalafil

Användning av alfa-blockerare kan leda till att hjärtfrekvensen ökar och att blodtrycket kraftigt sänks, samt att koagulationsrubbningar uppstår. Därför bör samtidigt användning av tadalafil och alfa-blockerare undvikas. Samma sak gäller grapefruktjuice, eftersom effekten av läkemedlet annars riskerar att öka. Andra läkemedel såsom rifampicin riskerar att istället försvaga läkemedlets effekt.

Kontraindikationer

Kontraindikationer är tillstånd eller faktorer som gör att användningen av ett läkemedel är mer riskfyllt än i vanliga fall. Det kan också finnas situationer då läkemedlet inte bör användas överhuvudtaget. Först och främst är det värt att notera att läkemedlet tadalafil endast är till för användning av män. Kvinnor och barn bör alltså inte använda detta läkemedel. Det finns också situationer då användning av läkemedlet är kontraindicerat, till exempel om patienten är överkänslig mot tadalafil. Andra kontraindikationer är samtidigt användning av alfa-blockerare (används för behandling av högt blodtryck och prostataproblem) eller nitrater (används för behandling av bröstsmärtor).

Källor: